Výsledky vyhledávání pro dotaz panamy

Výsledky vyhledávání v sekci: Amerika

KOLUMBIE

Prvními Evropany na území dnešní Kolumbie byli Španělé, kteří na zdejším pobřeží přistáli v roce 1499. Během let 1536 až 1539 si podrobili domorodou říši Čibčů a z celého území vytvořili v letