Výsledky vyhledávání pro dotaz dovolenou

Výsledky vyhledávání v sekci: Evropa

SLOVENSKO

HISTORIEBratrské národy - Češi, Moraváci a Slováci - mají velmi podobnou historii. První Slované se na území dnešního Slovenska usídlili v 6. století. Přibližně o dvě staletí později se jednotlivé slovanské kmeny sjednotily a vzniklo tzv. Nitranské knížectví, které bylo v první polovině 9. století připojeno k Velkomoravské říši. Po jejím rozpadu se o slovenské území začaly vážně zajímat sousední státy (Čechy, Polsko i Uhry), až se Slovensko stalo součástí Uherského království. V roce 1526 bylo včleněno do habsburské monarchie jako součást Uher. V roce 1867 zažila monarchie přerod v Rakousko-Uhersko, což se dotklo i Slovenska, které bylo vyhlášeno součástí tzv. Zalitavska. V roce 1918, po první světové válce, se Rakousko-Uhersko rozpadlo a porobené národy získaly samostatnost. Slovensko, Čechy, Morava, Slezsko a Podkarpatská Rus vytvořily nezávislý stát, Československou republiku. Od roku 1938 bylo Slovensko autonomní součástí okleštěné Česko-Slovenské republiky. Některé oblasti jižního Slovenska byly navíc přičleněny k Maďarsku. V roce 1939 vznikl na území Slovenska samostatný prohitlerovský stát. Po boku nacistického Německa bojovalo Slovensko proti Polsku a SSSR. Jen díky Slovenskému národnímu povstání a zájmu zařadit se znovu po bok Čech a Moravy nebylo zařazeno mezi poražené státy, a tak v roce 1945 vznikla nová Československá republika, tentokráte už bez Zakarpatské Ukrajiny. V roce 1947 a 1948 se k moci dostali komunisté, jejichž vláda skončila až v roce 1989. Po krátké existenci České a Slovenské Federativní republiky došlo 1. ledna 1993 k rozdělení země na Českou republiku a Slovenskou republiku a Slovensko nastoupilo cestu samostatnosti.PODNEBÍKlimatické podmínky: Na Slovensku vládne podobné kontinentální klima jako u nás, jen tu jsou znát větší extrémy - léta jsou teplejší a zimy mrazivější. Nejvyšší teploty panují v nížinách (vůbec nejteplejší je Podunajská nížina), zato hory a především Tatry dokáží být velmi ledové. Průměrná denní teplota v zimě činí minus 2 °C a nejstudenějším měsícem je leden. V létě se průměrná denní teplota pohybuje kolem 21 °C a nejvýše se rtuť teploměru vyšplhá v červenci a srpnu. Podrobnosti o počasí včetně předpovědí naleznete na stránkách Slovenského hydrometeorologického ústavu (www.shmu.sk). Nejlepší doba návštěvy: Dobu své návštěvy načasujte podle toho, zda jedete do Slovenska za poznáváním, turistikou a nebo zimními radovánkami, pro které zde existují ideální podmínky. Pro turistiku jsou ideální jarní a podzimní měsíce, kdy teploty přejí dlouhým výšlapům. Pro relaxační dovolenou někde u vody je ideální léto a pokud se na Slovensku chystáte lyžovat, nemůžeme vám doporučit jiné měsíce než zimní. I když v nejvýše položených místech se sníh drží i 130 dnů v roce!NEBEZPEČÍCharakteristika: Bezpečnostní situace na Slovensku je na obdobné úrovni jako v České republice. Podmínky pro turistický ruch jsou dobré. Návštěvníkům hrozí většinou jen drobné krádeže. Proto doporučujeme dodržovat standardní bezpečnostní opatření - neukazovat hotovost na veřejnosti, nenosit cennosti viditelně na těle a dávat pozor na osobní věci. Drogová kriminalita: Dovoz omamné látky, psychotropní látky, jedů a prekurzorů, a to i pro osobní potřebu, je trestný. Ten, kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed či prekurzor, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo peněžitým trestem. Trestní sazba se zvyšuje při přitěžujících okolnostech. Trestu odnětí svobody na 8 až 15 let se vystavuje ten, kdo výše uvedeným trestným činem způsobí těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, nebo spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Šíření toxikomanie je trestáno odnětím svobody až na 2 roky, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem a v případě, že toxikomanie je šířena vůči osobě mladší 18 let, odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let.ZDRAVOTNICTVÍCharakteristika zdravotnictví: Slovenské zdravotnictví je na přibližně stejné úrovni jako zdravotnictví v České republice. Zdravotnická zařízení jsou tedy stejně vybavená, personál obdobně zkušený. Mezi Českou republikou a Slovenskem je uzavřeno několik zdravotnických smluv, které předpokládají, že první pomoc (pro akutní případy, náhlé onemocnění nebo úraz) by měl turista z České republiky obdržet bezplatně. Následnou zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům na území druhého státu hradí pojišťovna, u níž je občan pojištěn, pokud s takovou úhradou vyslovila předem souhlas. Léčiva a prostředky zdravotnické techniky hradí zdravotní pojišťovna v rozsahu stanoveném právními předpisy státu, jehož je občan pojištěncem. Nezbytnou dopravu nemocných (včetně letecké záchranné služby) při poskytování zdravotní péče na území druhého státu hradí zdravotní pojišťovna, jestliže podle vyjádření ošetřujícího lékaře to nezbytně vyžaduje zdravotní stav občana. V praxi to znamená, že turista z České republiky by měl zdarma obdržet nejen nejnutnější ošetření, ale i další léčení včetně hospitalizace a různých transportů. Přesto by se měli turisté připojistit, nebo si alespoň u svého pojišťovacího ústavu zjistit dosah pojistných služeb. Zároveň by turisté měli mít u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny, eventuelně doklad o připojištění. Podrobnosti o slovenském zdravotnictví jsou na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.health.gov.sk). Léky a lékárny: Dobře vybavených lékáren je na území Slovenské republiky dostatek. Jejich počet odpovídá počtu lékáren v České republice. Slovenské lékárny mají obvykle otevřeno ve všední dny od 7.30 do 17 hodin, ale běžně narazíte na lékárny s prodlouženou provozní dobou nebo dokonce na lékárny s nonstop službou. Ostatní rady: Není povinné žádné očkování. Voda z vodovodu je pitná, nedoporučujeme ale konzumaci vody ze slovenské přírody (prameny, potoky atd.), i když vypadá křišťálově čistá. Potraviny jsou zdravotně nezávadné. Stejně jako v České republice hrozí možnost klíšťové encefalitidy, proto doporučujeme kvalitní ochranu. Ve Vysokých Tatrách není rozumné podceňovat záludnost hor - při túrách sledujte předpověď počasí a vyrážejte pouze do terénu, který znáte a odpovídá vašim fyzickým schopnostem.OBCHODY A SLUŽBYObchody: Slovenské obchody jsou dobře zásobené a koupíte v nich prakticky cokoliv. Pokud vás popadne touha nakupovat, můžete zamířit do malých soukromých obchodů, nákupních center v srdci slovenských měst i do supermarketů, které v posledních letech vyrostly na okrajích všech větších měst. Obvykle je otevřeno ve všední dny od 9 od 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Velké obchodní domy mají většinou ve čtvrtek otevřeno déle, mnohdy až do 22 hodin. Ve městech není problém narazit na velké obchody otevřené i v neděli. Stejně jako v České republice je i na Slovensku hustá síť večerek (Večierek), které jsou otevřené sedm dní v týdnu dlouho do noci, ale prodávají většinou pouze potraviny. Poštovní a telekomunikační služby: Poštovní služby provozuje společnost Slovenská pošta (www.slposta.sk). Na poštu narazíte v každém větším městě, ve vesnicích bývají pouze poštovní schránky. Poštovní úřady jsou obvykle otevřené ve všední dny od 8 do 17 hodin. Telekomunikační služby jsou na dobré úrovni. Společnost Slovenské telekomunikace (www.telecom.sk).provozují hustou síť veřejných automatů, které fungují na mince i na telefonní karty. Telefonní seznam Slovenských telekomunikací najdete na adrese www.zoznamst.sk. Bez problémů můžete využívat mobilní telefony, telekomunikaci provozují společnosti Eurotel (www.eurotel.sk) a Globtel (www.globtel.sk). Podrobnosti o poštovních a telekomunikačních službách najdete na stránkách slovenského ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací (www.telecom.gov.sk). Suvenýry: Slovenští řemeslníci byli vždy vyhlášení svou fortelností, a tak mezi nejtradičnější suvenýry ze Slovenska patří hlavně různé rukodělné výrobky. Krásné jsou například předměty z keramiky, dřevořezby, výrobky z kovu, ale i tradiční oblečení, šperky a výrobky ze skla. Typickými suvenýry jsou kroje. Elektřina: 220 voltů, 50 Hz.AKTIVITYKultura: Slovensko je zemí s bohatou kulturou, významnými umělci a úchvatnými architektonickými památkami. Najdete tu fantastické církevní stavby, mohutné pevnosti středověkých hradních pánů, honosná zámecká a palácová sídla, desítky muzeí, skanzeny a četné městské památkové rezervace, například v Banské Bystrici, Kremnici, Trenčíně nebo Nitře. Za zmínku samozřejmě stojí i mnohé kulturní svatostánky, třeba divadla. Nejznámější divadelní scénou je Slovenské národní divadlo (www.snd.sk), ve kterém působil i nejslavnější slovenský tenorista konce století Peter Dvorský. Významná je také Nová scéna v Bratislavě (www.nova-scena.sk), ve které můžete shlédnout celou řadu úžasných představení. A pokud vás zajímá, jaký je aktuální program slovenských divadel, navštivte internetovou adresu www.divadlo.sk. Příjemný kulturní zážitek na vás čeká i ve Státní opeře (www.stateopera.sk), Slovenské filharmonii v Bratislavě (www.filharm.sk) a Státní filharmonii Košice (www.sfk.sk). Podrobnosti o slovenské kultuře v kostce najdete na stránkách slovenského ministerstva kultury (www.culture.gov.sk). Slovensko je rovněž zemí muzeí a galerií. Vzácné sbírky jsou soustředěné především ve Slovenské národní galerii (www.sng.sk), ale na galerii narazíte prakticky v každém větším městě, od Banské Bystrice, kde je Státní galerie, až po Dolný Kubín, kde můžete navštívit Oravskou galerii. Rovněž slovenská muzea stojí za vidění. Stačí zmínit Slovenské národní muzeum (www.snm.sk), Muzeum SNP v Banské Bystrici (www.muzeumsnp.sk) nebo Slovenské technické muzeum v Košicích (www.stm-ke.sk), aby se milovníků vzácných expozic zvýšil tep. Na Slovensku je i řada netradičních expozic, například Muzeum mincí a medailí v Kremnici, Slovenské sklářské muzeum ve městečku Lednické Rovne, Muzeum panenek a hraček na hradu Modrý Kameň, Balneologické muzeum v Piešťanech nebo třeba Muzeum včelařství v Senci. Pokud patříte mezi milovníky skanzenů a rezervací lidové architektury, ani vy nebudete zklamáni. Můžete navštívit například Muzeum slovenské dědiny v Martině, Muzeum kysucké dědiny v Nové Bystrici nebo Muzeum liptovské dědiny v Liptovském Hrádku. Přehled slovenských muzeí najdete na adrese www.muzeum.sk. Svátky a dny pracovního klidu: 1. leden (Den vzniku Slovenské republiky), 6. leden Zjevení Pána - Tři králové a vánoční svátek pravoslavných křesťanů, 24. duben (Velký pátek), 23. duben (Velikonoční neděle), 24. duben (Velikonoční pondělí), 1. květen (Svátek práce), 8. květen (Den vítězství nad fašismem), 5. červenec (Svátek svatého Cyrila a Metoděje), 29. srpen (Výročí Slovenského národního povstání), 1. září (Den Ústavy Slovenské republiky), 15. září (Sedmibolestná Panna Marie), 1. listopad (Svátek všech svatých), 24. prosinec (Štědrý den), 25. prosinec (První svátek Vánoční), 26. prosinec (Druhý svátek Vánoční). Během státních svátků jsou obchody, banky, pošty a úřady zavřené. Zábava: Patříte-li mezi milovníky posedávání v příjemných hospůdkách a barech, rozhodně si na Slovensku přijdete na své. Útulný podnik, v němž vám natočí skvěle vychlazené pivo nebo silnou kávu, totiž najdete na každém rohu, ostatně stejně jako u nás. Navíc můžete navštívit tradiční kolibu, což je dřevěná restaurace. Kdysi stály především na horách, ale dnes je najdete i v centrech měst. Kromě restaurací, barů a kolib je na Slovensku mnoho kulečníkových a bowlingových heren, diskoték a tanečních klubů a také podniků, v nichž hrají populární, rockovou nebo třeba jazzovou hudbu. Slavnosti a festivaly: Na Slovensku se jich koná celá řada. Tradiční slavnosti zažijete především v krajích pod Tatrami, kde se setkáte i s tradičními kroji. Známým svátkem jsou Jánošíkovy dny v Terchové, o kterých najdete bližší podrobnosti na adrese http://janosikovedni.home.sk. Lázně a termální koupaliště: Slovensko je častým cílem nemocných i lidí, které láká teplota termální vody. V zemi se totiž nachází mnoho vyhlášených lázní s teplotou vody od 22 až do 92 °C. Mezi nejoblíbenější lázně a termální koupaliště patří lázně Bardejov (www.kupele-bj.sk), Dudince (www.dudince.sk), Piešťany (www.piestany-spa.sk) a Turčianské Teplice (www.turcslk.sk). Turistika a cykloturistika: Na Slovensku je kolem 12 tisíc kilometrů turistických tras, které je možné zdolávat pěšky i na kole. Jsou dobře značené, takže orientace je s pomocí neustále aktualizovaných map velmi pohodlná a příjemná. Červená značka vede po vrcholech dostupných pohoří. Zelená, modrá a žlutá označuje přechody hor nebo turistické okruhy. Turistiku a cykloturistiku můžete provozovat i v četných národních parcích, ve Vysokých Tatrách (www.tanap.sk) a Nízkých Tatrách, v Malé Fatře, na Muránské planině nebo třeba ve Slovenském ráji (www.slovenskyraj.sk). Během pochodu můžete navštívit i četné jeskyně, kterým vévodí Demänovská, Važecká a Belianska jeskyně. Podrobnosti o slovenských jeskyních získáte na stránkách Správy slovenských jeskyň (www.ssj.sk). A pokud vás zajímá více o cyklistice, navštivte stránky slovenského cyklistického klubu (www.sacr.sk/sck). Lov a rybolov: Divoká slovenská příroda je domovem mnoha druhů zvěře, které je možné za přísných podmínek lovit. Jen pro zajímavost, lovit je možné medvěda hnědého, rysa ostrovida, jezevce, vlka obecného a samozřejmě vysokou zvěř a ptactvo. Předtím, než vezmete kulovnici do ruky, si však vyžádejte aktuální informace o podmínkách lovu. Rovněž milovníci rybaření budou na Slovensku spokojení. Nejdříve si však musí u Slovenského rybářského svazu (Slovenský rybársky zväz, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, tel: + 421 89 5623 193, fax: + 421 89 5624 458) zajistit odpovídající povolení. Vodní sporty: Slovenským vodním tokům kraluje jízda na kanoích a kajacích, rafting (umělé kanály jsou na Váhu a Dunaji) a slalom. Na některých vodních plochách se pak provozují i další vodní sporty. například na Oravské přehradě a Zemplínské šíravě si užívají milovníci windsurfingu, jachtingu, vodního lyžování i vodních skútrů. Na Liptovské Maře jsou zase jako doma milovníci vodního lyžování, vodních skútrů a windsurfingu. Lyžování a snowboarding: Zimní sporty jsou na Slovensku velmi oblíbené a čeští turisté to velmi dobře vědí. Lyžuje se na mnoha svazích, které jsou perfektně upravené. Součástí lyžařských středisek jsou i skvělé hotely, bary a restaurace. Vše o lyžování na Slovensku najdete na adrese http://ski.sk. V zimní sezóně pak můžete využít rubriku Zima na serveru BONGO BONGO. Ostatní sporty: Na Slovensku se můžete věnovat prakticky jakémukoliv sportu. Milovníci golfu tu mají k dispozici několik skvěle udržovaných hřišť, bližší podrobnosti viz. www.golfinfo.sk. V každém větším městečku najdete příjemný tenisový kurt, protože tenis (www.stz.sk) je tu velmi populární. Ale nejoblíbenějšími sporty jsou bezesporu hokej (www.hokej.sk) a kopaná. Zápasy známých fotbalových týmů, například 1. FC Košice (www.1fckosice.sk) nebo Slovan Bratislava (www.skslovan.sk) mají slušnou diváckou návštěvnost. A pokud patříte mezi fandy motocyklů, určitě vám přijdou vhod stránky Slovenské motocyklové federace (www.smf.sk).ZAJÍMAVÁ MÍSTABratislavaMetropole Slovenska leží na březích Dunaje. Bratislava, která těsně sousedí s Rakouskem, se pyšní tisíciletou historií. Nejstarší archeologické nálezy dokazují osídlení už v době kamenné. Výhodná poloha ale neunikla ani Keltům a později Římanům, kteří tu založili opevněný tábor. V 6. století se zde usídlili první Slované a události dostaly rychlý spád. Brzy tu vyrostla tvrz, kterou později vystřídal hrad s kapitulou. Městská práva získala Bratislava koncem 13. století. Nastaly doby dobré i zlé, během nichž si město za sídlo vybral Uherský král nebo se před branami naopak zakopali vojáci. Vrcholného rozkvětu Bratislava dosáhla za Marie Terezie, o několik let později ovšem královský hrad vyhořel a nastal úpadek. Po vzniku Československé republiky se Bratislava stala hlavním městem Slovenska, po osamostatnění země metropolí mladé Slovenské republiky. Dnes je Bratislava moderním městem, v němž se snoubí krása historie s vyspělou současností. Dominantou města je Bratislavský hrad, sídlo nejdůležitějších státních orgánů. Má čtvercový půdorys a kromě nádherného výhledu cestovatelům nabízí také možnost vidět milou expozici Slovenského národního muzea. V okolí hradu leží historická část města, která je plná křivolakých uliček s úchvatnými budovami a paláci. Vejít můžeme Michalskou bránou v hradbách ze 14. století. Určitě nepřehlédnete nedalekou gotickou Academii Istropolitanu nebo Starou radnici, dnes muzeum. Historická část města, právem vyhlášená městskou památkovou rezervací, obsahuje také četné paláce - Esterházyho, Csákyho, Mirbachův, Královské komory a další. V budově Grossalkowichova paláce v barokním slohu z poloviny 18. století můžete vidět sídlo prezidentů. Součástí Bratislavy je samozřejmě také botanická a zoologická zahrada a pozůstatky slavného hradu Děvín. Původně římská pevnost na ostrohu nad řekou byla časem přestavěna na gotický hrad, který však totálně zničila napoleonská vojska. Zejména v létě jsou častým cílem turistů známé Zlaté Piesky s půjčovnami loděk a vodních lyží. Podrobnosti o Bratislavě naleznete na adrese www.bratislava.sk. KošiceDruhé největší město země s bohatými archeologickými nálezy a historickými památkami, které odolaly náporům dobyvačných nájezdníků. Už ve 13. století byly Košice jedním z předních měst Slovenska, významným centrem obchodu, služeb i kulturního života. O tom svědčí celá řada památek a historických skvostů Košic, které najdete například ve Východoslovenském muzeum. Ctitelům gotiky město nabízí řadu působivých uměleckých děl, například soch ze 13. až 14. století. Dále je tu řada erbů panovníku slovenské historie. Z doby renesance jsou tady umístěny hrnčířské práce a ikony. Jednou z posledních expozic je místnost s ukázkami lidového umění a zbrojního průmyslu. Další velkou zajímavostí města je velký dóm sv. Alžběty v gotickém stylu, o jehož výstavbu se postaral neblaze proslulý král Zikmund. V útrobách dómu se skrývají nástěnné malby, oltáře z počátku 15. století a krypta Františka Rákocziho, který vedl povstání proti Habsburkům. Po návštěvě těchto dvou zajímavostí si nenechejte ujít návštěvu galerie Julia Jakobiho, který byl představitelem slovenské umělecké historie. Samotná výstavní plocha je umístěna v Župním domě, nedaleko sv. Alžběty. V interiéru galerie jsou výstavy Jakobiho děl i skvosty z rukou dalších významných mistrů štětce. Zajímavostí je plastický erb abonskej a turnianskej župy z první poloviny 16. století. Zoologickou a geologickou expozici s přehledem vývoje druhů a nerostů na Slovensku a také výzdobu z časů stavovského povstání najdete v Katově baště s temně znějícím názvem. Sídlo tohoto rozsáhlého komplexu je umístěno na východním okraji města. V Mikulášově věznici, jak ostatně napovídá už samotné jméno tohoto krví zalitého místa, najdete vybavení věznice a mučírnu s nástroji, které byly vyrobeny speciálně na mlčenlivé a nezdolné čarodějnice. Zároveň tu jsou také další historické památky, například hrnčířské nebo nábytkářské práce. Poslední a asi největší zajímavostí je Technické muzeum na severním konci Košic. Najdete tu naprosto všechno, co se týká historického hutnictví, strojírenství, zámečnictví, kovářství, energie, fyziky a chemie. Průvodce Košicemi se nachází na adrese www.kosice.sk. Liptovský MikulášVelké romantické město pod Tatrami se spoustou památek, které stojí za návštěvu i fotografii. Působivou stavbou je kostel Vranovo ze 16. století s literárně-historickou expozicí i památkou na Jánošíka, který řádil právě v okolí Liptovského Mikuláše. Město je také sídlem mnoha dalších muzeí, například historického, vlastivědného či ochrany přírody. V sousedství Liptovského Mikuláše leží Liptovský Hrádok, malé městečko s pečlivě ukrytým depem parních lokomotiv. Při troše štěstí se vám podaří získat klíče. Za návštěvu ale stojí také zdejší příjemné restaurace. Z Liptovského Hrádku se dají podnikat výpravy třeba do Nízkých i Vysokých Tater, které jsou častým cílem cestovatelů. NitraHistorie města sahá až do 9. století, kdy byla sídlem knížat a panovníků Velkomoravské říše. Nitra silně trpěla pod tlakem tureckého vojska, kdy byla od základů zničena. Největší a nejnavštěvovanější památkou je Nitranský hrad postavený na skále u řeky Nitry. Právě tento mohutný objekt byl sídlem knížat a mnoha biskupů. Dnes mohou cestovatelé obdivovat jeho novější podobu, protože prošel častými opravami, z nichž poslední mu vtiskla nesmazatelný, renesančně barokní styl. Interiéry jsou plné maleb z 18. století, nechybí tu náhrobky biskupů, mramorové oltáře a křtitelnice. Mezi vyhlášené nitranské sbírky patří muzeum s klenotnicí a archeologickými nálezy. Lidé tu však najdou také zbraně z doby keltské vlády na tomto území, hrnčířské výrobky z počátku osídlení, kovářské práce a jedinečnou mapu z počátku 9. století. Pokud se cestovatel rozhodne spatřit i další muzeum, pak doporučujeme polnohospodářské. V něm najde všechny zajímavé postupy obdělávání půdy od počátku osídlení po moderní technologie. Samozřejmě nechybí ani stroje pro přípravu půdy, lisovna oleje, zařízení na přípravu nám dobře známé slivovice, funkční pekárna a i taková pozoruhodnost, jakou je dosud funkční mlýn. PrešovMěsto s velmi bohatou historií leží v oblasti solných dolů. Původní osada hrstky maďarských a německých kolonistů postupem času získala na významu, který gradoval za stavovského povstání. Při něm však bylo město silně poškozeno, zároveň tu proběhla poprava významných měšťanů a šlechticů. Ve druhé polovině 19. století navíc Prešov zpustošil červený kohout. Největší místní památkou je Vlastivědné muzeum v budově Rákocziho paláce z 16. století. Pyšní se několika bohatě zdobenými patry s úchvatnými zdmi i interiéry. V samotném muzeu je umístěna sbírka přírodních exponátů místní fauny a flory. Současně tu jsou i bohaté sbírky keramiky, zbraní, keltské kultury a minerálních kamenů. Ve vedlejší budově pak cestovatelé najdou sbírku hasičského řemesla od historie po současnost. Z dalších pamětihodností Prešova je třeba jmenovat alespoň kostel sv. Mikuláše ze 14. století s barokní výzdobou, bohatým oltářem a impozantními okny. ŽilinaMěsto na dvou řekách, Váhu a Kysuce, které láká návštěvníky hlavně bohatou historií. Žilina stále pamatuje několik dobyvačných nájezdů, které nenávratně zničily architektonicky cenné stavby a památky. Asi nejzajímavější částí Žiliny je Budatínský zámek, původně postavený jako pevnost proti nepřátelům. Má za sebou několik obléhání, požár a následnou rekonstrukci, která mu dala jeho dnešní podobu. Vznikl jako renesanční stavba, posléze však bylo přistavěno několik budov v barokním stylu. V první polovině 20. století proběhla úplně poslední rekonstrukce. Budatínský zámek slouží od roku 1936 jako muzeum a cestovatelům nabízí převážně práce dráteníků, kteří chodili od vesnice k vesnici a spravovali děravé nádoby a hrnce. Často zavítali i do krajů Českého ráje. Ne, nebojte se! Bongo Bongo vás nebude zatěžovat složitou technologií drátování, ale zavítá rovnou k plastikám, pozoruhodné sbírce či archeologickým nálezům starým mnohdy více než dvacet tisíc let. Pro milovníky zbraní je tu k obdivování exkluzivní sbírka mečů a kovářského nářadí. Další z místností je jídelna, která obsahuje bohatě zdobený nábytek a vyřezávané stěny. Návštěvníky však paradoxně nejvíce zajímá opotřebení kuchyně z oslav hradních pánů. Další věci k vidění jsou situované v centru města, kde je mnoho arkádových chodeb volně přístupných veřejnosti. Pokud se návštěvník přesune na volné prostranství náměstí, pokochá se přízemními měšťanskými domy z 16. století, farním kostelem se samostatnou zvonicí nebo sousoším Imaculaty z první poloviny 18. století. Žilina je však skvělým místem k odpočinku, a to v blízkém okolí u zdejších řek, kde se vyřádí nejen děti, ale i rybáři.

Pokračovat na článek


ITÁLIE

HISTORIEKrásná, horká a temperamentní Itálie má velmi dlouhou a bohatou historii. Jednotlivá sídla byla poprvé sjednocena ve starověku Římem, psalo se třetí století před naším letopočtem. V dalších staletích zažívala dnešní Itálie nejslavnější éru své historie, ale po rozpadu Západořímské říše v roce 456 našeho letopočtu se země opět rozdrobila na několik desítek drobných státečků. O jejich porobení usilovala během nadcházejících let celá řada velmocí, Římskoněmecká říše, Španělsko, Francie i Rakousko. O moc nad zdejším krajem stály i dva nejsilnější italské státy, Neapolsko-sicilské království a Sardinské království. V 19. století se pánem celého Apeninského poloostrova stal císař Napoleon I., ale šlo pouze o papírovou vládu. Ve skutečnosti byla Itálie stále rozdrobená na drobné územní celky. Proces sjednocování však byl nastartován. Vedle snahy o sjednocení Itálie Sardinským královstvím do hry významně zasáhl i proslulý revolucionář G. Garibaldi a také Francie císaře Napoleona III. Právě francouzská vojska významně přispěla k vytlačení Rakouska ze severních oblastí Itálie (Lombardsko). V roce 1861 bylo vyhlášeno Italské království, panovníkem se stal sardinský král Viktor Emanuel II. Zbývalo připojit poslední dvě samostatné oblasti, Benátsko a Řím. Stalo se tak v roce 1866 respektive 1870, zároveň byl Řím vyhlášen hlavním městem království. Válečná léta do historie Itálie silně zasáhla. Od roku 1915 stála země na straně Dohody, v meziválečném období získala četná území (Tridentsko, jižní Tyroly, Gorice, Gradiška, Istrie a některé části Dalmácie). V roce 1922 se v Itálii odehrál fašistický převrat a země začala silně inklinovat k nacismu. Expanzivní politika vedla k útokům na severní Afriku a později na Balkán. Na začátku druhé světové války stála Itálie pevně po boku Německa, ale po vylodění Spojenců v roce 1943 se přiklonila na stranu protihitlerovské koalice. Po válce Itálie na svou meziválečnou expanzivní politiku doplatila, když přišla o všechny územní zisky a ztratila i další oblasti. V roce 1946 se uskutečnilo celonárodní referendum a Itálie se stale republikou. Následující léta se nesla ve znamení velkého hospodářského rozvoje, ale i sílící moci mafie a snah o odtržení severních oblastí od méně rozvinutého jihu.PODNEBÍKlimatické podmínky: Itálie má příjemné středomořské subtropické klima, které převládá na většině území. Jen na severu země se už o slovo vehementně hlásí mírné podnebí se suchým a horkým létem. V Alpách vládne klasické vysokohorské klima, které se vyznačuje chladnými zimami plnými sněhu. Centrální Itálie (Pádská nížina) má vhodné podmínky pro zemědělství, protože léta jsou velmi teplá a v zimě prakticky vůbec nemrzne. Jen občas sprchne, ale brzy je zase sucho. Metropole Řím má podobnou klimatickou charakteristiku, jen s tím rozdílem, že na podzim prší více. Čím více na jih, tím větší teplo ukazuje rtuť teploměru. Zatímco u nás vládne paní Zima, lidé na Sicílii si užívají slunečních paprsků, chodí jen v tričku nebo slabém svetříku a nejotužilejší se dokonce ráchají v mořských vlnách. Podrobné informace o italském podnebí naleznete na internetových stránkách www.meteo.it. Kromě mnoha zajímavých údajů tu najdete i aktuální předpověď počasí pro celou Itálii. Nejlepší doba návštěvy: Odvíjí se podle toho, jakou aktivitu hodláte v Itálii provozovat. Pro lyžování je nejlepší zima, která je v italských Alpách tuhá a plná sněhu. V některých místech se sníh drží i v létě. Pokud se hodláte koupat (v Bibione, Rimini, na Sicílii nebo na ostrovech), můžete se do země vypravit v létě, kdy tu vládnou vysoké teploty, voda je příjemně teplá a po většinu dne na vás dopadají sluneční paprsky. Nádherné počasí však v Itálii kraluje i na začátku a na konci léta. Takový pozdní květen nebo pozdní září může být ideální pro návštěvníky, kteří nevyhledávají právě žhnoucí slunce a rozpálený písek. V této době navíc v letoviscích vládne relativní klid a i ceny jsou nižší. Pro poznávání je nejlepší jaro nebo podzim, kdy panují příjemné teploty, které vám vůbec nebudou bránit v toulkách čarokrásnou Itálií. To se týká především Říma, ve kterém je vedro i v dubnu a září - dokonce takové vedro, že místní muži chodí do půli těla a koupají se v jezerech za městem. Nejslunnějším měsícem je červen. Pokud byste mířili do Říma na podzim, přijeďte nejpozději v říjnu. Listopad je totiž deštivý. A pokud si nedáte říci a přijedete v létě, připravte se na obrovská vedra, kdy se Římem budete doslova ploužit od fontány k fontáně. Doporučené oblečení: Pro letní dovolenou v přímořských střediscích je s ohledem na vysoké teploty dobré zabalit lehké a vzdušné bavlněné a lněné oblečení, což pochopitelně neplatí pro horské oblasti. Při trávení zimních měsíců na jihu Itálie vystačíte se středně teplým oblečením. Při pobytu na severu nebo v centrálních oblastech země uplatníte stejné oblečení jako v zimních měsících v České republice. Velmi teplé a kvalitní oblečení pak určitě oceníte během návštěvy zasněžených Alp. Naprostou nezbytností jsou jak v letních měsících, tak na horách kvalitní sluneční brýle a krém na opalování.NEBEZPEČÍCharakteristika: Itálie je zemí s přijatelnou bezpečnostní situací. Turistům hrozí většinou pouze drobné krádeže, ale setkat se samozřejmě mohou i s násilnou trestnou činností. Největší riziko na vás čeká ve velkoměstech (Řím, Benátky, Milán apod.) a v oblastech soustředěného turistického ruchu (mnoho kapsářů a zlodějů). Návštěvníci Itálie by měli dodržovat základní bezpečnostní opatření - nelákat zloděje například ležérně zavěšenými fotoaparáty, peněženkami v zadní kapse kalhot a zlatými řetízky pověšenými na krku. Rozumné není ani ukazování přílišné hotovosti. Nedoporučujeme nákup cenného zboží a elektroniky u pouličních prodejců a na trzích. Určitou míru rizika přináší i řízení osobního automobilu, protože dopravní značení je na mnoha místech Itálie nepřehledné, hustota provozu příliš vysoká a hlavně - italští řidiči si nelámou hlavu s dodržováním dopravních předpisů. Ve vozidlech není vhodné ponechávat cennější předměty, cestovní doklady a peníze. Doporučujeme neparkovat a nekempovat na odlehlých neosvětlených místech. V souvislosti s bezpečnostní situací v Itálii se často mluví o mafii. Ano, mafie v zemi opravdu je a díky rozsáhlé trestné činnosti zaznamenává zisky v řádech miliard dolarů, avšak turistů si příliš nevšímá. Možnost, že byste se stali obětí vysoce organizované mafiánské skupiny, je velmi malá, a to i v historickém srdci mafie - na Sicílii. Bezpečnostní situace v Římě: Metropole Řím je rovněž hlavním městem kapsářů, protože těch v Římě působí asi nejvíce v celé Itálii. Návštěvníci Říma by si měli dávat pozor na osobní věci a doklady (vhodné je nechávat vše cenné v hotelovém trezoru). Kapesní krádeže kvetou ve všech částech Říma, ale největší riziko je v obchodních domech, městské dopravě a na tržištích. Známou kapsářskou lokalitou je autobusová linka číslo 64, která jezdí mezi nádražím Termini a Vatikánem (pozor, kradou i malé děti). Druhým rájem kriminálních živlů jsou vedlejší uličky u nádraží Termini, kde kvete pšenka nejen kapsářům, ale i prostitutkám, lupičům s nožem v ruce a drogovým dealerům. Bezpečno tu není ani ve dne, natož v noci! V Římě jsou běžné i takové zlodějské finty, jakou je například vytrhávání kabelek či videokamer z rukou. Tohoto trestného činu se často dopouštějí spolujezdci na motocyklech a mopedech, kteří na vás čekají hlavně v úzkých vedlejších uličkách. Často se kradou i věci, které lidé bezstarostně pověsí na opěradlo židle například v restauraci, pizzerii nebo baru. Pokud jedete do Říma vlastním vozem, doporučujeme parkovat pouze na placených parkovištích (snížíte tak riziko krádeže vozu nebo jeho vykradení). V žádném případě nepřevážejte předměty, na nichž vám záleží, na střešní zahrádce vozu, protože se s nimi už nikdy nemusíte setkat. Pokud do Říma letíte, dejte si na letišti velký pozor, do jakého taxíku nasednete. Kromě oficiálních řidičů, u kterých je možnost okradení nižší, na letišti postávají také malé taxíky bez licence. Tito černí taxikáři se zaměřují na nezkušené turisty, kterým se snaží vnutit své služby za nehorázně vysoké ceny. Drogová kriminalita: Podle italského zákona o drogách, psychotropních látkách, prevenci, léčení a rehabilitaci stavu drogové závislosti je trestné nedovolené pěstování, výroba, produkce, prodej, distribuce, obchod, dovoz i vývoz a transport omamných a psychotropních látek. Pachatel je potrestán odnětím svobody na 8 až 20 let a vysokou pokutou. Trestní sazby se zvyšují, pokud jsou tyto činy spáchány více osobami nebo zločineckými organizacemi.ZDRAVOTNICTVÍCharakteristika: Italské zdravotnictví je velmi vyspělé a zkušení lékaři disponují moderním vybavením i metodikou léčby. Mezi Českou republikou a Itálií sice není podepsána dohoda o poskytování první pomoci zdarma, ale turistům bude v případě potřeba automaticky poskytnuta. To se však většinou týká jen státních zdravotnických zařízení. Soukromí lékaři po vás mohou chtít platbu v hotovosti. V každém případě byste se měli před cestou vhodně pojistit. Turistům není předepsáno žádné povinné očkování. Jak v Itálii postupovat v případě zdravotní nouze: Záleží na tom, v jaké situaci a na jakém místě se nacházíte. V každém případě doporučujeme okamžitě volat telefonní číslo 113 či 118 (zdravotnická pomoc a informace, italsky se rychlá pomoc řekne Pronto Soccorso). Pokud nejsou problémy příliš vážné, můžete si základní ošetření zajistit sami. V turistických oblastech (například Bibione, Rimini apod.) jsou zdravotníci povinně na každé oficiální pláži. Nejčastěji ho naleznete pod označením Centro Medico. Pokud nejde o rychlé ošetření, můžete si v italských zlatých stránkách (Pagine Gialle) nalézt všeobecného lékaře (medico), zubaře (dentisto) či nejbližší nemocnici (dell´ospedale). Radou vám ochotně poslouží i v nejbližší lékárně (farmacia). Léky a lékárny: Nacházejí se v každém větším městě a v mnohé vesnici. Lékárny (farmacia) jsou označené buď klasickým zeleným křížem nebo podobným symbolem (žluté kolo, v něm oranžový kříž). Lékárny jsou většinou otevřené ve všední dny od 9 do 18 hodin s hodinovou pauzou od 12.30 do 13.30 hodin. Mnohé lékárny jsou však otevřené nonstop. Pokud narazíte na zavřené dveře, najdete na nich většinou adresu nejbližší nonstop funkční lékárny. Koupíte všechny typy léků, mnohé jsou však italské provenience. Podrobné informace o italských lékárnách naleznete na internetové adrese www.federfarma.it. Bohužel, stránky jsou pouze v italštině. Zdravotnické rady: Vodu z vodovodního řadu můžete bez obav pít, je velmi dobrá. V Římě, kterým protéká špinavá řeka Tiber, je voda rovněž chutná, protože je přiváděná z nejlepších pramenů v okolních kopcích. Při cestách do Itálie se nezapomeňte vybavit kvalitním repelentem, protože po celé zemi řádí hejna komárů (v Bibione, Rimini, Benátkách, Římě, na Sicílii, prostě všude). Lidem s citlivou pokožkou může komáří bodnutí způsobit drobné svědění a pálení, které však brzy pomine. Pokud se hodláte hlavně opalovat, pak s rozumem. Nezapomeňte na to, že slunce nejvíce pálí mezi 11 a 15 hodinou, proto se v tuto dobu raději uchylte do azylu příjemné restaurace. První tři dny byste se měli opalovat jen lehce, nejlépe přes triko, které sluneční paprsky přefiltruje. V každém případě důsledně používejte opalovací krém nebo mléko s odpovídajícím faktorem a mějte na paměti to, že opalují i sluneční paprsky, které se odrážejí od slunce, vody a písku. Opalování nahoře bez se v Itálii toleruje. Změna stravy i prostředí může některým cestovatelům přivodit nepříjemný cestovní průjem. Většinou se však nejedná o nic vážného a vše vyřeší běžné léky. Pokud však potíže trvají delší dobu, není od věci navštívit lékaře.OBCHODY A SLUŽBYObchody: Itálie je rájem nákupních maniaků. V zemi se totiž nachází hustá síť obchodů, a to se vším možným. Mezi nejoblíbenější prodejní artikly patří oblečení, obuv, krajky, keramika, šperky, kožené zboží, zlaté a stříbrné předměty, ozdoby, výrobky ze dřeva a sklo. Každá oblast má nějakou specialitu. Města Řím a Milán jsou známá módními výrobky. Como v Lombardii je proslulé hedvábím, Prato v Toskánsku textilem, toskánské Empoli kouzelnými lahvemi a dalšími výrobky ze zeleného skla. Městečka Annunziata v Kampánii a Alghero na Sardinii se zase proslavila ručně vyráběnými předměty z korálů. Otevírací hodiny obchodů se liší kraj od kraje. Rozdíl je především v délce polední přestávky, od které se pak odvíjí večerní zavírací hodina. Navíc je většina obchodů alespoň jeden půlden zavřená. Obecně se však dá říci, že platí následující otvírací hodiny: pondělí až sobota od 9 do 13 hodin a od 16 do 20 hodin. Nákupní centra, která najdete ve velkých městech, mají otevřeno od 9.30 do 19.30 hodin. Pošty: Z pošty můžete posílat zásilky a telegramy, faxovat i telefonovat. Někdy je také možné vyřizovat elektronickou poštu. Poštovní známky zakoupíte kromě pošt i v prodejnách tabáku. Běžné otevírací hodiny pošt jsou ve všední dny od 8.30 do 14.30 hodin. Větší poštovní úřady mají otevřeno ve všední dny od 8.30 do 19.30 hodin. Pošty na letištích a telegrafní služby na hlavních poštách jsou v provozu 24 hodin denně. Telefony: Veřejných telefonních automatů je v Itálii velmi mnoho. Najdete je na letištích, na nádražích, na poštách, v ulicích nebo barech, na jejichž dveřích je symbol telefonu. Automaty fungují i na mince, ale většina jich je na telefonní karty. Můžete je koupit na poštách či v tabácích (tabaccheria). Pokud budete volat z hotelu, počítejte s tím, že kromě hovorného budete muset připlatit hotelovou přirážku. Internet: V Itálii je řada internetových kaváren, prakticky v každém větším městě. Na této internetové adrese naleznete vyhledávač kaváren: http://thenetgate.supereva.it/. Elektřina: 220 voltů, 50 Hz. AKTIVITYKultura: Jen málokterá země se může pyšnit tak bohatým kulturním a uměleckým dědictvím, jako právě Itálie. Stačí zmínit jména jako Ovid, Horace, Cicero či Danto, a to jsou jen někteří velikáni světové literatury. Také italská hudba zasáhla každého z nás. Hudební géniové, jako byl Vivaldi, Verdi, Puccini, Bellini či Rossini, zanechali světu doslova nadčasová díla. Nejen proto jsou dnes v Itálii velmi populární koncerty klasické hudby a operní představení. Vše podstatné o italské hudbě, o její historii i současnosti najdete na internetové adrese www.cilea.it/music/entrance.htm. Světová kinematografie by byla chudá bez velkých hvězd, jakými byli Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida či Sophia Lorenová. A pokud jste snad milovníky romantických toulek po muzeích, v Itálii si rozhodně přijdete na své. Historii, starobylému umění i současné tvorbě je věnováno několik stovek expozic. Muzea i galerie mají obvykle v pondělí zavřeno. Podrobné informace o italských muzeích, galeriích a výstavách najdete na adrese www.museionline.it. Údaje jsou přehledně členěné do kategorií. Svátky a dny pracovního klidu: 1. leden - Nový rok, 6. leden - Tři králové, Velikonoční svátky, 25. duben - Den osvobození, 1. květen - Svátek práce, 2. červen - Vznik republiky, 15. srpen - Nanebevstoupení Panny Marie, 1. listopad - svátek Všech svatých, 4. listopad - Den vítězství, 8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie, 25. a 26. prosinec - Vánoční svátky. Slavnosti a festivaly: Je jen velmi málo lidí, kteří neslyšeli o proslulých italských festivalech a slavnostech. Konají se během celého roku po celé zemi, ale hlavní festivalová sezóna začíná v létě, kdy můžete navštívit hlavně hudební a divadelní akce. Mezi nejznámější patří koncerty pod širým nebem, které pořádá Operní dům a Akademie St. Cecilia. Divadelní festival se zase koná v lázních Caracalla. A samozřejmě nesmíme opomenout jednu z největších kulturních akcí Itálie, kterou je kouzelný Benátský karneval. Vždy v únoru, během posledních jedenácti dnů masopustu před Popelečnou středou, se ve městě objeví průvody pestrobarevných masek. Půvabně ozdobené gondoly proplouvají romantickými zákoutími a vozí nejen turisty, ale také místní obyvatele. Zábava: Posezení s přáteli v dobré restauraci, kavárně či pizzerii je oblíbenou zábavou Italů. Tak proč je nenapodobit? O důvod více, že většina podniků má v létě venkovní zahrádku. Jen tak si sedněte, objednejte si skvělou kávu a pozorujte ruch, tak typický pro italská města. V každém větším městě i turistickém centru najdete řadu diskoték, tanečních i nočních klubů. Ve městech je také řada hudebních kaváren. Oblíbenou zábavou Italů je i bowling, o čemž svědčí mnoho bowlingových drah. Kina jsou rozšířená a italští producenti produkují kvalitní snímky. Více o kinematografii v Itálii najdete na internetové adrese www.italiacinema.net. Sport: Téměř 9.000 kilometrů pobřeží činí z Itálie přední evropskou plážovou destinaci. S tím souvisí i oblíbenost snad všech druhů vodních sportů, na které si jen vzpomenete. Populární je potápění. Mezi nejznámější potápěčské lokality patří Sardinie, která zatím není příliš zasažená masivním turistickým ruchem. Potápět se můžete i na ostrovech Tremini. Oblíbeným vodním sportem je také surfování, destinací číslo jedna je Mauro. Rybaření je oblíbené především na Sardinii a Sicílii, která je mezi milovníky rybolovu známá jako humří ráj. Na severu Itálie jezdí rybáři za rybolovem do vnitrozemí, protože řeky tu jsou velmi bohaté a štědré. A u vody ještě chvíli zůstaneme, a to v Janově. Ten je totiž proslavený jachtařskými regatami. Plachtění je doménou také pěti oblíbených italských jezer: Maggoire, Lugano, Como, Iseo a Garda. Jedničkou mezi sporty je v Itálii jednoznačně kopaná. Hraje se tu jedna z nejlepších světových soutěží. Zápasy jsou bohatě navštěvované a atmosféra na stadionech je doslova fantastická. A když hraje národní tým, celá země je na nohou. Pokud squadra azzura, jak se národnímu týmu říká, vyhraje, jde pomalu o státní svátek. Zato když o vítězství přijde, nezná smutek fanoušků mezí. V teplých měsících je velmi oblíbený golf. V Itálii se nachází celá řada prvotřídních golfových hřišť od Lombardie a Trentina na severu země přes Toskánsko po Kalábrii a Sardinii. Sezóna golfu je přitom díky místnímu klimatu poměrně dlouhá. Dlouhou tradici má v Itálii také silniční cyklistika. Světoznámým závodem je Giro d´Italia, což je vůbec jeden z nejlepších závodů na světě. Pro mnoho milovníků lyžování je Itálie evropskou lyžařskou jedničkou. I když se o tento titul Itálie pře s další lyžařskou velmocí Francií, z pohledu českých lyžařů Itálie vyhrává. Je totiž o poznání levnější. Mezi známá střediska patří Bardonechia, d´Oulx, Courmayeur, Cervinia, La Thuile, Sauze. Ale nejpopulárnějšími lyžařskými ráji jsou Cortina D´Ampezzo a Madonna di Campiglio.ZAJÍMAVÁ MÍSTABenátkyHlavní město Benátska se rozkládá celkem na 118 ostrůvcích, které jsou vzájemně propojeny rozličnými mosty a můstky. Ty se klenou přes více než 150 kanálů. Město je také jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst Itálie. Každoročně sem míří i stovky českých turistů, k čemuž výrazně přispívá i fakt, že vzdálenost tohoto města z České republiky je jen několik hodin automobilem či vlakem. Opravdovým srdcem města je historické centrum, které se nachází v těsné blízkosti jedné z nejznámější a nejnavštěvovanější památky Benátek, chrámu sv. Marka. Do centra se z odstavných parkovišť na okraji města dostanete buď pěšky s pomocí velmi dobrého navigačního systému v podobě desítek ukazatelů nebo tzv. tramvajemi. To jsou lodě fungující jako prostředky hromadné dopravy na různých linkách. Samozřejmě existuje možnost najmutí lodního taxíku, který vás za přiměřenou cenu doveze, kamkoliv si určíte (cenu doporučujeme sjednat předem). Cesta lodí po Canale Grande, který je jakousi tepnou města, je životním zážitkem. Po obou stranách kanálu neustále přitahují vaše oči desítky skvostných paláců a historických památek, takže občas nevíte, kam se podívat dříve. Ideální je dopravit se přímo na náměstí sv. Marka s jeho dominantou, sto metrů vysokou zvonicí, která je přístupná a skýtá fascinující výhled na město. Další význačnou památkou na tomto náměstí je už zmiňovaný chrám sv. Marka z 11. století, v němž můžete spatřit mozaikovou výzdobu pěti portálů a stěn v interiérech chrámu, přenosný oltář ze stříbra a zlata, chrámovou klenotnici s desítkami exponátů a presbytář s ostatky patrona města, sv. Marka, které jsou uloženy pod hlavním oltářem. Symbolem Benátek a významnou památkou na náměstí sv. Marka je Dóžecí palác, vybudovaný ve stylu benátské gotiky s interiéry, které vám jedinečností doslova vyrazí dech. Při návštěvě této památky stejně jako chrámu sv. Marka je zapotřebí počítat s hodinovými frontami. Mezi další zajímavosti patří budova Procuratie Vecchie, věž s hodinami Torre dell Orologio, archeologické muzeum a samozřejmě most Vzdechů. V Benátkách se nachází celá řada muzeí a galerií. Uveďme tedy alespoň některé z nich. Jsou to například historické námořní muzeum (Museo Storico Navale), sbírka moderního umění P. Guggenheimové, nejvýznamnější obrazárna Benátek Gallerie dell Accademia a obrazárna Akademie. Pokud vás omrzí chození po městě pěšky, můžete využít nabídek některého z gondoliérů, kteří vás za úplatu svezou svou zaručeně "nejkrásnější" gondolou, kamkoliv si přejete. V úzkých uličkách Benátek můžete strávit příjemné chvilky v některé z kaváren či pizzerií, kterých je ve městě dostatek. Z nejbližšího okolí města zmiňme Lido di Venezia, poloostrov sloužící k rekreaci a zábavě. Doveze vás na něj loď, která vyjíždí z přístaviště u náměstí sv. Marka. Nachází se tu překrásná písčitá pláž. FlorencieV hlavním městě Toskánska žije okolo 470 tisíc obyvatel. Florencie je významným městem Itálie, a to nejen tím, že se jedná o důležité průmyslové a obchodní centrum. Ale především pro svůj kulturní, společenský a historický význam. V ulicích tohoto slavného města žilo a tvořilo mnoho osobností: Dante Alighieri, Boccaccio, Cimabue, Raffael, Donatello, Michelangello, Leonardo da Vinci a další. Za centrum města se pokládá náměstí Pza della Signoria, které v minulosti sloužilo jako centrum veřejného života. Nachází se na něm hned několik velmi významných památek. Je to především gotická radnice z přelomu 13. a 14. století Palazzo Vecchio s 94 metrů vysokou věží, bohatě zdobenými sály a překrásnými nástěnnými freskami. Při vchodu do radnice nelze přehlédnout dvě významné sochy. Jedná se o kopie soch Michelangellova Davida a Donatellova lva. Jen o kousek dál se nachází jedna z nejznámějších obrazáren světa - Galleria degli Uffizzi s díly mnoha světových velikánů. Zdobí stěny téměř padesáti sálů a chodeb. Další impozantní památkou je baptisterium z 11. až 12. století, při jehož prohlídce vás zaujmou nejen tři bronzové brány, ale i bílý a zelený mramor, kterým byly zdobeny jeho exteriéry. Baptisterium bylo hlavním kostelem Florencie až do dokončení stavby dómu S. Maria del Fiore, dnes nejvýznamnější církevní památky města. Kopule dómu dosahuje výšky přes sto metrů a společně s venkovní výzdobou působí monumentálním dojmem. Palazzo Pitti byl v 19. století na krátkou dobu sídlem italského krále. Dnes je známý hlavně díky obrazárně, která se pyšní díly takových mistrů, jakými jsou Raffael, Tizian nebo Rubens. Paláce Pitti a Uffizzi spojuje další ze symbolů Florencie - nejstarší most města Ponte Vecchio, který po obou stranách lemují řady zlatnických stánků. Poslední zajímavostí, kterou zmíníme, je františkánský kostel z 13. století, v němž jsou pohřbeni Michelangello, Galileo Galilei a další přední osobnosti dlouhé a bohaté historie Itálie. MilánJe hlavní městem Lombardie, žije v něm 1,75 milionu obyvatel, tvoří důležitý dopravní uzel a je to významné centrum průmyslu a obchodu. Kromě toho je napěchováno historickými památkami a dalšími zajímavostmi. Mezi nejvýznamnější patří největší gotická stavba Itálie, 160 metrů dlouhá a téměř 110 metrů vysoká budova Milánského dómu. Její monumentalitu zdůrazňuje především exteriér budovy, který zdobí přes dva tisíce soch, více než stovka věží a věžiček, bronzové dveře a bílý mramor. V interiérech najdete hrobky významných osobností italských dějin a velmi cenný chór. Sestoupit můžete i ke zbytkům baptisteria S. Giovanni alle Fonti. V Miláně je také největší a nejslavnější divadlo Itálie - Teatro alla Scala, do jehož hlediště se vměstnají neuvěřitelné tři tisíce diváků. Zajímavé je i Museo Poldi-Pezzoli s expozicí starých zbraní, sbírkou gobelínů a obrazů italských mistrů. Obrazy světových velikánů malířství naleznete ve světoznámé obrazárně Pinacoteca di Brera. Zámek Castello Sforzesco, na jehož výzdobě se podílel Leonardo da Vinci, tvoří komplex několika budov se dvěma nádvořími. Jsou tu umístěna muzea, obrazárna a pokladnice. Vedle chrámu S. Maria delle Gracie s bílou kopulí se nachází bývalý dominikánský klášter, ve kterém můžete vidět známou fresku od Leonarda da Vinciho Poslední večeře Páně. Z dalších významných památek města zmiňme dominikánský kostel S. Eustorgio, klášterní komplex Monastero Maggiore, Mírový oblouk, chrám S. Ambrogio a velký park Villa Comunale, jehož součástí je i zoologická zahrada. NeapolO hlavním městě Kampánie, ve kterém žije okolo 1,25 milionu obyvatel, se tvrdí, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Jeho poloha u zálivu s ostrovy Ischia, Procida a Capri společně se sopečným Vesuvem tvoří fantastickou podívanou snad z každé vyhlídky. Město láká návštěvníky také mnohými historickými památkami. Jednou z nich je Dóm (Duomo di S. Gennaro) s novogotickým průčelím, do něhož jsou zabudovány tři původní gotické portály. V níže položeném trojlodním chrámu se nachází nejstarší křesťanská bazilika. Interiéry jsou bohatě zdobeny freskami a skulpturami. Mezi další zajímavosti města patří Museo Archeologico Nazionale s jednou z největších sbírek antického umění na světě. Villa Floridiana, v níž je umístěno Museo Nazionale della Ceramica, je známá především díky jedinečné sbírce porcelánu a stříbrných nádob. Za návštěvu stojí i Castel Nuovo, původně hrad, dnes zámek přestavěný ve stylu ranné renesance. Do vnitřního nádvoří a dále do gotické kaple se vchází vítězným obloukem. Dnes tento zámek slouží městským úřadům. Klášter Santa Chaira je jednou z nejdůležitějších středověkých památek města. Po zničení během 2. světové války byl znovu zrestaurován do původní gotické podoby. V interiéru jsou umístěny četné náhrobky významných neapolských obyvatel. Ve zdech zdejšího kláštera pobýval například Giordano Bruno. Z dalších zajímavostí překrásného města zmiňme Posillipo, pevnost Castel S. Elmo, rybářskou čtvrt' Santa Lucia a bránu Pizza Capuana. PalermoNejvětší a nejdůležitější město Sicílie leží uprostřed palmových a pomerančových hájů, pod skalami divokých hor. Zakladateli města byli dobyvatelé z Kartága, kteří v osídlování ostrova vystřídali Řeky. Po nich tu žili ještě Římané, Germáni a Arabové, které vyhnali na konci 11. století Normané. Za nich také Palermo rozkvetlo do nevídané krásy. Vznikla tu například nádherná katedrála s náhrobky panovníků na náměstí Pza Catedrale. Z normanské doby pochází i královský palác Pallazo dei Normanni v sousedství půvabné barokní brány Porta Nuova z poloviny 16. století. Nejskvělejší normanskou památkou je kaple Cappela Palatina s mozaikovou výzdobou. V nedaleké zahradě je křížová cesta, opodál zase kapucínský klášter i normanský palác La Zisa s arabskými vlivy. Významné jsou normanské chrámy Martorana, Cataldo nebo barokní Caterina. K pozdějším památkám náleží Garibaldiho park s domem, v němž je světoznámé muzeum loutek. Naproti pak leží palác Chiaramonte ze 14. století. V okolí Palerma je největší zajímavostí vesnice Piana degli Albanesi, kterou založili na konci 15. století přistěhovalci z Albánie. Půvabné jsou i rozvaliny římského města Solunto. Mezi další významná města Sicílie patří Syrakusy s mnoha krásnými památkami, třeba známým chrámem Apollóna, římskou pevností Castello Maniace, katakombami nebo pohřebištěm s četnými skalními hroby. Za návštěvu stojí i Údolí chrámů u Agrigenta, divadlo v Segestě a rozhodně nemůžeme zapomenout na sopku Etnu, na níž se dá vystoupat z Catanie. PisaJedno z nejznámějších italských měst se rozkládá po obou březích řeky Arno. Žije v něm okolo 100 tisíc obyvatel. Dříve přístavní město se dnes důsledkem naplavenin nachází přibližně 10 kilometrů od pobřeží. V tomto pozoruhodném městě najdete na jediném náměstí hned čtyři skvosty italské architektury. Zřejmě nejproslulejší je šikmá věž (Torre Pendente). Po naklonění, ke kterému došlo zcela náhodně díky měkkému podkladu z naplavenin, byla stavba přerušena a dokončení se věž dočkala až v roce 1350. Z jejího vrcholu je krásný výhled. Uprostřed náměstí stojí Dóm, jehož fasáda se čtyřmi řadami sloupů nad sebou společně s bronzovými dveřmi od Bonanna Pisana a jedinečnými interiéry tvoří impozantní celek. Další památkou je Baptisterium, v jehož interiérech o průměru 35 metrů se nachází překrásná osmiboká křtitelnice a kazatelna od Pisana. Kopule Baptisteria má průměr 18 metrů. Poslední ze čtveřice památek je hřbitovní budova Composanto. Má tvar obdélníku a byla postavena jako křížová chodba. V interiéru se nachází více než 600 náhrobků, skulptur a antických sarkofágů. Zdi jsou zdobeny freskami s výjevy z bible. Mezi další zajímavosti města patří Museo Nazionale di S. Matteo, Palazzo Medici a dnešní radnice, palác Gambacorti. ŘímHlavní město Itálie je skutečným politickým, kulturním a společenským centrem země. V této metropoli se nachází úřady vlády, významné univerzity i sídla většiny důležitých kulturních institucí. Nejstarší zmínky o Římu se datují do druhé poloviny 8. století před Kristem. Opravdový rozmach města se udál především díky obrovskému rozvoji obchodu a řemesel přibližně 30 let před Kristem, kdy se z římské republiky stal tzv. principát. V té době vznikaly na území Říma velmi zajímavé stavby. V průběhu 5. století bylo město v důsledku nájezdů různých kmenů několikrát zcela zpustošeno. Ve století šestém význam města upadal, aby ve století osmém Řím opět stoupl na významu, především v souvislosti se vznikem tzv. Církevního státu. Rozvoj města se mírně pozastavil ve 14. století, kdy se sídlem papežského stolce stal na krátkou dobu Avignon. Po návratu Papeže do Říma po necelých osmdesáti letech pokračoval rozvoj italské metropole obrovským tempem. Důkazem jeho významu bylo stanovení Říma hlavním městem Itálie v roce 1870. Výčet historických památek a dalších zajímavostí této světové metropole je nekonečný, a tak zkusme uvést alespoň některé z nich. Po Michelangelově schodišti se směrem od Pza Aracoeli dostanete k budově Kapitolu, centru starého Říma. Nedaleko této budovy leží náměstí Pza del Campidolio se sochou Marka Aurelia a Muzeem Capitolino s kopiemi významných děl antických sochařů. Jednou z hojně navštěvovaných míst Říma je bronzová socha Kapitolské vlčice na náměstí Palazzo dei Consevatori. Na tomto náměstí se nacházejí také další významná díla sochařských mistrů. Traianův sloup ze začátku druhého století najdete v areálu Traianova fora. Nepřehlédnutelný je vítězný oblouk Septimia Severa, nacházející se u republikánského fora. Má celkem tři průchody a je zdoben válečnými reliéfy. Jen pár desítek metrů dál leží jeden ze symbolů Říma - Koloseum. Bylo postaveno císařem Vespasianem v 1. století a pořádaly se v něm krvavá gladiátorská klání. Tato stavba je jedinečná svou architekturou. Je čtyřpatrová se čtyřmi branami a osmdesáti vchody. Do hlediště se vměstnalo až 50 tisíc diváků této barbarské zábavy. Nedaleko od Kolosea projdete kolem Neronova Zlatého domu k chrámu S. Clemete, kde spí svůj věčný spánek slovanský věrozvěst sv. Cyril (Konstantin). Prohlídka chrámu vám zabere větší množství času, protože jeho interiéry s několika mozaikami, malbami a nástěnnými freskami jsou vskutku výjimečné. Na příjemném Tiberském ostrově stojí za vidění především kostel S. Bartolomeo. Z ostrova směrem k budově Marcellova divadla vede Ponte Fabricio - nejstarší most Říma. Jedním z velmi významných římských kostelů je S. Paolo fuori le Mura. Jde o monumentální církevní stavbu ze 4. století, založenou císařem Konstantinem Velikým. V interiéru kostela vás zaujmou nástěnné mozaiky, kazetový strop a ostatky sv. Pavla umístěné v mramorové rakvi. Chrám Pantheon (chrám všech bohů) se nachází na Pza della Rotonda a jde o nejvyšší zaklenutou stavbu na světě. Tady je hrob Raffaelův i hroby italských králů. Navštívíte-li Řím, nelze samozřejmě vynechat prohlídku Vatikánu. Je sídlem papeže, který je zároveň hlavou tohoto ministátečku. Suverénně nejznámějším a nejnavštěvovanějším místem Vatikánu je chrám sv. Petra na náměstí Pza di S. Pietro, nejvýznamnější křesťanská stavba na světě. Bohatou sochařskou výzdobou vás zaujme Madernova fasáda s lodžií, ve které papež uděluje požehnání. V předsíni chrámu, do které máte možnost vstoupit jedním z pěti vchodů, se nacházejí sochy Karla Velikého a Konstantina Velikého. Dalších pět dveří vás pak zavede přímo do nitra chrámu, který vás doslova ohromí svou monumentalitou. Celkem interiéry chrámu zabírají neuvěřitelných 15 tisíc metrů čtverečních. Navštívit můžete podzemní prostory - kryptu s hrobkami papežů, terasu chrámu nebo vnitřní okraj kopule, kam vás vyveze výtah. Samotné náměstí je obepnuto dvěma kolonádami, vyzdobenými 150 sochami. Uprostřed se k nebi majestátně tyčí egyptský obelisk, který zdobí náměstí už od dob císaře Caliguly. Sídlem papeže je Apoštolský palác, který těsně sousedí s chrámem sv. Petra. Vstup do místností bedlivě střeží švýcarská garda, která společně s papežovou osobní palestinskou gardou tvoří jediné vojenské útvary na území Vatikánu. Většina místností paláce není běžně přístupná veřejnosti. Vchod do vatikánských muzeí se nachází nedaleko chrámu sv. Petra. V egyptském muzeum si kromě sbírek cenné keramiky, egyptských nápisů, gobelínů či antických maleb můžete prohlédnout například mumie či historické mapy. Muzeum Chiaramonti stojí za návštěvu už kvůli římským a řeckým sarkofágům. Zajímavá sbírka děl světových sochařů se nachází v muzeu Pio-Clementino. Řecké a římské skulptury a významné skvosty řeckých umělců společně se sbírkou obrazů je v dalším vatikánském muzeu, Světském gregoriánském muzeu. Interiéry Raffaelových síní zdobí překrásné nástěnné fresky znázorňující život svatých z dílny nejen samotného Raffaela, ale i několika dalších malířů. Na prohlídku Vatikánu je dobré vyčlenit ze svého programu alespoň jeden celý den. V kratším časovém úseku je totiž zcela nemožné si tento malý, ale na pamětihodnosti velmi bohatý státeček důkladně prohlédnout.

Pokračovat na článek


Řecko – moře i historie na jednom místě

Řecko je zemí slunce, vína a oliv. Jedná se o jednu z nejkrásnějších zemí jižní Evropy a není tedy divu, že je také oblíbeným místem pro letní dovolenou. Řecko je považováno za kolébku evropské civilizace, není tedy divu, že se zde nachází nespočet historických památek, které vypovídají o jednotlivých etapách řeckých dějin. Máte-li rádi architekturu a umění, pak pro vás bude Řecko rájem na zemi! Nejkrásnější památky Řecka naleznete v Athénách, které jsou jeho hlavním městem a jejichž historie sahá až do 3. tisíciletí př.n.l. Plánujete-li dovolenou v Řecku, pak si rozhodně nenechte ujít návštěvu Athén.Dalším zajímavým místem, které můžete navštívit při dovolené na pevnině Řecka, je chrámový komplex Meteora. Jedná se o komplex 24 klášterů nacházejících se na vrcholcích vysokých skal. Díky tomu si můžete vychutnat opravdu fantastický pohled na krajinu a navíc spatřit unikátní dílo řecké architektury. Vydejte se za krásami řecké kultury a dopřejte si skvělou dovolenou s vašimi blízkými. Kompletní přehled aktuálních zájezdů do Řecka naleznete na stránkách cestovní agentury New Travel.cz.Ostrovy ŘeckaKdyž se řekne dovolená v Řecku, většině lidí se vybaví dovolená na slunných ostrovech, kterých má Řecko opravdu velkou zásobu. Zájezdy na řecké ostrovy jsou oblíbené mezi turisty všeho věku díky dlouhým plážím, kvalitním hotelům, nádherné přírodě a unikátním kulturním památkám. Nejnavštěvovanějšími ostrovy Řecka jsou bezesporu Kréta a Rhodos. Oba tyto ostrovy nabízejí velkou koncentraci přímořských letovisek, díky čemuž si zde vybere ideální místo pro dovolenou naprosto každý. Dalšími zajímavými ostrovy Řecka jsou Santorini, proslulý bělostnými domy a sopečným původem, Korfu, Lefkada, Lesbos, Samos, Zakynthos a Thassos.

Pokračovat na článek


Kypr

Kypr je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři a díky svým přírodním krásám a klimatickým podmínkám je oblíbeným cílem mnoha turistů.Zájezdy na Kypr se realizují v období od května do listopadu. V letních měsících zde teploty dosahují vysokých teplot. Na Kypru naleznete nádherné oblázkové i písečné pláže. Odpočinkovou dovolenou můžete kombinovat s poznáváním, neboť Kypr nabízí spoustu kulturních památek, které stojí za návštěvu. Na Kypru se nebudou nudit ani milovníci golfu – můžete si vybrat ze 4 golfových hřišť.Mezi nejznámější kyperská letoviska patří Protaras, Limassol,Paphos a nejvíce navštěvované letovisko na ostrově Ayia Napa. Ayia Napa je letovisko s nejkrásnějšími plážemi na Kypru, je ideálním místem pro relaxaci a nabízí různé druhy vodních sportů. Nachází se zde spousta kaváren, restaurací i obchodů. Rodiny s dětmi zajisté navštíví vodní park, který se nachází na okraji letoviska.Dovolená na Kypru – turistům nabízí Kypr prožít neopakovatelnou dovolenou. Let z Prahy na letiště Larnaca trvá cca 2 hodiny, kyperskou měnou jsou již eura. Kypr patří mezi dražší destinace, takže nezapomeňte dostatečné kapesné, hlavně pokud chcete realizovat nějaké výlety či nákupy. Cestovat po ostrově můžete autobusy, taxíky nebo pronajatým autem – jezdí se zde vlevo. 

Pokračovat na článek


Pojeďme za sluncem!

Máme za sebou neuvěřitelně dlouhou a studenou zimu. A všichni už přitom, bez nadsázky, určitě sníme o slunci, teple a hlavně po koupání v moři...A věřte, nevěřte, blíží se čas zasnít se o své letošní dovolené opravdu vážně. Pokud si chcete dovolenou opravdu vybrat a ne jen paběrkovat, co zbylo po slunce chtivých nedočkavcích, neváhejte. Na internetu již dnes čekají aktuální katalogy cestovních kanceláří pro letošní léto. A navíc, pokud přijdete včas, můžete získat i zajímavou slevu v podobě nabídky „first minute".Slunce, moře, olivy a historie - to je Řecko!Řecko je jedním z nejjižněji položených států Evropské Unie a to pro nás, jako pro turisty znamená, že nebudeme potřebovat pas, žádná doplňková očkování a přitom máme téměř devadesáti procentní jistotu, že naše dovolená bude plná tepla a zářícího sluníčka.Tato země s tisíciletou historií nabízí kilometry a kilometry pláží, od oblázkových až po písečné, pevninu i ostrovy, úžasnou a pestrou kuchyni a hlavně svou tradiční pohostinnost.Je libo penzion nebo luxusní hotel?Ať už toužíte po dovolené v luxusu drahého hotelu či jen chcete strávit týden či dva v poklidné atmosféře rodinného penzionku, pak věřte, že Řecko vás okouzlí.Obrázek vpravo, ostrov Naxos, Agios Prokopios (HOTEL LAGOS MARE) Přes den se nechejte hýčkat sluncem u moře či bazénu, v podvečer si ale rozhodně nenechte ujít atmosféru nespočetných taveren a restaurací provoněných grilovaným masem, rybami, sýrem a oregánem. O jídle, jaké okusíte v Řecku se vám bude ještě dlouho zdát. Jako oběd, který není drahý a plně zasytí vyzkoušejte nabídku stánků, třeba tiropitu (koláč z listového těsta a balkánského sýra). Pro horké večery se zase nejlépe hodí malé pražené rybičky, či grilovaná chobotnice s "choriatiki" salátem, bílým chlebem a dobrým místním vínem.Vyzkoušejte Řecko a nechte se zlákat jednou z nejoblíbenějších dovolenkových destinací letos i vy!Řecko - Řecko, Kréta, Stalis (HOTEL ALEXANDER BEACH)

Pokračovat na článek


Tipy na rodinnou dovolenou v České republice

Blíží se léto a najednou řešíme rodinnou dovolenou s dětmi? Uvažujete-li o rodinné dovolené u moře, musíte zvážit řadu důležitých okolností včetně rozhodnutí, do které země odjet anebo letět. Zájezdů k moři, např. do Řecka, Turecka, Chorvatska, je na internetu poměrně hodně. Bohužel s jedním velkým ALE. Většinou vyjde cena zájezdu mnohem dráž, než podobná dovolená s dětmi v ČR. Přestože zde nenajdete moře, pobyty u vody v Česku jsou také velmi zajímavé a přinášejí celou řadu výhod.Padne-li tedy rozhodnutí o strávení krásné a zároveň levné dovolené v České republice nebo na Slovensku, budete stát před otázkou, kam vyrazit a jaké ubytování zvolit. Zvlášť obezřetní byste měli být při plánování rodinné dovolené s malými dětmi. Hotely, penziony, chaty nebo chalupy najdete rychle, ale jak se zorientovat v tak velké nabídce? V tomto případě pomůžou vyhledávače dovolené a zájezdů jako např. New Travel.cz anebo slevové portály. V posledních letech jich vzniklo opravdu hodně a mezi nejznámější z nich, specializujících se jen na cestování, patří například NewGo.cz. Využít se samozřejmě dají i cestovní kanceláře. Na slevových portálech najdete mnohdy velmi zajímavé slevy na pobyty s dětmi. Tyto nabídky navíc velmi často zahrnují pobyt pro dítě ZDARMA nebo za zvýhodněnou cenu.Ubytování s dětmiS dětmi můžete vyrazit na víkend nebo rovnou na týdenní či několikatýdenní dovolenou. V Čechách a na Moravě je cestování s dětmi pohodlné, protože nemusíme řešit, co s dětmi v letadle anebo při dlouhých cestách. Kvalita ubytovaní má v Česku rostoucí tendenci a ve srovnání se zahraničím má mnohdy i vysokou úroveň v poměru cena a kvalita. Velký zájem rodin s dětmi je o zlevněné pobyty u vody a na horách. A to platí i pro nejmenší děti a miminka.Kam na dovolenou s dětmi?Tipů jak strávit dovolenou s dětmi v Česku a na Slovensku je hodně. Mezi nejoblíbenější místa dovolených v Česku patří Šumava, Krkonoše, Jižní Čechy, Lipno, Třeboň, Jižní Morava a Podyjí, Beskydy a Jeseníky. Na Slovensku pak Vysoké a Nízké Tatry, Malá Fatra a termální oblasti jako Podhajská, Bešeňová a Tatralandia. Zvlášť nově vystavené termální lázně plné tobogánů, skluzavek, brouzdališť a vyhřívaných bazénů jsou obrovskou zábavou pro děti.V prázdninových pobytech, kdy nám počasí nejvíce přeje, můžeme také zvolit aktivně strávenou dovolenou plnou sportu a zábavných her. Ale českou krajinu přece jen nejlépe poznáte ze sedla kola anebo při turistických výletech. A pokud vaše děti takovou dovolenou ocení, máte vyhráno. Nenechte si ujít exkluzivní slevy na rodinnou dovolenou a prožijte léto plné skvělých zážitků!

Pokračovat na článek


Chorvatsko

Chorvatsko (chorvatsky říkáme - Hrvatska) je nástupnický stát bývalé Jugoslávie, který se nachází na pomezí střední a jihovýchodní Evropy. Sousedí se Slovinskem, Maďarskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou. Hlavním městem je pak Záhřeb. Dovolená Chorvatsko je oblíbenou dovolenou českých turistů, a to zejména vzhledem k poloze a tedy blízké vzdálenosti od ČR. Nejvíce se chorvatsko navštěvuje autem, levnější variantou může být autokar a naopak nejdražší letecky. Nyní můžete do Chorvatska vycestovat pohodlně i vlakem a to i se svým vozem. Oblíbené Jadranské moře! – velkou jistotou Jadranu je průzračné teplé moře, klid, nádherná příroda a milí obyvatelé. Chorvatsko je stále nejžádanějším místem pro strávení dovolené českých turistů. Splňuje kritéria pro ideální dovolenou. V Chorvatsku najdete vše, co hledáte pro svou příjemnou dovolenou – čisté moře, velký výběr apartmánů v soukromí, kvalitní hotely, dobré jídlo a pití, velké množství možných výletů, klidná letoviska i živější, dostupnost autem a přijatelné ceny za pobyt. Celé Jadranské pobřeží s četnými ostrovy je velmi lákavé - města Rijeka, Split, Zadar, Makarská riviéra a další, dále ve vnitrozemí možnost navštívení Plitvických jezer - soustava jezer ve vápencové krásně zelené krajině. Tipy na výlety K shlédnutí šikmé věže nemusíte až do Itálie ! Chorvatská Istrie má totiž svou šikmou věž – zvonici v Završju, vysoká je 22 metrů a nakloněná je 40 centimetrů. Vápencový ostrov Dugi otok - se slaným jezerem Mir. Ostrov Cres ( Krk ) zde se nachází město Osor, které je zvláštní tím, že je celé jako muzeum, zde naleznete památky z doby bronzové. Rijeka - zde se pořádají karnevaly, které patří ke třem nejatraktivnějším v Evropě ( období jara ). Milovníci vín by měli navštívit město Ilok, které se nachází na východu Chorvatska a je proslulé výrobou vína Traminac.Města Split a Dubrovník - by pak neměl vynechat žádný turista, jsou to nádherná historická města. 

Pokračovat na článek


Ibiza

Ostrov Ibizaje někdy nazýván jako Španělský bílý ostrov lásky. Nalezneme ho v západní části Středozemního moře v souostroví označovaném souhrnně jako Baleárské ostrovy, které leží necelých 100 km od domovského pobřeží Španělska. Mezi Baleárské souostroví patří také ostrovy Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera. Dovolená Ibiza - je ovšem nejžádanější. Dovolená Ibiza to jsou největší a nejživější diskotéky vůbec v celé Evropě, proto dovolenou na Ibize se doporučuje zejména mladým lidem. Zda-li si vyberete destinaci dovolená Ibiza, zajistěte si ubytování s dostatečným velkým předstihem. Během letní sezóny je zde velký příliv turistů z celého světa.  Nejvhodnější počasí na dovolenou Klima na Ibize je po celý rok díky Středozemnímu moři mírné, přesto se ale denní teploty pohybují v rozmezí 15 až 30 °C. V noci se pak v zimních měsících ručička teploměru zastavuje jen několik stupňů nad nulou. Nejnavštěvovanější měsíce jsou od května do poloviny září. Krásy ostrova Ibiza lze také objevovat koncem září nebo v říjnu jelikož je moře stále teplé jako kafe, jen slunce zapadá poněkud dříve. 

Pokračovat na článek


Dovolená na slovensku

Slovensko je vnitrozemský stát, který se rozprostírá ve střední Evropě. Do roku 1992 bylo součástí Československa. Podnebí se na Slovensku velmi podobá České republice, a to díky nepatrné vzdálenosti. Ale zpravidla je Slovensko teplejší zemí. Rozprostírá se v mírném podnebním pásu na přechodu mezi oceánským a kontinentálním podnebím. Léto a zima se liší dost velkými teplotními rozdíly.Nejchladnější oblastí Slovenska jsou Vysoké Tatry, kde je teplota ovlivněna nadmořskou výškou. V Tatrách se dlouhou dobu drží také sníh, díky němuž jsou zajištěny dobré podmínky pro zimní sporty. Slovensko je typické svou rozmanitou přírodou, kterou jen tak někde nenajdete. Najdete zde mnoho chráněných druhů, zejména v Tatranském národním parku, ale i jiné části Karpat se mohou pyšnit svou vzácností.I přesto, že je Slovensko naší sousední zemí, mnoho lidí se sem vydává za příjemnou dovolenou. S dovolenou však budete řešit i otázku ubytování. Slovensko je turistickým rájem a nabízí celou řadu oblastí, které stojí za návštěvu. Na milovníky chladnějšího prostředí čekají vysokohorské masivy a pro nadšence přírody jsou připraveny rezervace. Nocovat však můžete jednak v luxusním hotelu, který splní požadavky i náročných klientů, ale v nabídce jsou vybavené horské chaty či rodinné penziony. Během týdenního pobytu se nudit určitě nebudete. Tepající Bratislava láká na své pamětihodnosti, restaurace a zábavná zařízení.Slovensko má bohatou historii částečně spjatou s Českou republikou. Od desátého století do roku 1918 bylo území Slovenska součástí Uherského království a vládnoucí vrstvou se stali zejména Maďaři. Během devatenáctého století byl stát zasažen národním uvědomováním, které se stalo důležité zejména pro slovenský jazyk. V roce 1918 vznikla Československá republika, která byla definitivně rozdělena na dva státy k 1. lednu 1993.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Amerika

KOLUMBIE

Prvními Evropany na území dnešní Kolumbie byli Španělé, kteří na zdejším pobřeží přistáli v roce 1499. Během let 1536 až 1539 si podrobili domorodou říši Čibčů a z celého území vytvořili v letech 1549 až 1564 generální kapitanát Nová Granada. Zlom nastal v roce 1819, kdy byl španělský vliv zcela potlačen. Území dnešní Kolumbie se stalo součástí tzv. Velké Kolumbie pojmenované na počest objevitele Kryštofa Kolumba. V roce 1830 se federace rozpadla na Ekvádor, Venezuelu a Novou Granadu, kterou tvořila Kolumbie a nynější Panama. Nová Granada se prohlásila v roce 1831 republikou, ale až do roku 1861 tu zuřila občanská válka. Po vyhrané válce s Ekvádorem byla země po roce 1863 přejmenována na Kolumbii a na začátku 20. století přišla o území Panamy. Nový stát kolumbijské úřady dlouho neuznávaly a brousily si zuby na opětovné sjednocení, k tomu však už nikdy nedošlo. V letech 1932 až 1934 zemi poškodila válka s Peru. Během druhého světového konfliktu vyhlásila Kolumbie válku Německu. Poválečné období poznamenaly roztržky mezi liberály a konzervativci. Ani po konci střetů nečekalo zemi období klidu, protože od osmdesátých let roste vliv narkomafie a rozsáhlé oblasti Kolumbie ovládají ozbrojená povstalecká hnutí.VSTUPNÍ PODMÍNKYCestovatel potřebuje cestovní pas s platností alespoň šest měsíců počítaných od vstupu do této země. Nutné je také platné vízum, které vydává velvyslanectví v ulici Washingtonova 25, Praha 1 (02/21674200, 216744 00, fax: 24225538, úřední hodiny ve všední dny od 9 do 17). Na jiném velvyslanectví nebo přímo na hranicích není v žádném případě možné vízum získat. Při žádosti o vízum je potřeba předložit mimo jiné kopii rezervace letenek. Při převzetí pasu s uděleným vízem se předkládá kopie letenek, potvrzení o zaměstnání, případně živnostenský list, a prokazuje se finanční solventnost, například kreditní karta. Pokud se žadatel nemůže na zastupitelský úřad Kolumbie dostavit osobně, musí vystavit pověřené osobě plnou moc, a to ověřenou notářem. Lhůta pro vydání turistického víza je patnáct pracovních dnů. Často se ale na vízum čeká i pět týdnů. Při vstupu do země se vyplňuje statistický lístek, který se vrací při odjezdu. Při opuštění země leteckou cestou se hradí letištní poplatek ve výši 50 USD. Tento poplatek se platí vždy, tedy i v případě, že je v ceně zakoupené letenky leteckou společností deklarován jako její součást. Přihlašovací povinnost neexistuje. Bez cla je možné dovézt věci osobní potřeby a obvyklé množství tabákových výrobků i alkoholu. Při příjezdu do země vás čeká přísná antinarkotická kontrola, protože obchod s narkotiky se v Kolumbii přísně potírá, byť neúspěšně. Celní orgány požadují nestandardní záležitosti, například fotokopie bankovek, protože se snaží zamezit praní špinavých peněz. Při dovozu a vývozu domácích zvířat se vyžaduje přeložení mezinárodního očkovacích průkazu a osvědčení zvěrolékaře. Platí zákaz vývozu exotického zvířectva a rostlin, což je kontrolováno i pokutováno. Povinná směna valut není stanovena.PODNEBÍNejpříjemnější dobou k návštěvě Kolumbie jsou měsíce v suchém období, ale prohlídka zdejších památek je možná i během dešťů. Hodně cestovatelů sem přijíždí v prosinci a lednu, kdy si také mnoho Kolumbijců sjednává dovolenou, takže doprava je v těchto měsících velmi hustá, autobusy přeplněné a hotely rychle nabírají hosty.Kolumbie má celkem čtyři mezinárodní letiště. Největší z nich leží zhruba patnáct kilometrů od Bogoty a dvakrát do týdne sem létají přímé linky z Evropy, především z Londýna. Let trvá necelých třináct hodin. Další způsob dopravy do Kolumbie, ačkoliv podstatně zdlouhavější, je námořní spojení, které funguje například mezi Nizozemím, Francií či Itálií a kolumbijskými přístavy. Po souši se dá do země dostat po Panamerické dálnici z Panamy. Autobusy jezdí do Kolumbie z Venezuely.DŮLEŽITÉ KONTAKTYZastupitelský úřad ČR v Bogotě: Embajada de la República Checa, Avenida 7, No. 113-16, Edificio Santa Barbara, 4. Piso, Bogotá, tel.: 00571-2150633, 6218081, fax: 00571-6128205. Důležitá telefonní čísla: ambulance Červeného kříže 132, policie 112, civilní obrana 2126951.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče v Kolumbii je na dobré úrovni především ve velkých městech, podstatně horší je na venkově a mimo turistická střediska. Za ošetření je třeba platit ihned v hotovosti, proto doporučujeme kvalitní cestovní pojištění. Vhodné je i očkování proti žluté zimnici pro cestovatele, kteří hodlají navštívit níže položené oblasti s typicky tropickým podnebím. Také je dobré pořídit antimalarika. Od cestujících, kteří pokračují letecky z Kolumbie do Brazílie, vyžadují letecké společnosti mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným platným očkováním proti žluté zimnici.V Kolumbii jsou poskytovány veškeré turistické služby. Je třeba počítat s obrovskými rozdíly, protože na venkově je situace často katastrofální. Ceny základních potravin a služeb jsou také podstatně vyšší než v ostatních jihoamerických zemích, přesto není Kolumbie příliš drahou zemí. Cestovatelé musí počítat s denní útratou kolem deseti dolarů, pokud vyhledávají lepší hotely a stravují se v restauracích, vyjde je pobyt zhruba na dvojnásobek. Nároční turisté musí počítat s osmdesáti dolary denně.Většina bank bez problémů vyměňuje valuty nebo cestovní šeky, ale v Kolumbii je stále ještě mnoho peněžních ústavů, které tyto služby neposkytují. Ochota bankovních úředníků se však mění od pobočky k pobočce. Bankovní služby mohou být komplikované i dalšími faktory, finanční ústavy například často zavádějí jednorázové denní poplatky a limity. Turisté se musí připravit i na to, že banky obvykle směnárenské služby nabízejí bez jasně stanovených otvíracích hodin, většinou jen jednu či dvě hodiny denně. Největší šance "ulovit" ochotného bankovního úředníka, který směnu valut provede, je po ránu. Variantou je pouliční směna dolarů v hotovosti, kterou však rozhodně nedoporučujeme, protože hrozí nebezpečí podvodu nebo nabytí falešných bankovek. V poslední době také v Kolumbii evidujeme stále rostoucí počet bankomatů, které přijímají karty Visa a Mastercard a vyplácejí zdejší měnu. Kreditní karty je možné použít v půjčovnách aut, prodejnách letenek a zájezdů nebo v lepších hotelech a restauracích, kde užijete nejčastěji karty Visa. Při troše štěstí můžete platební karty využít také při nákupech spotřebního zboží a platbě za služby ve velkých závodech a státních obchodech. Co se týče ubytování a stravování, po celé Kolumbii vyjma některé mimořádně chudé nebo neobydlené oblasti seženete mnoho hotelů, hotýlků či apartmánů a restaurací. Pokud si však zvolíte levnější zařízení, počítejte s horší kvalitou poskytovaných služeb. Elektrické napětí je 110 V, 60 Hz.DOPRAVA, ČASPro řízení osobního vozu potřebujete náš i mezinárodní řidičský průkaz. Tento způsob pohybu po zemi však nedoporučujeme, protože půjčovny poskytují nekvalitní vozový park a silnice tu jsou ve velmi hrozivém stavu. Navíc na nich vládne chaos a nerespektování ani nejnutnějších dopravních předpisů. Služby motoristům jsou značně nespolehlivé a řídké, cestování vozem je nebezpečné i kvůli možnosti přepadení nebo zastřelení na menších silnicích. Úředníci vybírají dálniční poplatky, ačkoli v Kolumbii dálnice našeho typu vůbec neexistují. Platí se i za úseky, které v našich podmínkách odpovídají silnicím třetí třídy.Používat je možné také železnice nebo autobusy, jde však o velmi nekvalitní možnost pohybu, navíc je také nebezpečná. Ve vlaku více než jinde hrozí možnost okradení a oloupení s nožem v ruce. Relativně nejbezpečnějším dopravním prostředkem jsou vnitrostátní letecké linky, byť jsou na latinskoamerické poměry poněkud drahé. Jednotlivá letadla přitom nejsou udržovaná, o čistotě na palubě nemluvě. Taxislužba není příliš pohodlná, není vhodné svěřit se do rukou neznámého řidiče, protože je často členem pouličního gangu a jízda může skončit i smrtí. Čas je v Kolumbii minus šest hodin.NEBEZPEČÍKolumbie patří mezi země světa držící nechvalný rekord co do počtu únosů, v roce 1999 jich tu zaregistrovali téměř tři tisíce. Více než polovina je připisována marxistickým povstalcům, kteří kontrolují čtyřicet procent území. Bogota zase patří mezi nejnebezpečnější města světa, těsně ji ale následuje i Meddelín a Cali. Důrazně doporučujeme nenosit cenné předměty nebo vyšší hotovost, po setmění se raději vyhněte temným městským čtvrtím. Nejlepší však zůstává nevycházet vůbec. Dobré je využívat hotelových bezpečnostních schránek pro bezpečnější uložení cenností, cestovních dokladů a letenek. Vhodné je pořídit si fotokopii příslušných stránek cestovního pasu a originál uložit na bezpečném místě. Vážná bezpečnostní rizika na převážné většině kolumbijského území vyplývají z ozbrojeného konfliktu mezi povstalci a ozbrojenými složkami státu. Při cestách českých turistů do odlehlejších oblastí se doporučuje konzultovat s naším velvyslanectvím v Bogotě aktuální bezpečnostní situaci v jednotlivých oblastech.

Pokračovat na článek


DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Celý ostrov Hispaniola objevil na konci 15. století Kryštof Kolumbus. O sto let později došlo k rozdělení na francouzskou a španělskou část. Po několika více či méně úspěšných pokusech vyhlásila země v polovině 19. století nezávislost. Od konce 19. století narůstal vliv USA. Dominikánská republika se účastnila 2. světové války na straně protihitlerovské koalice. V šedesátých letech byl opět patrný tlak USA, dnes jsou poměry stabilizované.VSTUPNÍ PODMÍNKYTuristé z ČR nepotřebují ke vstupu do země vízum, postačí turistická karta, která je k dostání za deset amerických dolarů na každém velvyslanectví či konzulátu Dominikánské republiky, eventuelně přímo na letišti při vstupu do země. Cestovatel se musí prokázat platným pasem a sdělit imigračnímu úředníkovi účel a předpokládané trvání návštěvy země. Doporučujeme se vybavit jednou barevnou pasovou fotografií. Dovézt je možné bezcelně 200 cigaret nebo tabákové výrobky do hodnoty pět amerických dolarů, 1 láhev alkoholu, lahvičku parfému a dárky do hodnoty deseti amerických dolarů. Jeden ze zastupitelských úřadů ostrovní země má sídlo ve Velké Británii na adrese 139 Inverness Terrace, London W2 6JF, tel: (0171) 7276285 nebo 7276232 (konsulární odbor), fax: 7273693, otevřeno ve všední dny od 10 do 13 hodin.PODNEBÍDominikánská republika zaujímá dvě třetiny ostrova Hispaniola, je proslulá krásnou přírodou, plnou palmových hájů, horských pohoří, modrého moře, bílými plážemi a fantastickými korálovými ostrůvky. Ideální dobou pro dovolenou jsou měsíce říjen až květen, protože v červnu až září se dají očekávat dešťové srážky.Vzhledem k ostrovní povaze lze do tohoto malého státečku cestovat prakticky pouze letecky, přičemž z České republiky sem v současné době nelétá žádný spoj. Do hlavního města Santo Dominga však existují pravidelné spoje z mnoha velkých evropských měst, z nichž neblíže je Frankfurt nad Mohanem. Dále je možné letět například z Mnichova, Bonnu, Düsseldorfu, Amsterodamu, Paříže, Madridu a Barcelony. Další možností je let do Spojených států - na floridské letiště v Miami. Odtud létá řada kvalitních společností do celého Karibiku.DŮLEŽITÉ KONTAKTYNejbližší zastupitelský úřad ČR je ve Venezuele: Embajada de la Repúblika Checa, Quinta Isabel Calle los Cedros, Apartado 61.981, Caracas 1060-A, tel.: 0132-582-2611746. Důležitá telefonní čísla: informace a radu v nouzi poskytuje Secretaría de Estado de Turismo, Avenida México esq., 30 de Marzo, Apdo 497, Santo Domingo tel: 2214660, fax: 6823806.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče je na slušné úrovni, co se týče soukromých zdravotnických kapacit, které jsou určené speciálně pro turisty. Svěřit své zdraví státním nemocnicím a ambulancím příliš nedoporučujeme. Veškerá péče se musí platit v hotovosti, proto doporučujeme uzavřít dobré zdravotní pojištění před cestou. Nejsou žádná předepsaná očkování.Banky a směnárenské domy (casas de cambio) jsou pověřeny obchodováním s cizí měnou včetně její hotovostní výměny. Po uskutečnění směny hotovosti obdržíte doklad, který je zapotřebí si důkladně uschovat, neboť vám bude sloužit na konci vašeho pobytu při případné výměně zdejší měny zpět do měny původní (takto však lze vyměnit jen 30% z původní částky, hotovost obdržená při výběru platebními kartami není počítána). Není dobré spoléhat se na výměnu hotovosti v pobočkách bank na letišti, protože ty nebývají vždy otevřené. Většinu evropských měn uplatníte bez problémů v Banco de Reservas a některých dalších bankovních ústavech, česká koruna je zde v podstatě nesměnitelná. Hotovost lze také příležitostně vyměnit i v některých hotelech, kurz je přibližně stejný jako v bankách. Většina hotelů, restaurací a obchodů bez problémů akceptuje platební karty. V některých bankách můžete uskutečnit výběr hotovosti z platební karty na přepážce, tzv. Cash Advance, obvykle za poplatek pět procent z částky. Takto lze však uplatnit většinou jen platební karty VISA a American Express. Cestovní šeky Thomas Cook a platební karty Eurocard/Mastercard lze uplatnit v kanceláři Vimenca, Av. Abraham Lincoln 306, Santo Domingo, tel.: 532-73181 či v Banco del Comercio Dominicano v Puerto Plata, tel.: 586-2350.Hotely bývají v nižších částech měst. Průměrná cena ubytování v nejlepších hotelích je kolem 140 USD na osobu a den plus 23 procentní daň. Tyto hotely ale bývají beznadějně obsazené, proto je lepší si pokoj předem rezervovat. Ubytování v menších hotelích je levnější, průměrná cena se pohybuje okolo 130 USD pro dvě osoby. Kvalita poskytovaných služeb se přitom v jednotlivých hotelech výrazně liší, všeobecně platí, že úroveň nejlepších hotelů se vůbec nedá srovnávat s úrovní hotelů stejné kategorie například na Bahamách.Typické pro zdejší kuchyni je dušené maso společně s dušenou nebo čerstvou zeleninou, které se podává s polévkou. Pochoutkou jsou i malé kousky kuřete s citrónem a oregánem. Výborná jsou také jídla z darů moře a rozličné zeleninové a ovocné saláty. Tradiční jsou smažená jídla, která bývají dosti mastná. Z nealkoholických nápojů jsou tady nejvíce rozšířeny různé druhy džusů. Nejoblíbenějším pivem je značka Presidente společně se Quisqueya a Heineken. Rum seženete v Dominikánské republice na každém rohu. Nejoblíbenější je světlý rum s ovocným džusem a jinými nealkoholickými nápoji. Dovážené nápoje jsou velmi drahé. Elektrické napětí je 110 V, 60 HZ, používají se americké typy zásuvek. Dodávky elektrické energie jsou často přerušovány i na několik hodin, při nočních výletech je proto dobré vybavit se příruční svítilnou nebo baterkou. Mnoho místních zařízení je vybaveno vlastním, obvykle velmi hlučným generátorem.DOPRAVA, ČASPůjčovny osobních automobilů, motocyklů a kol, kterých je v každém turistickém středisku dostatek, poskytují svoje poměrně kvalitní služby držitelům mezinárodního řidičské průkazu. Většinou požadují zálohu, kterou vyplácejí zpět po vrácení nepoškozeného vozidla. Věnujte pozornost dobrému pojištění. Vůz se půjčuje pouze osobám starším 25 let. Půjčování osobních automobilů se však příliš nedoporučuje, protože zdejší cesty nejsou v dobrém stavu a hodně domorodců jezdí pod vlivem alkoholu. Dopravní předpisy, ani ty nejzákladnější, se proto moc nerespektují. Jezdí se vpravo. Hlavními dopravními tepnami země jsou dálnice ze Santa Dominga do Elia Pina Higuey, Santiaga a Monte Cristi. Doporučujeme cestovat vozem s náhonem na všechna čtyři kola, což platí hlavně pro období dešťů. Při cestování do oblastí, kde jsou vojenská zařízení, je třeba se podřídit všudypřítomným vojenským kontrolám, které jsou však většinou pouze formální.Kvalitní autobusová doprava s pohodlnými a klimatizovanými vozy je provozována zejména mezi velkými městy. Taxíky stojí na každém rohu. V zemi existuje několik pravidelných leteckých linek mezi Santo Domingo, Santiago, Samaná, Punta Cana a Puerta Plata. Tento způsob dopravy je poměrně drahý, lze však využít některé charterové lety. Dopravu v Santo Domingu zajišťují velkokapacitní autobusy, minibusy a taxíky, kterých tu jezdí více než sedm tisíc. Nazývají se Carro de Conchos. Ve starší části města se setkáte s velmi úzkými uličkami, kde je zapotřebí respektovat právo přednosti v jízdě. Místní řidiči často více než brzdy vozů používají hlasité troubení jako nástroj k uvolnění cesty. V Dominikánské republice si nezapomeňte přeřídit hodinky, oproti našemu času je zde minus šest hodin.NEBEZPEČÍDominikánská republika je poměrně bezpečná země, cestovatelům tu hrozí především drobné krádeže. Přesto tu existují čtvrti, zejména chudinské, kam se rozhodně nedoporučuje cestovat. Hrozbou je i černá směna peněz, při níž hrozí krádeže i podvod. Jakákoliv operace s drogami je samozřejmě přísně trestána.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Austrálie & Oceánie

PALAU

Ostrovy objevili španělští mořeplavci v polovině 16. století, pod nadvládou Španělska byly až do konce 19. století, kdy je španělská vláda prodala Německu. V období před první světovou válkou a mezi válkami je okupovalo Japonsko, na konci druhé světové války obsadili Palau Američané, pod jejichž správou byly ostrovy součástí poručenského území OSN. Na začátku 80. let se plánovalo volné přidružení k USA, k němuž však přes opakovaná referenda nedošlo. Nezávislost byla vyhlášena v roce 1994.KDY A JAKPalau je velmi mladou republikou, která vznikla teprve roku 1994. Největší z ostrovů se pyšní krásnou přírodou s mnoha plážemi a vodopády. Na Palau je možné přijet kdykoliv mimo únor a březen, kdy je trochu deštivo. Vhodnou dobou návštěvy není ani období od června do srpna, protože tu často řádí bouře a občas přicházejí i tajfuny. V ostatních měsících je ale souostroví kouzelné, teplota vody nikdy neklesá pod 19 °C.Nejjednodušší cesta na mezinárodní letiště Koror Babeldaop poblíž palauské metropole vede přes Manilu, odkud se na Palau létá třikrát týdně. Je možné přicestovat i lodí, hlavní přístav je u hlavního města.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče je přijatelná, na Palau funguje několik velkých nemocnice a malá lékařská střediska jsou i na menších ostrovech. Drobné úrazy a nemoci vám vyléčí spolehlivě. Většina lékařů však vyžaduje platbu v hotovosti, proto nezapomeňte na kvalitní cestovní pojištění.Palau není nejlevnější destinací. Pokud vám bude stačit nocleh v malém hotelu, jídlo z tržišť a doprava pěšky, vystačíte s 50 USD denně. Pokud si dopřejete nezapomenutelnou dovolenou, připravte si 200 USD denně. Oficiální měnou je americký dolar, a proto si na Palau nemusíte měnit žádnou hotovost. Banky jsou v každém turistickém středisku, platební karty a cestovní šeky přijímá většina hotelů a obchodů.Na Palau je pestrý výběr ubytování od luxusních hotelů s nadstandardními službami přes lepší penziony až po pouhé plážové bungalovy bez služeb, v nichž si cestovatelé musí uklízet sami. Nejvíce hotelů a penzionů je v hlavním městě Kororu a na ostrově Babelthuap, ale ubytovací kapacity na jižních ostrovech jsou klidnější a odloučenější.Restaurací je hodně především v palauské metropoli, nabízejí mix všech možných světových kuchyní. V jídelních lístcích se nejvíce objevují čerstvé dary moře, ale najdete tu i evropská, čínská a japonská jídla. Nejčastějším nápojem jsou džusy z čerstvého ovoce. Elektrické napětí je 115/230 V, 60 Hz.DOPRAVA, ČASK řízení osobního vozu na Palau potřebujete náš i mezinárodní řidičský průkaz. Půjčovny jsou ve všech hlavních městech. Jezdí se vpravo, nejvyšší povolená rychlost je 40 km/h. Předjíždět pomalejší vozy je zakázáno. Silnice v metropoli městě Kororu a na celém ostrově Babelthuap jsou v horším stavu, ostatně podobně jako na jiných ostrovech. Proto je dobré vypůjčit si vůz s pohonem všech čtyř kol. Taxíků je dostatek v Kororu, nabízejí příjemný způsob dopravy do mnoha míst souostroví. Nemají taxametry, jízdné je fixní.Dopravu mezi ostrovy zajišťují motorové lodi. Mezi ostrovy Babelthuap a Kayangel nejezdí podle jízdního řádu, takže je někdy problém s orientací mezi jednotlivými spoji a časy jejich odjezdu. Ostrovy Peleliu a Anguar obsluhují pravidelné linky, jejichž jízdní řády jsou přesné. Letoun létají dvakrát denně na trasách Peleliu-Koror, Peleliu-Angaur a Koror-Angaur. Čas je plus osm hodin.NEBEZPEČÍKriminalita na Palau je vyšší než na jiných pacifických ostrovech, není ovšem nijak hrozivá. Na rozdíl například od Nauru se tu však turisté mohou setkat také s násilnou trestnou činností. Proto je lepší zachovávat obezřetnost a neponechávat osobní věci bez dozoru, především na plážích. Není vhodné ani ukazovat příliš velkou hotovost.OSOBNÍ ZKUŠENOSTINejtradičnějším a naprosto typickým suvenýrem z Palau jsou velké kusy dřeva, většinou ve tvaru krokodýla, želvy nebo ryby, na nichž jsou pestrými barvami zaznamenané staré příběhy, pohádky a básně. Stejně jako v celé Oceánii můžete i na Palau koupit sukně z trávy, ze dřeva vyřezané masky nebo přívěšky z mušlí.ZAJÍMAVÁ MÍSTAAngaurOstrov na jihu Palau má kouzlo pro individuální turisty, kteří rádi sejdou z vyšlapané cesty. Je to maličké místo s jedinou vesničkou a pouhými dvěma stovkami obyvatel. Na začátku 20. století se tu začaly zkoumat možnosti těžby fosfátů. V roce 1909 tady začali výnosný produkt těžit Němci a až do druhé světové války v tom pokračovali Japonci. Místo původních dolů se dnes můžete potěšit pohledem na zelené rybníky, které vznikly místo starých těžebních jam a jsou domovem malé kolonie krokodýlů.Jediná vesnička Angauru se rozkládá na západním pobřeží. Přístav má tak klidnou vodu, že na první pohled vypadá jako veliké koupaliště. Na sever od vesnice stojí starý japonský maják. Ukrývá se v útrobách neprostupné džungle. Pokud zvládnete trable spojené s jeho hledáním, budete odměněni nádherným pohledem z jeho vrcholu.Na severozápadním pobřeží nedaleko překrásné pláže stojí miniaturní dřevěná kaple Šinto. Rovněž se tady nachází socha Panny Marie, která prý chrání Angaur před mořskými bouřemi. Nedaleko je pomník na památku padlým japonským vojákům. Na severovýchodní straně pak můžete vidět děsivý hřbitov letadel s vraky z druhé světové války. Můžete také prozkoumávat hustou džungli a když budete mít dobré oči, najdete malé letadlo typu korzár s neporušenými křídly. Pokud nebude štěstěna na vaší straně, nevadí. Úžasná struktura ohromných kořenů, do nichž je snadné se zaplést, je stejně zajímavá.BabelthuapDruhý největší ostrov v oblasti tvoří z převážné části hustá džungle. Babelthuap má rozlohu 400 kilometrů čtverečních, což je čtyřikrát více než celková rozloha všech ostatních ostrovů. Ovšem hustota obyvatel je nízká, protože mladí lidé se stěhují za prací na ostrov Koror.Babelthuap je sopečný ostrov se vznešenými horami, čistými písečnými plážemi na východní straně a hustými lesy na západě. Část džungle zůstává stále neprozkoumána a mnoho vesniček je dosud propojeno jen starodávnými kamennými stezkami. Horská úbočí bývala plná schodů a pyramid. Archeologové se domnívají, že pocházejí ze druhého století našeho letopočtu. Jsou to kuriozity opředené určitým tajemstvím.Na severním konci ostrova leží stát Ngarchelong. Právě tady se nacházejí rozsáhlé prostory s řadou čedičových monolitů známých jako Badrulchau. Podle legendy slouží jako ochránci bohů. Na jižním konci ostrova v Airai je mezinárodní letiště Palau. V severním státě Ngaraard se pak nalézají jedny z nejkrásnějších pláží ostrova.KororNejdůležitější ostrov a stejnojmenná metropole ostrovní republiky Palau je krásným místem na zemi. Jsou tu vysoké hory, hustá džungle, jeskyně, vodopády, ohromné pláže i nádherná skalnatá pobřeží. Voda je tak čistá, že plavci mohou vidět až sto metrů pod hladinou. Metropole Palau je moderním městem plným palem a zeleně. Obyvatelé jsou živi zejména z turistického ruchu, nejoblíbenější zábavou je potápění.Koror a ostatně i celé souostroví je bohaté také historicky. Některá místa byla osídlena už ve druhém století před naším letopočtem. Po četných bitvách zůstaly vraky lodí, ruiny pevností a dobových domů. Místní kultura je podivnou směsí, v níž vítězí tradice okořeněná japonskými a americkými prvky.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Asie

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Zpočátku to byla suchá krajina plná chudých beduínů, kteří lovili perly, pěstovali plodiny a také přepadávali lodě v zálivu. Díky tomu také pobřeží získalo přezdívku Pirátské. Britským silám však došla na přelomu 18. a 19. století trpělivost a všechny pirátské lodi během jedné krvavé akce zničily. V porobené zemi umístili svou posádku, která tu vytrvala až do 20. století, kdy byla na území emirátů nalezena ropa. Obyvatelé zbohatli a v roce 1971 utvořili z původních devíti emirátů sedmičlenné Spojené arabské emiráty. Ze zbývajících dvou, Kataru a Bahrajnu, jsou samostatné státy. Dnes jsou Spojené arabské emiráty bohatou zemí, spíše než tradiční domy tu najdete supermoderní mrakodrapy a všudypřítomný luxus.VSTUPNÍ PODMÍNKYPro vstup do SAE je vyžadován cestovní pas platný minimálně dva měsíce od data vstupu do země a fotokopie víza vystaveného imigrační policií SAE nebo na zastupitelském úřadu SAE ve Vídni, Peter Jordanstrasse 66, tel.: 00431-3681455, fax, 00431-3684485, úřední hodiny od 9 do 14.30 hodin (originály víz jsou deponovány místním sponzorem na hraničním přechodu, který cestující použije ke vstupu do země). Žádost musí obsahovat cestovní pas platný minimálně dva měsíce, tři fotografie, vyplněné žádosti o vízum, dopis zaměstnavatele ve trojím vyhotovení, telex od sponzora (tj. místní organizace nebo občana, který dává za návštěvníka finanční záruku na dobu pobytu v zemi). Většině občanů ČR, přijíždějícím do SAE na pozvání osob, které mají v SAE trvalý pobyt, místních cestovních kanceláří nebo místních státních či soukromých firem, zařizuje vystavení víz při příletu do SAE na letišti zvoucí osoba (sponzor) formou žádosti na imigrační policii SAE. V žádosti o vystavení víza na letišti je nutné uvést kromě osobních údajů a čísla pasu i přesné datum, čas, číslo letu a místo příletu do SAE a přiložit čitelnou fotokopii datové stránky pasu žadatele. Vystavení tohoto víza trvá minimálně 14 dní od data podání žádosti. Originál víza je deponován na letišti a fotokopii víza, kterou je nutno žadateli předem doručit, žadatel předkládá při příletu na letišti pasové kontrole. Toto opatření platí i pro zastupitelský úřad, který víza pro delegace, kurýry, pracovníky ministerstva zahraničních věcí (MZV) a jiných státních institucí notifikací přes MZV SAE a imigrační policii SAE je schopen vyřídit ve lhůtě stanovené MZV SAE a to jsou rovněž dva týdny. V případě zájezdů s cestovními kancelářemi (CK) vyřizují veškeré formality spojené se vstupem do SAE české CK přes místní kooperující CK nebo ubytovací zařízení. Transitní víza, s platností od několika hodin, maximálně 1 až 2 dny, vyřizuje pro cestující na letišti ta letecká společnost, která cestujícího přepravila do SAE. Podmínkou je, že cestovní doklad cestujícího je deponován na letišti u imigrační policie, která mu vystaví doklad o tranzitu, na který mu bude umožněno na několik hodin opustit letiště. Tento doklad se při návratu odevzdává policejnímu úředníkovi zpět a ten vrací cestujícímu originál cestovního dokladu. Turistická víza do SAE jsou platná 60 dnů (za poplatek 100 dirhamů) s možností jednoho prodloužení o dalších 30 dnů za poplatek 500 dirhamů. Při vstupu do země se vyplňuje bílá vstupní karta, která se odevzdává pasové kontrole na letišti. Při výstupu ze země se vyplňuje červená výstupní karta. Další přihlašovací povinnost není zavedena.Osobám, které hodlají navštívit Izrael nebo z jejich cestovního pasu vyplývá jakákoliv souvislost s touto zemí, je vstup do SAE zakázán! Osobní věci podléhají celní kontrole. Kvantitativní omezení pro osoby nemuslimského vyznání se týkají dovozu alkoholu (2 litry), pro všechny další osoby je dovoz alkoholu zakázán. Dovoz a průjezd přes SAE se zbraní, střelivem, drogami a pesticidy je povolen pouze na základě zvláštní licence ministerstvem vnitra SAE v evidovaném množství. Striktně je zakázán dovoz opia a narkotik, jakýchkoli pornografických a eroticky zaměřených materiálů (videokazet, časopisů), dovoz politicky či nábožensky citlivých materiálů a antiislámské literatury a izraelské měny. Uvedené položky podléhají přísné cenzuře a jsou okamžitě konfiskovány s patřičným postihem podle islámského práva - šaríji pro osoby, u kterých je zboží nalezeno. Pro dovoz zvířat je vyžadováno předložení veterinárního osvědčení, potvrzení o očkování proti vzteklině a potvrzení o nepřítomnosti vztekliny v domovské zemi. Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny. Tuto funkci plní finanční záruka místního zvoucího subjektu, sponzora, který musí pobírat měsíčně minimální plat 4000 dirhamů, aby vůbec mohl zahájit řízení a zvát do SAE k návštěvě osoby.PODNEBÍCelé pobřeží Spojených arabských emirátů je pro krásnou dovolenou jako stvořené. Úžasný bílý písek, modré moře, čistý svěží vzduch. Nejvhodnějším obdobím pro cestování jsou jarní měsíce březen až květen, eventuelně podzim od října do prosince, kdy teploty a vlhkost vzduchu nedosahují tak extrémních hodnot. Průměrná teplota se totiž v emirátech pohybuje kolem 25°C, maximální teploty jsou v červenci. Zvýšené srážky přicházejí na řadu od června do září. Určitě doporučujeme používat ochranné prostředky proti vysoké intenzitě slunečního záření (sluneční brýle a opalovací krémy s kvalitním UV filtrem).Do Spojených arabských emirátů je nejlepší letět, a to přes švýcarský Curych. Přímá linka, například Praha - Dubaj, je totiž v nedohlednu. Určitou naději skýtají také charterové lety předních cestovních kanceláří, které při nenaplnění letadla do emirátů poskytují cestovatelům alespoň nějaké slevy.DŮLEŽITÉ KONTAKTYZastupitelský úřad ČR v Abu Dhabi: Plaza Tower, P. O. BOX 27009, Corniche Plaza Building, tel: 009712-782800, fax: 009712-795716. Důležitá telefonní čísla: hasiči 997, policie 999, ambulance 998, záchranná služba 214666.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče je v SAE na dobré úrovni. Převažují soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení. Poplatek za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních je od 100 dirhamů a cena lékařského ošetření závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE neexistují. Turistům doporučujeme, aby do SAE necestovali bez zdravotního pojištění.Služby jsou v emirátech na velmi vysoké úrovni, čemuž odpovídají ceny. V obchodech, které jsou denně otevřené do pozdních nočních hodin, je velký výběr zboží z celého světa. Je třeba počítat s poměrně vysokou finanční náročností dovolené v SAE, zejména v případě, že není předem zajištěna přes CK a uskutečňuje se v rámci individuální turistiky. Z hlediska hygieny se při dodržování základních hygienických pravidel není třeba obávat nákazy z potravin. Vodu je lepší užívat pouze kupovanou v originálních uzavřených PET lahvích. Rozhodně nedoporučujeme užívat alkoholické nápoje na veřejnosti nebo dokonce přijít podnapilý. Ani v nejlepších hotelech alkoholické nápoje neseženete, k dostání jsou jen ve specializovaných obchodech. SAE je země s relativně liberálním přístupem k prosazování zásad islámského náboženství. Je tu částečně povoleno sledovat satelitní TV programy, u žen se toleruje běžný, evropský způsob oblečení. Poštovní i telekomunikační systém je výborný, většina poštovních zásilek doputuje do Evropy do jednoho týdne. Známka na pohled stojí kolem dvou dirhamů. Elektrické napětí je 220/240 V.DOPRAVA, ČASPro řízení osobního vozu cestovatel potřebuje český i mezinárodní řidičský průkaz a musí být starší jedenadvaceti let. Tuzemské i renomované mezinárodní společnosti najdete ve velkých městech a na letištích. Pokud si chcete půjčit vůz, musíte předložit pas, dvě fotografie i platné průkazy. Silniční síť je velmi kvalitní, hlavní tahy spojují zejména jednotlivá města a emiráty. Jezdí se vpravo, nejvyšší povolená rychlost je 60 km/h v obydlených oblastech a 100 km/h na ostatních úsecích.Autobusová doprava spojuje všechna hlavní města. Vozy jsou kvalitní, ale také poměrně drahé. Dobrým způsobem cestování jsou taxíky, které jsou vzhledem k tomu, že emiráty patří mezi ropné velmoci a pohonné hmoty stojí pakatel, levné. Stanoviště taxi najdete na každém rohu, mají typickou žlutou barvu. Vodní taxi zajišťují dopravu po velkých řekách a podél pobřeží. Pravidelné letecké linky spojují Abu Dhabi a Dubai. Pokud sáhnete trochu hlouběji do kapsy, můžete využít i malá soukromá letadla pro cestu prakticky kamkoliv. Čas je plus tři hodiny.NEBEZPEČÍBezpečnostní situace v zemi je stabilní, v zemi je nízká kriminalita. Nejnižší je v emirátu Abu Dhabi, naopak v emirátu Dubaj vzhledem k velkému pohybu cizinců a turistů kriminalita rok od roku roste a přináší s sebou problémy. V zemi, kde vládne dědičná absolutní monarchie, je každý sebemenší přestupek bedlivě policií sledován a tvrdými postihy a nekompromisním postojem úřadů vůči jakémukoli porušování předpisů trestán. Za spáchané trestné činy, za každý přestupek jsou vyměřovány velmi přísné tresty, jejichž důsledkem je vyhoštění cizince ze země. Například krádež bývá trestána useknutím ruky, za násilné trestné činy není výjimkou bičování či kamenování, což se ale několik let neprovádí na cizincích, kteří nejsou muslimové. Za vraždu je ukládán trest smrti anebo podle požadavku rodiny zavražděného vysoké výkupné od 150.000 dirhamů (tzv. blood money). Extrémně tvrdé postihy jsou uplatňovány proti prodejcům a držitelům drog, pašerákům alkoholu a erotických kazet, časopisů apod. Turisté se však na druhé straně nemusí obávat drobné pouliční kriminality (přepadení či okradení) ani ve večerních hodinách. Abu DhabiModerní hlavní město, v němž každá ulice a každý dům září bohatstvím. Vždyť ropa tu byla objevena už v roce 1958 a od té doby Abu Dhabi velmi zbohatlo. Metropole SAE se rozkládá na poloostrově ve tvaru T a mezi jednotlivými hlavními stavbami jsou obrovské vzdálenosti. Proto je dobré si při prohlídce města najmout taxi nebo zapůjčit vůz.Přestože je Abu Dhabi převážně moderní město, udrželo si stále kousek ze své starobylé minulosti. Palác Al-Husn (Diwan Amiri - Bílá pevnost) pochází z konce 18. století a dodnes je častým cílem návštěvníků. Od rohu Corniche až k centru města se rozkládá několik mešit, od masivní modré až po malou štíhlou mešitu na třídě Roundabout, která je po obou stranách lemována stromy. Nejstarší částí města je čtvrť Batin, která se denně hemží rybářskými bárkami. Jejich posádky totiž každé ráno přivážejí své úlovky. Čtvrť Um al Nar je proslulá starobylým hřbitovem.Samostatnou kapitolou Abu Dhabi jsou tržiště neboli súky. Asi nejznámějším je Zlatý trh, který má jako jediný podobu tradičního arabského bazaru. Za návštěvu však stojí také státní středisko ženských řemesel, kde můžete spatřit výrobu tkaných i jiných předmětů vyráběných ženami. Není třeba dodávat, že právě odtud pocházejí nejkrásnější suvenýry ze SAE.     BuraymiOáza na hranicích mezi SAE a Ománem, která slouží jako častý hraniční přechod. Na straně SAE leží Al Ain - karavanní zastávka v oáze na obrovské náhorní planině. Najdete tu velbloudí trh, zoologickou zahradu a muzeum s výrobky z Mezopotámie. Impozantní pohled je nejen z pevnosti Al-Chandak, ale také z hory Hafit, na kterou je možné při troše odvahy vystoupat.Pozoruhodné je však i okolí Al Ain. V Ain Faidhal se nacházejí léčivé prameny. V Hilli se rozkládají důležité archeologické vykopávky. Kamenné stavby, z nichž nejznámější je Obrovská hrobka, jsou více než 5000 let staré. V Um Al Nar a Badi Bent Saud je mnoho dalších starodávných míst.     Dubaj"Perla zálivu" se rozkládá v neobyčejném zákoutí, přírodně chráněné části pobřeží. Je arabskou verzí Hong Kongu, a proto oplývá vysokými mrakodrapy, honosnými domy a vznešenými třídami plnými zeleně.Dubaj jsou vlastně dvě města Bur Dubai a Deira, oddělaná hlubokou zátokou. Bur Dubai je oblastí starobylých staveb, působivých alejí a tržišť. Známé je tržiště Sikket-El-Kheil a místní muzeum v pevnosti Al-Fahidi z 19. století. Nachází se tu i další muzeum v budově šejka Saeeda, děda nynějšího vládce města. Tady naleznete vše o těžbě ropy.Deira je moderní část města, kosmopolitní a malebná čtvrť s velkým počtem překrásných zahrad a prvotřídních obchodů, od butiků západního stylu až po starobylá tržiště, na nichž je možné nakoupit parfémy, oblečení, starožitnosti, řemeslnické výrobky a šperky. Obzvláště působivý je především Zlatý súk, který vyrazí dech všem vyznavačům tohoto kovu. Říká se, že sem jezdí nakupovat všichni významní klenotníci světa. Pravdou však zůstává, že zdejší zlatý trh není tak působivý jako jeho konkurent v Abu Dhabi, protože jde spíše o moderní obchůdky než o krámky s duchem minulosti.V okolí města je spousta sportovních příležitostí. Můžete tu jezdit na vodních lyžích, potápět se nebo se plavit na jachtě. Sportovní komplex Jebel Ali zahrnuje golfové hřiště, ale najdete tu i průzračná jezera plná japonských rybek. Jen několik kilometrů od Dubaje se nachází velký Golfový klub, jehož součástí je i bazén, tenisové a squashové kurty.ZAJÍMAVÁ MÍSTAAbu DhabiModerní hlavní město, v němž každá ulice a každý dům září bohatstvím. Vždyť ropa tu byla objevena už v roce 1958 a od té doby Abu Dhabi velmi zbohatlo. Metropole SAE se rozkládá na poloostrově ve tvaru T a mezi jednotlivými hlavními stavbami jsou obrovské vzdálenosti. Proto je dobré si při prohlídce města najmout taxi nebo zapůjčit vůz.Přestože je Abu Dhabi převážně moderní město, udrželo si stále kousek ze své starobylé minulosti. Palác Al-Husn (Diwan Amiri - Bílá pevnost) pochází z konce 18. století a dodnes je častým cílem návštěvníků. Od rohu Corniche až k centru města se rozkládá několik mešit, od masivní modré až po malou štíhlou mešitu na třídě Roundabout, která je po obou stranách lemována stromy. Nejstarší částí města je čtvrť Batin, která se denně hemží rybářskými bárkami. Jejich posádky totiž každé ráno přivážejí své úlovky. Čtvrť Um al Nar je proslulá starobylým hřbitovem.Samostatnou kapitolou Abu Dhabi jsou tržiště neboli súky. Asi nejznámějším je Zlatý trh, který má jako jediný podobu tradičního arabského bazaru. Za návštěvu však stojí také státní středisko ženských řemesel, kde můžete spatřit výrobu tkaných i jiných předmětů vyráběných ženami. Není třeba dodávat, že právě odtud pocházejí nejkrásnější suvenýry ze SAE.BuraymiOáza na hranicích mezi SAE a Ománem, která slouží jako častý hraniční přechod. Na straně SAE leží Al Ain - karavanní zastávka v oáze na obrovské náhorní planině. Najdete tu velbloudí trh, zoologickou zahradu a muzeum s výrobky z Mezopotámie. Impozantní pohled je nejen z pevnosti Al-Chandak, ale také z hory Hafit, na kterou je možné při troše odvahy vystoupat.Pozoruhodné je však i okolí Al Ain. V Ain Faidhal se nacházejí léčivé prameny. V Hilli se rozkládají důležité archeologické vykopávky. Kamenné stavby, z nichž nejznámější je Obrovská hrobka, jsou více než 5000 let staré. V Um Al Nar a Badi Bent Saud je mnoho dalších starodávných míst.Dubaj"Perla zálivu" se rozkládá v neobyčejném zákoutí, přírodně chráněné části pobřeží. Je arabskou verzí Hong Kongu, a proto oplývá vysokými mrakodrapy, honosnými domy a vznešenými třídami plnými zeleně.Dubaj jsou vlastně dvě města Bur Dubai a Deira, oddělaná hlubokou zátokou. Bur Dubai je oblastí starobylých staveb, působivých alejí a tržišť. Známé je tržiště Sikket-El-Kheil a místní muzeum v pevnosti Al-Fahidi z 19. století. Nachází se tu i další muzeum v budově šejka Saeeda, děda nynějšího vládce města. Tady naleznete vše o těžbě ropy.Deira je moderní část města, kosmopolitní a malebná čtvrť s velkým počtem překrásných zahrad a prvotřídních obchodů, od butiků západního stylu až po starobylá tržiště, na nichž je možné nakoupit parfémy, oblečení, starožitnosti, řemeslnické výrobky a šperky. Obzvláště působivý je především Zlatý súk, který vyrazí dech všem vyznavačům tohoto kovu. Říká se, že sem jezdí nakupovat všichni významní klenotníci světa. Pravdou však zůstává, že zdejší zlatý trh není tak působivý jako jeho konkurent v Abu Dhabi, protože jde spíše o moderní obchůdky než o krámky s duchem minulosti.V okolí města je spousta sportovních příležitostí. Můžete tu jezdit na vodních lyžích, potápět se nebo se plavit na jachtě. Sportovní komplex Jebel Ali zahrnuje golfové hřiště, ale najdete tu i průzračná jezera plná japonských rybek. Jen několik kilometrů od Dubaje se nachází velký Golfový klub, jehož součástí je i bazén, tenisové a squashové kurty.FujairahNejmladší ze sedmi arabských emirátů je dobrým výchozím bodem pro prozkoumávání východního pobřeží, které je považováno za nejkrásnější část země. Nachází se tady muzeum s předměty ze starého města a 300 let stará pevnost. Necelých patnáct kilometrů severozápadně leží vesnička Bithnah s několika archeologickými místy, mezi které patří Velká hrobka. Bývala pohřebním místem, nyní je to působivá pevnost. Zvláštností je, že tu žije už desítky let jediný stařec, sám jako poustevník. Dalšími zajímavými místy v okolí jsou Dibbaand Fujairah s muzeem a stará tvrz Necropolis.

Pokračovat na článek


BAHRAJN

Od 7. století byl stát součástí Arabské říše, přibližně od počátku 12. století byl pod vlivem států na území Íránu a po dobytí Portugalci začátkem 16. století zde byla zřízena faktorie. Peršané dobyli stát ve dvacátých letech 17. století. Dynastie, která panuje dodnes, se od počátku 19. století opírala o podporu Velké Británie. Poté došlo k vyhlášení nezávislosti země. Íránskému tlaku dnes Bahrajn odolává spojenectvím se Saúdskou Arábií.VSTUPNÍ PODMÍNKYCestovatel potřebuje cestovní pas platný minimálně šest měsíců po vstupu do země a vízum, které je možné získat například v Londýně - Embassy of the State of Bahrain, 98 Gloucester Road, London SW7 4AU, Great Britain, tel: 0171-3705132, 3705133, fax: 3707773, e-mail: information@bahrainembassy.org.uk, otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin. Dovézt je možné bezcelně 200 cigaret, 50 cigár, 250 g tabáku, 1 litr alkoholického nápoje, šest lahví piva (platí jen pro nemuslimy) a dary do hodnoty 250 bahrajnských dinárů. Naopak dovážet se nesmí střelné zbraně, střelivo, drogy a vše, co bylo vyrobené v Izraeli.PODNEBÍBahrajn, který se skládá z 33 malebných ostrovů, je jedním z nejkouzelnějších míst v celém Arabském zálivu. Bahrajn je velmi horkou zemí, během léta teploty šplhají až ke 40 °C a je velké dusno. Proto je lepší Bahrajn navštívit mezi listopadem a únorem, kdy není tak velké horko a teploty se pohybují kolem 20 °C, zato vás ale mohou překvapit drobné srážky. Návštěva v březnu není příliš vhodná, protože v zemi vrcholí oslavy po Ramadánu, všude je plno lidí a ceny jsou i dvojnásobné.Nejjednodušší cesta do Bahrajnu vede přes některé významné evropské letiště, například přes Londýn, Frankfurt nad Mohanem, Milán či Amsterdam, let trvá přibližně šest hodin. Po zemi má ostrovní Bahrajn spojení se Saudskou Arábií, kam vede silnice na vysoké hrázi. Cesta trvá necelé dvě hodiny, platí se menší poplatek.DŮLEŽITÉ KONTAKTYJeden z nejbližších zastupitelských úřadů ČR je v Saúdské Arábii: Embassy of the Czech Republic, Saad Bin Gharir Street, Al-Nuzha Quarter, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, poštovní adresa: P.O.Box 94305, Riyadh 11693, Kingdom of Saudi Arabia, telefonní spoj: 009661/4503617 až 19, fax: 009661/4509879, e-mail: riyadh@embassy.mzv.cz. Důležitá telefonní čísla: informace i případnou pomoc v nouzi turistům poskytne Tourism Affairs Department, P. O. Box 26613, Manama, Bahrain, tel: 211199, fax: 210969.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče je na dobré úrovni. Hlavně v metropoli existuje několik renomovaných klinik, které jsou však velmi drahé. Lékaři všeobecně vyžadují platbu za lékařské ošetření v hotovosti, proto je nutné kvalitní cestovní pojištění. Počítejte však s tím, že vám budou náklady proplaceny až po návratu do vlasti.Bahrajn není zrovna nejlevnější zemí, takže pokud si chcete dovolenou opravdu užít, připravte si kolem 200 USD denně. Při velkém šetření, levném stravování i ubytování se můžete dostat až na čtvrtinu. Menší denní rozpočet je však malým zázrakem. Měnit peníze můžete v Bahrajnu úplně bez problémů, protože nejen v Manamě je mnoho bank a směnáren. V ulicích většiny měst jsou také četné bankomaty a řada podniků akceptuje mezinárodní platební karty.Ubytování je lehce k sehnání, protože tu fungují desítky hotelů od jednohvězdičkových až po pětihvězdičkové. Vždy je však třeba počítat s tím, že jde o poměrně drahou záležitost. Také restaurací je v Bahrajnu dostatek, a to různých kuchyní. Natrefit můžete na restaurace čínské, indické, mexické, arabské, kreolské, íránské, thajské, turecké, japonské, libanonské i typicky evropské. Nejlevnější možností stravování jsou fast food restaurace či hotové potraviny, které si můžete koupit ve zdejších supermarketech. Pije se voda (byť je pitná z vodovodu, je lepší ji kupovat), arak a pivo. Alkohol je k dostání zejména v nemuslimských nočních klubech nebo v restauracích pro turisty, samozřejmě kromě Ramadánu. Arabská káva je silná a servíruje se v titěrných šálcích. Elektrické napětí je většinou 230 V, 50 Hz.DOPRAVA, ČASK řízení osobního automobilu potřebujete mezinárodní řidičský průkaz, který vám navíc musí uznat na zdejším dopravním inspektorátu. Místní i mezinárodní půjčovny nabízejí své služby po celé zemi. Silniční cestování po Bahrajnu je všeobecně bezpečné. Většina hlavní silnic na severu země je čtyřproudá a skvěle udržovaná. Ve starých částech měst Manama a Muharraq je však řada úzkých, klikatých a nekvalitních uliček. V mnoha částech Manamy také vládnou dopravní zácpy. Turisté si musí dát pozor na časté kruhové objezdy. Řídí se vpravo. Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/h v obci, 80 km/h na ostatních silnicích a 100 km/h na dálnicích. Veřejnou hromadnou dopravu zajišťují čisté autobusy, které vás za neměnný poplatek 50 filů odvezou prakticky do každého města či vesničky. Řidiči taxislužby používají taxametry, lepší je však sjednat cenu před nasednutím. Pravidelné spojení mezi malými ostrovy zajišťují malé motorové lodi. Čas je plus dvě hodiny.NEBEZPEČÍZločinnost všeobecně není velkou starostí Bahrajnu, ale především v Manamě se mnohdy konají demonstrace, při kterých byste mohli dojít úhoně. Opatrnost je proto na místě. Nikdy nenechávejte věci bez dozoru na plážích.

Pokračovat na článek


THAJSKO

Ve starověku bylo území osídlováno khmerskými kmeny, v 11. až 12. století se tady usadili Thajové. Ve 13. století zabíralo thajské království Ajuthaj většinu Malajského poloostrova. Začátkem 17. století se o získání nadvlády snažili portugalští kolonizátoři, ale země odolala. Už o 150 let později byla říše Ajuthaj poražena, k moci se dostala nová dynastie a Bangkok se stal hlavním městem. Ve třicátých letech 20. století se absolutistická monarchie změnila na konstituční a zároveň došlo k vytvoření názvu Thajsko. Po 2. světové válce se státu vyhnuly revoluce a občanské války, které postihly oblast Indočíny a od 80. let se země prudce rozvíjí.VSTUPNÍ PODMÍNKYCestovatel potřebuje cestovní pas ČR, jehož platnost přesahuje plánovanou dobu pobytu alespoň o šest měsíců. Turistické vízum na dva měsíce uděluje thajské velvyslanectví, které sídlí na adrese Romaina Rollanda 3, Praha 6 (02/20571435, 20571439, 20570055, telefax 20570049, úřední hodiny ve všední dny od 8.30 do 12, od 13.30 do 16.30). Při příletu do Bangkoku je třeba vyplnit evidenční kartu se základními údaji. Občané ČR mohou získat turistické vízum na dobu 14 dnů na letišti v Bangkoku. Do Thajska lze bez omezení dovážet v přiměřeném množství věci pro osobní potřebu neobchodního charakteru. Je přísně zakázáno pašování narkotik. Povinná výměna valut neexistuje.PODNEBÍThajsko je zemí fascinujících památek a dlouhých mořských pláží s korálovými útesy, které obklopují tropické pralesy, kokosové palmy a kaktusy. Během roku se v zemi střídají tři různá období. Doba dešťů trvá od května do října, přicházejí i silné monzuny. Nejlepším obdobím pro návštěvu Thajska je zima, tedy období od listopadu do února, kdy je tu dostatečné teplo, ale pobyt nekazí tropický déšť. Turistická sezóna v Thajsku však trvá prakticky po celý rok, protože cestovatele nelákají jen písčité pláže, ale také exotická příroda a drsné hory.Nejjednodušším způsobem dopravy do Thajska je přímá linka Praha - Bangkok, letouny létají po většinu roku dvakrát týdně. Využít ale můžete i jiná významná evropská letiště, například ve Frankfurtu nad Mohanem či v Londýně, odkud trvá let necelých jedenáct hodin. Po souši se do Thajska dostanete po silnici z Barmy, Laosu a Malajsie. Železniční spojení je z Laosu, Malajsie a Singapuru. Námořní doprava je možná, ale příliš zdlouhavá.DŮLEŽITÉ KONTAKTYZastupitelský úřad ČR v Bangkoku: Embassy of the Czech Republic, 71/6 Ruam Rudee Soi 2, Phloenchit Road, Bangkok 10330; tel.: 00662-2553027, 2555060, 2554978, fax: 00662-2537637. Důležitá telefonní čísla: 191 policie, 2467338 - 42 městské policejní rádio centrum, 199 hasiči, 2811544 ambulance, 2815051 centrum pomoci turistům, 2816241 dálniční policie, nemocnice: St. Louis 2120033 - 48, Sukhumvit 3910011.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotní péče je na dobré úrovni, ve velkých městech dokonce mezinárodní kvality. Každý lékařský zákrok včetně první pomoci je třeba platit. Ceny za ošetření jsou vysoké, a proto se doporučuje před individuální cestou připojištění. Při delších pobytech se doporučuje očkování proti choleře a malárii. Rozhodně nepijte vodu z vodovodního řadu, nekonzumujte nemyté či neloupané ovoce.Služby jsou na evropské úrovni, kvalitní a cenově blízké ČR. Ubytování v hotelech se pohybuje mezi 20 až 150 USD za noc v závislosti na kvalitě, ale bez problémů můžete sehnat i velmi levné ubytování. Plně vyhovují penzióny a hotely v ceně 35 až 70 USD na noc s klimatizací, sprchovým koutem a WC, případně ledničkou. Kempinky v zemi téměř neexistují, spaní pod širým nebem se nedoporučuje.Thajská strava je vyhlášená daleko za hranicemi země. Je bohatá na dary moře, zeleninu, hovězí nebo vepřové maso, často je ale příliš kořeněná. Přílohou je rýže. Doporučujeme nekonzumovat pochoutky z tržišť, protože tu hrozí nebezpečí nákazy některou chorobou nebo žaludeční problémy kvůli rozdílnému bakteriologickému složení jídla. V obchodech nakoupíte potraviny bez problémů. Vodu kupujte balenou a s neporušeným uzávěrem. K pití se doporučují kupované limonády nám známé výroby. Spropitné by se mělo pohybovat kolem deseti procent. Elektrické napětí je 220 V, 50 HZ, jsou tu ale různé druhy zásuvek, které většinou neodpovídají tuzemským.DOPRAVA, ČASPři pronájmu vozidla budete potřebovat český řidičský průkaz, mezinárodní většinou nebývá vyžadován, je však větší jistotou. Pronájem vozidla i motocyklu je snadný ve větších městech a oproti evropským letoviskům velmi levný. V Thajsku se jezdí vlevo a provoz je tu mnohem rychlejší a hustější, proto je jistější zvolit jiný způsob dopravy. Využít můžete například levné taxíky, tříkolky samlor nebo tuk tuk.Autobusová doprava je kvalitní, spojuje prakticky všechna města. Levné autobusy mohou být přeplněné, ale když zvolíte dálkové vozy s klimatizací a zaplatíte si nepříliš drahou místenku, bude vaše jízda velmi příjemná. Železniční doprava spojuje všechna hlavní města s výjimkou Phuketu. Poslední dobou byly koleje protaženy do významných center na východním pobřeží, kde jsou čtyři hlavní trati spojující severní, východní, jižní a severovýchodní regiony a města Thon Buri a Nam Tok. Na těchto trasách jezdí denně řada vlaků s klimatizovanými jídelními a lůžkovými vozy. Také proto je železniční doprava nejpříjemnější možností, jak procestovat tuto zemi. Navíc jsou mnohé jízdní řády v angličtině.Thajsko má tisíce kilometrů splavných řek, jejichž přesný počet kolísá podle ročních období. Lodě operují mezi Thanon Tok a Nonthaburi, můžete si objednat také přepychové plavby na krásných či starodávných lodí. Dostupné jsou i soukromé dálkové motorové čluny nebo vodní taxíky, které vás za pár drobných převezou z jednoho břehu řeky na druhý. Thajské aerolinky létají do všech hlavních měst, mimo turistickou sezónu poskytují významné slevy.V samotném Bangkoku zajišťují městskou hromadnou dopravu autobusy, které jsou nesmírně levné a přitom jezdí spolehlivě. Využít můžete i soukromé minibusy. Taxíky, v nichž je lepší sjednat cenu předem, stojí na každém rohu, ale nedoporučujeme je. Bangkok totiž trápí velké dopravní zácpy, proto je výhodnější najmout si prakticky stejně drahý taxi-motocykl, který se z každé zácpy rychle dostane. Přes řeku Chao Phraya se dostanete díky lodním taxi. Podrobné plány městské hromadné dopravy jsou k dostání u řady turistických informací a na letišti. Čas je v Thajsku plus šest hodin, v létě plus pět hodin.NEBEZPEČÍThajsko je atraktivní turistickou zemí s adekvátní bezpečnostní situací. Bangkok je cílem mnoha turistů z celého světa, kteří jej navštěvují za účelem zábavy, ale i sexu, protože země je vyhlášeným sexuálním rájem. Je třeba se proto mít na pozoru před onemocněním AIDS.Doporučuje se maximální obezřetnost v souvislosti s lákavými nabídkami na převoz drog. Už za pašování několika gramů heroinu se trest může pohybovat od 30 let vězení až k trestu smrti. Narkotikový zákon z roku 1979 definuje pět kategorií drog, jež rozděluje podle stupně závislosti a negativního vlivu na zdraví.Za výrobu, vývoz, dovoz a nakládání s nejméně nebezpečnou skupinou omamných nebo psychotropních látek, popřípadě chemikáliemi k jejich výrobě hrozí trest odnětí svobody na 10 až 50 let společně s pokutou. S nebezpečností omamné nebo psychotropní látky (snižující se označení kategorie) se zpřísňuje trestní postih. Za výrobu, vývoz, dovoz a nakládání s nebezpečnými drogami hrozí trest doživotí nebo trest smrti, v případě množství menšího než 100 g trest odnětí svobody na pět let až doživotí spolu s pokutou od 50.000 do 500.000 THB. Postihována je rovněž pomoc osobě, která se dopouští trestné činnosti s narkotiky.ZAJÍMAVÁ MÍSTABangkokNejdůležitější místo Thajska, ve kterém se odehrává většina důležitých věcí. V ulicích se snoubí historie se žhavou současností, vedle starých chrámů kypí život v supermoderním nákupním centru. Jezdí tu 95 procent všech automobilů Thajska, do škol tu chodí 85 procent všech studentů. Bangkok je přitom městem se zajímavou historií, ještě poměrně nedávno se mu totiž říkalo Benátky východu.Mezi nejhlavnější památky patří Velký palác, vybudovaný králem Ramou I. na konci 18. století. Je pestrou směsicí nejrůznějších stylů, protože každý z následníků Ramy I. si k paláci připojil svou vlastní část. Dnes je sídlo nejvyšších vládců Thajska někde úplně jinde, takže cestovatelé mohou bez obav zamířit do interiérů honosné stavby. Jen některé z bohatě zdobených pokojů jsou však přístupné veřejnosti, ale naštěstí je tak v případě Smaragdového Buddhy, jehož osudy jsou více než pohnuté. Malou sošku z jaspisu našli v 15. století chudí obyvatelé menšího městečka. V jejich rukou však dlouho nezůstal, putoval do buddhistických chrámů na severu země, kde se však Smaragdového Buddhy zmocnili dobyvatelé z Laosu. Na dlouhé roky soška zmizela, až se objevila ve Vientiane. Když se to Rama I. dozvěděl, okamžitě vypravil armádu, která Smaragdového Buddhu skutečně našla a přivezla zpět do jeho vlasti. Dnes je pečlivě opečovávanou atrakcí krásného chrámu Wat Phra Kao a také nejuctívanější soškou Buddhy, o kterou pečuje sám král. Vedle něj stojí v areálu za návštěvu ještě Trůnní sál, v němž se dodnes konají ceremonie.Nejstarším chrámovým komplexem v Bangkoku je Wat Po jižně od Velkého paláce. Zabírá plochu neskutečných osmi hektarů a ukrývá strohé kobky jednotlivých mnichů i bohaté pavilony s desítkami soch. Nejvyhledávanějším místem je však socha ležícího Buddhy. Je téměř padesát metrů dlouhá a pokrývají ji pláty z ryzího zlata.Podstatně cennější Buddha se nachází v chrámu Wat Timir. Měří tři metry, váží 5,5 tuny a je celý z ryzího zlata! Také jeho osudy jsou zvláštní, v padesátých letech ho totiž nalezli dělníci na dně přístavu. Nevzhledná socha byla pokrytá sádrou, a tak na dlouhou dobu skončila v nuceném příbytku, ve stodole. Jednou při manipulaci se však dělníkům vysmekla, spadla na zem a sádra se roztříštila. Zazářilo ryzí zlato. Odborníci dodnes neví, jak se nevídaná vzácnost dostala do říčního bahna. Soudí však, že Zlatý Buddha pochází ze zřícenin bývalého královského města Authaye jižně od Bangkoku, ke kterému se blížili nájezdníci. Mnichové z Authaye proto cennost zamaskovali bezcennou sádrou, takže útočníkům potom vůbec nevadilo, když jim Buddha sklouzl z lodi do řeky.Navštěvovaným místem je také Čínská čtvrť, která se rozkládá po obou stranách ulic Charoen Krung a Yaowaray. Typický mumraj se skládá z výkřiků prodavačů zlata, kol, koření a dalších věcí, proseb žebráků i typické asijské hudby. Skutečně fantastickým zážitkem však jsou tzv. plovoucí trhy. Nejznámější z nich se nachází na kanálu Dao Kanong. Je to stát ve státě. Na malých loďkách žijí někteří lidé celý svůj život. Spí tu, pracují, odpočívají, baví se, plodí děti. Mezi stálejšími místy věčně živého plovoucího trhu pendlují vodní autobusy, probíhá tu neustálý trh, přemlouvání. Výlety sem organizuje řada cestovních kanceláří.Chiang MaiDruhé největší město Thajska bylo založeno roku 1296. Okolo historické části jsou dodnes zřetelné zbytky příkopu. Nachází se tu stovky nejrůznějších chrámů, mezi něž patří i chrám Chiang Man, domov téměř dva tisíce let staré křišťálové sošky Buddhy, klasický chrám Phra Singh a chrám Chedi Luang, který byl částečně zničen během zemětřesení a dělostřeleckého ostřelování. Dnes je rozsáhle restaurován. Jeden z nejsvatějších thajských chrámů Doi Suthep se tyčí do výšky necelých 1700 metrů západně od města. Pokud se rozhodnete jej navštívit, naskytne se vám překrásný výhled na velkou část města i blízké okolí.Moderní část města je oblíbeným cílem turistů. V porovnání s Bankokem jsou zdejší večery chladnější, čímž lákají k dlouhým procházkám okolo nočního tržiště, kde místní obchodníci nabízejí desítky druhů nejrůznějšího zboží. Tradiční při uzavírání obchodu je smlouvání, které se automaticky očekává i od turistů.Chiang Mai je výchozím bodem pro pěší túry do okolních hor. Mnoho místních penziónů vám přitom nabídne výlet mezi místní obyvatele, kterým ovšem toto porušování tradičního života není vždy po chuti.Ko SamuiJeden z nejhezčích ostrovů, plný zelených palem, dlouhých čistých pláží a historických zajímavostí. Jeho hlavním městem je malý rybářský přístav Nathon, v němž se život dodnes příliš nezměnil. Každé ráno jeho obyvatelé nasedají do malých člunů a vyrážejí lovit ryby, za svou obživou.Mezi největší atrakce Ko Samui patří mumie mnicha, který zemřel při meditaci před pouhými dvěma desítkami let. Dodnes je v meditační poloze, jeho duše bude už navěky patřit těm, ke kterým se modlil i v okamžiku smrti. Žádná z cestovních kanceláří nevynechá ani významné vodopády, zajímavé skalní útvary nebo botanickou zahradu. Na ostrově jsou však i historické památky, například zlatá buddhistická pagoda, obří Buddhova socha a také otisk jeho nohy. Moderní čtvrtí Ko Samui je pláž Chaweng plná skvělých thajských restaurací, barů, obchodů i nočních podniků, ve kterých to po západu slunce žije žhavým životem.Ač se to bude zdát neuvěřitelné, čilý turistický ruch není pro obyvatele ostrova nejdůležitější činností. Tou je pěstování kokosů, vždyť na ostrově je kolem patnácti milionů kokosových palem. Ani sběr plodů není bez zajímavosti. Domorodci k němu totiž využívají speciálně vycvičené opice Makaky, kteří hbitě šplhají po vysokých stromech a jednotlivé kokosy umě shazují dolů. Při troše štěstí je můžete při práci pozorovat.Na nedaleké hrstce ostrůvků se nachází Námořní rezervace. Její obyvatele, často velmi vzácné tvory, můžete pozorovat ze speciálních lodí s proskleným dnem. Písečné pláže tu jsou stejně impozantní, jako v celém Thajsku.Mae SotMěsto u barmských hranic je pověstným centrem zločinu. Kvete tady černý trh se zbraněmi, narkotiky i drahokamy. Město je pestrou směsicí nejrůznějších etnik, v obchodech i na ulici tu můžete vidět Barmánce, Muslimy i divoké obyvatele zdejších hor. Velkou část obyvatelstva tvoří čínští a indiánští majitelé obchodů a příslušníci malých soukromých armád chránících obchod s opiem.PattayaVyhlášené letovisko v sousedství hlavního města země, Bangkoku. Nenabízí příliš mnoho pamětihodností, ale dlouhé čisté pláže roubené věčně zelenými palmami, azurové moře jen lehce zvlněné příjemným mořským větrem a fantastické korálové útesy, kolem nichž se to hemží pestrobarevnými rybkami, želvami a dalšími obyvateli podmořského světa.Pattaya je plná skvělých hotelů, restaurací a barů, je to letovisko, v němž se neustále něco děje. Během sluncem zalitého dne tu můžete surfovat, potápět se, projíždět se na lodích s proskleným dnem nebo se jen nechat unášet teplými vlnami či ležet na pláži.V noci získá letovisko novou podobu. V restauracích se rozzáří světla, začne hrát typická asijská hudba a pestrý program může začít. Od tanečních zábav přes diskotéky, kulečníky či různé soutěže můžete dojít až k erotickým klubům, v nichž vám krásné dívky rozehrají úžasnou hru světel, stínů a nádherných těl. Samozřejmostí jsou ringy, v nichž zuří zápasy v thajském boxu.V Pattayi však život nekončí. Můžete se vydat například na některý z opuštěných ostrovů nebo podniknout výpravu na kánoích. Nedaleko je Elephant Village, v níž můžete bez obav řádit na ochočených slonech a dokonce se s nimi vydat i do vnitrozemí. Zážitkem je také návštěva krokodýlí farmy. Z ostrých zubů těchto dravců vás bude ještě dlouho brnět v zádech. Perličkou závěrem je Mini Siam - vesnička miniaturních staveb z celého světa.PhuketPůvodně centrum cínařství, které tu těžila i známá britská Východoindická společnost, dnes světoznámé letovisko a čtyřicetitisícová metropole stejnojmenného ostrova. Mezi nejvýznamnější památky Phuketu patří buddhistický chrám Wat Chalong a čínský chrám Put Jaw, zasvěcený čínské bohyni milosrdenství. Návštěvníci tu však mohou shlédnout také doly na cín nebo farmy, v nichž se pěstují speciální perlorodky.Nedaleko města pak leží známá Thajská vesnice. Skanzen plný tradičních staveb a dějiště mnoha zajímavých akcí, festivalů, folklorních představení. Není třeba dodávat, že je v ní o cestovatele velmi dobře postaráno. Kroky turistů míří často také k sousedním farmám orchidejí, v nichž rostou květiny fantastických barev i tvarů. Obdobou je motýlí zahrada plná voliér s mimořádně vybarvenými kousky motýlů, jejíž součástí je i velké akvárium a botanická zahrada. Skutečným fajnšmekrům pak doporučujeme návštěvu příslušníků domorodého kmene Chao Lai, kterým se kvůli barvě pleti říká také Mořští cikáni. Jsou zvyklí na vodu a na potápění, díky čemuž patří mezi vyhlášené lovce perlorodek.Především je však Phuket vyhlášený svými dlouhými písečnými plážemi a korálovými útesy s pestrobarevnými obyvateli moře. Moderně zařízená letoviska, hotely, bazény a zábavní centra slibují fantastickou dovolenou. Perličkou mohou být luxusní výlety, například v kánoích do zdejších nízkých přímořských jeskyň nebo na ostrov Jamese Bonda, na němž se natáčel jeden z dílů tohoto slavného cyklu filmů o nepřemožitelném agentovi.

Pokračovat na článek


PÁKISTÁN

Už ve 3. tisíciletí před naším letopočtem tu vznikaly první státy, od 16. století bylo území součástí britské kolonie v Indii. Po rozdělení Britské Indie v polovině 20. století se země stala nezávislým dominiem, jehož území se skládalo ze dvou částí, z Východního a Západního Pákistánu. Ve 40. letech a poté ještě v 60. letech bojoval s Indií o území Kašmír a Džammú. Po získání autonomie se Východní část Pákistánu oddělila a vznikl Bangladéš. Západní Pákistán byl ve válce poražen a vystoupil z britského společenství. Poté zemi provázely časté vojenské převraty, korupční skandály, krvavé srážky mezi islámskými fundamentalisty i vládou a neustálé spory s Indií, které převládají dodnes.KDY A JAKPákistán je zemí mnoha klimatických podob. Zima vládne od listopadu do března, kdy je počasí teplejší s chladnými větry na pobřeží. Letní období od dubna do července je extrémně horké, po něm přichází sezóna monzunů, které obyvatele trápí od července do konce října. V září jsou také velké srážky ve vyšších oblastech Pákistánu, Karáčí zažívá v té době jen slabší přeháňky. Na jih země se vypravte mezi listopadem a březnem, kdy jsou dny chladnější a jasnější. Nejlepší dobou pro návštěvu severních částí země je duben až říjen.Do Pákistánu se létá, ale musíte zvolit cestu přes některé velké evropské letiště, například přes Londýn, odkud se do Karáčí letí téměř dvanáct hodin. Námořní doprava do Karáčí je z Evropy možná, ale trvá příliš dlouho. Silniční hraniční přechody má Pákistán s Afghánistánem, Čínou, Íránem a Indií.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotní péče včetně zubního ošetření poskytovaná v nemocnicích mezinárodní úrovně (ve větších městech) a kvalitních ordinacích, za ceny srovnatelné se západoevropskými, je velmi dobrá. Zdravotní služba je poskytována za úplatu, a proto je potřeba kvalitní cestovní pojištění. Řada léků evropských standardů je volně prodejná. I když pro pobyt není předepsané očkování, doporučuje se očkování proti hepatitidě A, japonské encefalitidě (pro pobyt ve venkovských oblastech od srpna do listopadu) a meningitidě. Pákistán je zemí s výskytem malárie. Z dalších nemocí hrozí průjmová a parazitická onemocnění.Je nutné počítat s méně kvalitními službami a také nízkou úrovní hygieny. Doporučuje se nepít nepřevařenou vodu, pokud možno kupovat originální balenou vodu s neporušeným uzávěrem. Ceny za ubytování v dvoulůžkových pokojích ve standardních mezinárodních hotelech činí kolem 100 až 200 USD za noc. Levných hotelů za pár dolarů je tu také dostatek.Zařízené kempinky pro stanování téměř neexistují. Poskytují spíše skromné ubytování v pokojích či místo pro karavan. V horách lze pronajmout místo pro stan na soukromém pozemku za cca 30 až 50 PKR. Klasické stanování nebo spaní pod širým nebem nelze mimo oblast velehor doporučit, protože hrozí uštknutí hady nebo okradení. Ceny potravin jsou na nízké úrovni, většinou je však k sehnání pouze základní sortiment zboží. Elektrické napětí je 220 V, 50 Hz.DOPRAVA, ČASPokud chcete v Pákistánu jezdit vozem, postačí vám náš řidičský průkaz. Raději si však přibalte také mezinárodní řidičský průkaz. Půjčoven je dostatek ve větších městech, například v Karáčí, Lahore nebo na letišti. Mnoho lepších hotelů svým hostům pronájem auta zařídí promptně.V Pákistánu se jezdí vlevo, minimální věk pro řízení vozu je 18 let. Nejvyšší povolená rychlost je 65 km/h, na dálnicích 120 km/h. Cestování po pákistánských silnicích je riskantní. Silnice jsou rozbité, řidiči agresivní a nezkušení. Mnoho vozidel, především kamionů a autobusů, je špatně udržovaných. Silnice včetně hlavních dálnic trpí špatnou údržbou a jsou plné výmolů, ostrých klesání a nečekaných překážek, které nejsou označené. Řízení bez zkušeného místního řidiče či průvodce proto nedoporučujeme. Mýtné se vybírá ojediněle. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 3 do 10 PKR. Ve větších městech je velmi rozšířena taxislužba.Autobusová síť je rozsáhlá, ale stav vozů bývá hrozivý. Spojují však všechna důležitá města. Na trase Lahore-Rawalpindi-Peshawar jezdí autobusy každou hodinu. Doporučujeme zachovalejší nebo nové stroje s klimatizací i za cenu vyššího jízdného.Pákistánská železnice funguje poměrně spolehlivě. Síť je rozsáhlá a vychází z hlavní trasy mezi městy Karáčí, Lahore, Rawalpindi, Peshawar. Mezi těmito městy jezdí několik vlaků denně, a to i v noci. Stejně často jezdí vlaky i na dalších trasách. Je třeba počítat s tím, že i první třída může být přeplněná a s nedýchatelnou atmosférou. Proto jsou doporučovány klimatizované vagóny, je dobré zajistit si rezervaci, což platí i v případě jízdy v noci a na dlouhé vzdálenosti. Dětí do tří let neplatí žádné jízdné, děti od tří do jedenácti let platí polovinu. Turistům železnice poskytuje slevy, na možnosti jejich získání se informujte předem. Skupiny mají obvykle 25 procent slevu, studenti 50 procent. Existují i slevy na přepravu osobních vozů vlakem. Tři vnitrostátní letecké společnosti zajišťují časté spojení mezi městy Karáčí, Lahore a dalšími letišti. Spojení je velmi rychlé, ale také velmi drahé.Ve velkých městech (Karáčí, Lahore a další) zajišťuje městskou hromadnou dopravu rozsáhlá síť autobusů a minibusů, ale bývají nechutně přeplněné. Proto je lepší zvolit buď taxi, protože tu jezdí neuvěřitelné množství taxikářů, nebo osobního rikšu. Čas je v Pákistánu plus čtyři hodiny.NEBEZPEČÍVzhledem k rozšířené kriminalitě a k celkové bezpečnostní situaci se doporučuje maximální opatrnost při cestování mimo velká města. Jízda po silnicích po setmění je značně riskantní. Do vnitřního Sindhu, Balúčistánu a Severozápadní pohraniční provincie se doporučuje cestovat jen s doprovodem znalým specifických místních poměrů. Dovoz a vývoz narkotik a chemikálií potřebných k jejich výrobě není povolen. Za pašování a přechovávání narkotik může být udělen až trest smrti. Cizinci jsou zpravidla trestáni několikaletým odnětím svobody ve velmi tvrdých podmínkách.OSOBNÍ ZKUŠENOSTIPákistánští taxikáři jsou ochotní, ale stejně jako všichni taxikáři na světě ve vás vidí dojnou krávu. Proto pamatujte na to, že obvyklá cena je 0,20 USD na kilometr, v pozdních hodinách se platí příplatek ve výši deseti procent.Pokud jste milovníci suvenýrů, pak pro vás bude Pákistán rájem na zemi. Najdete tu perfektní výběr z mnoha rukodělných skvostů - tkaných věcí, keramiky, dřevěné nebo kamenné sošky. Například hrnčířství má v Pákistánu staletou historii, obzvláště vyvedené jsou nádoby na vodu a krásné džbány. Mají pestré barvy, hořčicovou žlutou, sytě zelenou či cihlově rudou. Jejich cena bývá přiměřená a dá se usmlouvat.Pro dopravu po Pákistánu je dobré použít železnici, alespoň nám se tento způsob cestování po zemi osvědčil. Z Karáčí trvá jízda do Lahore 16 hodin, do Rawalpindi 28 hodin a do Peshawaru 32 hodin. Z Lahore do Rawalpindi je to pouhých 6 hodin.ZAJÍMAVÁ MÍSTAIslámábádOd roku 1963 metropole Pákistánu je městem - dvojčetem. V jeho sousedství se totiž nachází také Rawalpindi, dříve ospalé městečko, dnes veledůležitá součást Islámábádu. V Rawalpindi totiž žijí stovky úředníků pracujících ve vládních úřadech. Starší část města nabízí působivou exkurzi ke kořenům místní architektury. Také pulzující bazary v úzkých uličkách, ve kterých drobní řemeslníci neodbytně prodávají zaručeně nejlepší zboží, si zachovaly starobylý ráz.Při plánování Islámábádu však jeho tvůrci jakoby zapomněli na nutnost sladit tvář metropole s ostatními městy. Vzhled Islámábádu je totiž pro Pákistán naprosto netypický, protože už na první pohled překvapuje zajímavou směsicí moderních budov. Možná právě proto ale působí svěžím dojmem, který dotváří zelené parky s fontánami pod siluetou hory Margalla.Uprostřed toho všeho leží Dama-e-Koh, terasovité zahrady s překrásným výhledem na město. Stavbou, kterou se nedá přehlédnout, je mešita Shah Faisal Masjid. Do jejích útrob se údajně vměstná až sto tisíc věřících. Gigantickou stavbu tvoří čtyři minarety vysoké 88 metrů a velká modlitebna, které architekti vtiskli podobu obrovského stanu.Pouhých osm kilometrů od Islámábádu leží oblíbené místo relaxace a výletů, jezero Rawal. Kromě podmanivého vzhledu nabízí návštěvníkům dokonalé podmínky pro pěstování vodních sporů. Nezapomenutelné jsou také romantické pikniky na věčně zelených březích.KaráčíNejvětší a nejlidnatější město Pákistánu se vyznačuje pestrou směsicí starých a nových budov. Úzké klikaté uličky starého města přecházejí v široké třídy obklopené supermoderními domy. V samém srdci Karáčí nabízejí talentovaní pákistánští umělci ručně vyráběné zboží. Aktivním turistům město nabízí celou řadu zajímavostí, mezi které patří dlouhé slunečné pláže, skvělé podmínky pro rybaření, jachting, golf a projížďky na koních. Přidáte-li k tomu výborné místní restaurace se skvělou kuchyní, máte místo jako stvořené pro dokonalou dovolenou.Vznik Karáčí se datuje do 18. století, kdy tu stála rybářská vesnička Karachi-jo-Goth. Vhodné umístění zdejšího přístavu zapříčinilo, že se z malé vesnice rychle vyvinulo město a zároveň důležité centrum obchodu. Když bylo Karáčí v roce 1947 prohlášeno hlavním městem, rozvoj ještě přidal na rychlosti. Metropolí se sice později stal Islámábád, ale Karáčí i nadále zůstalo obchodní a průmyslovou tepnou země.Dnešní Karáčí, hlavní středisko provincie Sindh, je moderním průmyslovým městem. Ačkoliv není jednoznačným turistickým centrem, nabízí návštěvníkům mnoho zajímavého. Najdete tu například připomínky britské koloniální přítomnosti.Nejzajímavější stavbou města je Mazar Quaid-i-Azam - mauzoleum zakladatele Pákistánu postavené z bílého mramoru. Oblíbenou atrakcí je výměna stráží, kterou můžete vidět třikrát denně. Dalšími zajímavými místy jsou Národní muzeum, zelenavé parky, zoologická zahrada a pláž v Clifton Chaukundi. Hrobky Chaukundi zahrnují řadu hrobů z pískovce s nezvyklými motivy z 16. až 18. století.LahoreVelmi staré a slavné město. Legenda tvrdí, že se původ Lahore vztahuje k postavě Loha, syna Rama Chandry, hrdiny Ramajana. Historické prameny ale uvádějí poněkud sušší fakta. Podle dobových pramenů bylo město v 8. století državou hindského vládce Lalitiditya. Na začátku 11. století se ocitlo pod nadvládou Muslimů a stalo se centrem islámské kultury a učení stejně jako centrem obchodu. Ve 13. století město zničily tatarsko-mongolské hordy, obnova přišla až po dlouhých desítkách let.Ve dnešním Lahore je stále cítit to, že bylo odjakživa centrem kultury a vzdělání. Stranou od místních turistů s jejich vyřvávajícími rádii se alespoň na pár okamžiků přenesete do vzdálené minulosti. Při pohledu na krásné památky to jde snadno.Staré město v minulosti obklopovala devět metrů vysoká cihlová zeď a ochranný val, který se táhl až k řece Ravi. Přístup do města zajišťovalo celkem třináct bran. Některé z nich jsou stále dobře zachovalé. Na bazaru za zdmi můžete nakoupit kvalitní výrobky místních řemeslníků i bezcenné turistické cetky.Mezi nejzajímavější památky patří Královská pevnost Lahore. Přestože největší část objektu vznikla až v roce 1566 za vlády císaře Akbara Velikého, některé části pocházejí už z roku 1021. Pevnost má pravoúhlý tvar, který mírně narušují později přistavěné pavilóny a paláce. Císař Jehangir rozšířil pevnost o zahrady, které jsou stále hodné obdivu. Důležitou součástí pevnosti je mešita Badshahi, která stojí naproti bráně Alamgiri. Byla vystavěna z červeného pískovce v rekordním čase, za dva a půl roku. Poslední práce na ní byly provedeny v roce 1674.Mešita má gigantické rozměry, údajně jde o největší mešitu na světě určenou pro venkovní modlitby. Mramorové dómy zastřešují sedm modliteben, dominantou jsou čtyři minarety. Na výšku mají takřka šedesát metrů a v obvodu měří dvacet metrů. Vnitřní prostory mešity jsou pomalované pestrými barvami, ale celkově působí střídmým a jednoduchým dojmem.Další zajímavou památkou je Zlatá mešita, která leží na bazaru Kashmiri. Krásné jsou vkusné doplňky ze zlata, které sem byly umístěny bezprostředně po dokončení mešity v roce 1753. V blízkém okolí se nacházejí i známé Šícké památníky, Mešita chána Wazira a Shalimarovy zahrady.MingoraSprávní středisko údolí Swat, které je historicky nejzajímavější oblastí Pákistánu. V Mingoře se nachází skvěle udržované muzeu s bohatými sbírkami nálezů z údolí Swat. Sportovce zase ve městě potěší výborný golfový kurt, který je otevřen po celý rok. V Mingoře najdete i řadu dobrých hotelů.Samotné údolí Swat je zelenější a úrodnější než místa více na severu, protože se nachází uvnitř monzunové oblasti. Pole jsou proto plná pšenice a vojtěšky, vesnice prosperují a okolní ovocné sady dodávají oblasti zvláštní barvu.Pro historiky i amatérské archeology je Swat skutečným rájem, protože nabízí stovky památek starých tisíce let. První obyvatelé bydleli v dokonale navržených městech, například v Baziře nebo Oře. Ve 2. století před Kristem zdejší údolí obývali buddhisté, které sem přivedlo mírné a čisté prostředí. Z této doby se tu nachází celá řada buddhistických památek jako jsou sochy a zbytky honosných staveb.Do údolí Swat často míří i sportovci, zejména rybáři. Místní obyvatelé se vzhledem liší od ostatních Pákistánců. Tvrdí o sobě, že jsou potomci Alexandra Velikého. Ženy nosí barevné košile a kalhoty z hrubého plátna, muži prošívané čepice či hedvábné turbany.Mohendžo-daroPozůstatky skvělého města, jednoho z nejrozvinutějších v celé Asii. Mohendžo-daro pochází z doby přibližně 2500 let před naším letopočtem a bylo centrem obrovské říše, která se rozkládala po obou březích řeky Indus. Pod sebou mělo nejméně sto vesniček, měst i dalších velkých metropolí. Postupem času však začal význam města Mohendžo-daro pomalu upadat, protože okolí řeky Indus poničila řada záplav. Kolem roku 1900 před naším letopočtem už ve městě žila jen hrstka potomků původních obyvatel. Rok 1500 před naším letopočtem byl pro Mohendžo-daro posledním, protože sem vtrhli dobyvační Árjové. Jejich řádění a brutalitu odhalily až vykopávky ze čtyřicátých let 20. století. Archeologové našly desítky lidských těl se setnutou hlavou, rozseknutými tvářemi či uříznutými končetinami.Dnešní Mohendžo-daro je sice jen zbytkem původní slávy, i tak cestovatelům poskytuje velkou příležitost k poznání žhavé historie. Město je dokonale organizované, má čtvercový půdorys a dvanáct hlavních tříd o šířce až dvaceti metrů ho rozdělovalo na dvanáct bloků. Některé z nich měly vysloveně charakter rezidenční čtvrti - nacházely se tu honosné vysoké domy s kanalizací, toaletami západního typu a dalšími vymoženostmi. Uprostřed města se tyčí umělý pravoúhlý pahorek nazývaný také Velká lázeň. Je to vlastně cihlová nádrž úctyhodných rozměrů, do které vede dvojité schodiště s dřevěnými madly. Okolo lázně se dodnes nacházejí zbytky malých převlékáren. Mezi vědci panuje názor, že jde o geniální městský bazén, jeden z prvních na světě. Existují však také domněnky, že může jít o středisko rituálních koupelí.PeshawarJedno z nejdůležitějších měst Pákistánu, starobylý a legendární Peshawar. Je plný starobylých tradic, jehož tvář se především ve starých bazarech změnila jen málo, pomineme-li moderní budovu univerzity, některé hotely a mezinárodní banky.Bazar uvnitř města je jako vystřižený z amerických dobrodružných filmů. Ulicemi procházejí místní obyvatelé se zahalenými tvářemi, ruce mají ukryté pod přehozy. Proslulý bazar Qisa Khawani je ulicí vypravěčů příběhů. Kdysi tu tábořily karavany a vojenské družiny, kterým profesionální baviči předříkávali příběhy o válce i lásce. Dnes jsou vypravěči minulostí. Jejich místo zaujali vousatí domorodci, kteří při šálku zeleného čaje smlouvají s dalšími obchodníky o ceně případného kontraktu. Stánky s ovocem nabízejí nejrůznější plody srovnané do vysokých barevných pyramid. Ulicemi přitom procházejí lidé z různých koutů světa - Afghánci, Íránci, Uzbekové, Tádžikové a další. Všichni obskakují turisty v pestrobarevných národních oblecích a dotvářejí tak exotický obraz tohoto místa.Dalším zajímavým místem je pevnost Bala Hisar na severozápadním okraji Peshawaru. Byla postavena v roce 1519 za vlády všemocného císaře Babara. Dnešní podoba pochází z přelomu 18. a 19. století. Další pevnost najdete 15 kilometrů od města na Khyberské silnici. Zbývá jen zmínit poslední památky - přehradu Warsak, zbytky buddhistického kláštera Takht-e-Bhai, Mešitu chána Mahabata a průsmyk Khyber.QuettaHlavní město provincie Balúčistán leží ve výšce více než 1600 metrů nad mořem. Je známou turistickou destinací. Název města je údajně odvozen od slova Kuwatta, což znamená pevnost. Quettu obklopují impozantní hory Murdat, Takatoo, Zarghun a Chiltan. Zdejší údolí je zase proslulé tím, že jím každé jaro a podzim procházejí kočovné kmeny s ovcemi a velbloudy.Přibližně deset kilometrů od města leží jezero Hinna. Zelenomodré vody zajímavě kontrastují s hnědými vrcholy hor. Po obou stranách jezera vede mezi divokými růžemi a ovocnými sady krásná cesta, ze které můžete vidět při práci pěstitele broskví, palem, meruněk a jablek.Pokud máte rádi přírodu, navštivte Národní park Hazarganji Chiltan. Nachází se 20 kilometrů jihozápadně od Quetty a je domovem mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin. Jeho rozloha přesahuje 38 tisíc akrů.

Pokračovat na článek


Za golfem na Srí Lanku

Chcete si zahrát Váš oblíbený golf na jednom z nekrásnějších míst planety? Spojit aktivní dovolenou s relaxací na pláži, poznáváním historických památek a panenské přírody? Srí Lanka má pro Vás jedinečné řešení. Vyhlášené resortyLuxusní golfové resorty jsou na Srí Lance vyhlášené. Najdeme je roztroušené po celé délce ostrova. Milovníci golfu jistě zaplesají nad střediskem Nuwara Elliya Golf Club, který vznikl již v roce 1889. Jeho dlouhá tradice zaručuje prvotřídní služby i zázemí. Je to největší golfové hřiště v celé Asii. Najdeme jej přímo ve středu města a je rozděleno na 3 části. Má 7 jamek u klubovny, 3 jamky jsou v kopcovitém terénu trefně nazvaném Švýcarsko a zbylých 8 jamek je v těsné blízkosti místního potoka. Je to jedno z nejhezčích a nejžádanějších golfových hřišť v celé Asii. Zahrnuje bar, jídelnu, halu na badminton, billiard a několik dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím. Nuwara je navíc klasické anglické koloniální město se specifickou atmosférou.  K dalším golfovým letoviskům patří Royal Colombo Golf Club nebo Victoria International Golf and Country Resort. Nachází se V Colombu, Nuwara Eliyi a Kandy. Pláže, příroda a pohodaNa ostrově se kromě golfu můžete koupat v blankytných vodách moře, zažívat malá gurmánská dobrodružství při ochutnávání místních specialit nebo využít služeb místních masérek a dopřát si skvělé ajurvédské masáže. Milovníci aktivního odpočinku jistě nepohrdnou množstvím nabízených výletů za přírodními krásami, památkami a návštěvou továrny a plantáží, kde se zpracovává typický a věhlasný cejlonský čaj.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Magazín

Vyražte na originální dovolenou

Už vás nudí pořád ta stejná dovolená, na jakou ročně vyrazí tisíce Čechů? Chorvatsko znáte nazpaměť, ale říkáte si, že na jinou dovolenou nemáte? Díky našim tipům si uděláte dovolenou, na kterou nezapomenete, a ani vás nezruinuje.1. Necestujete s cestovkouCestovní kanceláře si berou peníze v podstatě za něco, co vy sami ani nepotřebujete. Naplánují vám program, kde se vám půlka naplánovaných věcí nelíbí a radši byste vyrazili jinam, nebo zrovna ten den chcete strávit na pláži. V dnešní době už je snadné najít si všechno na internetu za naprosto bezkonkurenční ceny. Najdete zde naprosto všechno pro svoji dovolenou. Vyhlídněte se destinaci a pak si najděte tu nejlevnější letenku na trhu. Nízkonákladové společnosti dnes lety organizují opravdu „za babku“. Ten samý princip funguje i na zamlouvání ubytovaní. Pokud si zamluvíte hotel sami, neplatíte cestovní kanceláři zprostředkovatelskou marží, díky které je ubytování hned dražší.2. Vyrazte na „blind“Pokud si nechcete nic zamlouvat, určete si jenom destinaci, kterou byste chtěli vidět, nastartujte auto a vyrazte. V tomto způsobu cestování je neuvěřitelná volnost a svoboda. Zastavujete si, kde se vám líbí, nikdo vás nehoní z pláže, do které jste se právě zamilovali a nechcete z ní už nikdy odjet a spát můžete kdekoliv. Ať už je to v autě, ve formuli, kempu nebo v pětihvězdičkovém hotelu. V dnešní době se stalo módou čekání na letišti na volné letenky. Vyrazíte na letiště se zabaleným kufrem a čekáte, do které destinace zůstanou volná místa v letadle, které vy koupíte v podstatě zadarmo. Riziko je v tom, že nevíte, jestli poletíte do Norska nebo na Maledivy, takže obsah kufru vám může být na nic.3. Chce to plánI když vyrazíte na blind, chce mít něco naplánováno. Jde o základní trasu, ze které samozřejmě můžete uhnout, ale ne nijak extremně. Pak se vám může benzín oproti původnímu plánu pořádně prodražit. To samé se vám může stát, pokud nepočítáte s placenými dálnicemi. V některých zemích je dobré najít si neplacené alternativy. Například ve Španělsku skoro rovnoběžně vedle dálnice vede podobná, ale neplacená silnice.Naplánujte si i konkrétní program, abyste se pak nenudili. Pokud máte rádi památky, nehledejte je až v mapě, kterou dostanete u infocentra. Najděte si alespoň základní informace na internetu, a pak se jenom optejte, jestli to opravdu stojí za to. Ten stejný princip aplikujte i na pláže, aby se vám pak nestalo, že přijedete na pláž, kde je obrovská chemička a moře má podezřele fialovou barvu. 4. Zjistěte si ceny a udělejte rozpočetNajděte si alespoň základní ceny ubytování, benzínu, dálnic či jídla a udělejte si předběžný rozpočet. Abyste pak nebyly nepříjemně překvapení, že kemp pro dvě osoby stojí 30 euro na noc a vy máte v rozpočtu jenom patnáct.Jiný časový režim je jenom jedna z věcí, které vás mohou překvapit…5. Zjistěte si zvyklostiKaždý národ má jinou náturu, zvláště pokud pojedete do jižních států Evropy. Tady byste mohli být nepříjemně překvapení jejich siestou, kdy prostě zavřou v jednu hodinu krámy, jsou domů odpočívat a znovu otevřou až v šest a vy si nemáte kde koupit ani chleba. Časový režim je jenom jedna z věcí, které vás můžou překvapit. Další věc může být klasické chování jižních národů. Dejte si například pozor na silnici, protože zvláště Italové předpisy moc nedodržují a ještě se rozčilují, že jste jim vjel do cesty.6. Naučte se jazykNikdo po vás nechce, abyste plynule hovořili jazykem země, do které jedete, ale věřte mi, že školní němčina vám stačit nebude. Možná jste si mysleli, že angličtinou se domluvíte všude, ale není tomu tak. Některé národy jsou hrdé na svůj jazyk, a i když anglicky mluví, budou se tvářit, že na ně mluvíte přinejmenším čínsky. Proto je dobré naučit se pár základních frází, popřípadě sebou nosit malý slovníček, protože budete jistě oceněni, že se snažíte používat jejich jazyk. A proto, nebojte se vyrazit na dovolenou, kterou nebudete mít do puntíku naplánovanou, protože i kdybyste měli, tak se určitě něco pokazí. Poznávejte svět, dokud to jde a nebojte se! Jděte do toho!  

Pokračovat na článek


Exotické destinace

Exotické destinaceDovolená je synonymem relaxace a odpočinku. Kdo by se na dovolenou netěšil. Každý sice tráví dovolenou jiným způsobem (cestování, sport, relaxace na pláži), ale všichni se na ní těšíme a plánujeme tak, abychom si jí nejvíce užili. Pro milovníky cestování a dalekých zemí se nabízí skvělá exotická dovolená.Co si pod pojmem exotická dovolená představit? Převážně se jedná o destinace jako je Mauricius, Maledivy, Seychely nebo Francouzská Polynésie. Tyto destinace leží v Indickém a Pacifickém oceánu. Tyto destinace jsou označovány jako tropické ráje. Teploty se pohybují okolo 29 – 32 stupňů a po většinu roku jsou konstantní. Každého zde učaruje krásně průzračné moře, písečné pláže z jemného bílého písku a nádherné podmořské útvary s rozmanitými živočichyUbytování v těchto destinacích bývá v luxusních hotelích, kde bude o vás perfektně postaráno. K dispozici je široké vybavení a služby hotelů jako jsou bazény, vířivky, fitness, golf, vodní sporty a mnoho dalšího.Pobyt v těchto exotických destinacích není jen o pobytu u moře. Každý z ostrovů má svou historii a stojí zato poznat místní pamětihodnosti. Např. hlavní město ostrova Maledivy přiláká všechny milovníky historických památek, starobylých domů, spletitých uliček.Již dávno neplatí, že exotické zájezdy jsou drahé. Stále větší popularita těchto destinací ceny stále snižuje a proto není problém, aby se do exotických zemí podíval téměř kdokoli. 

Pokračovat na článek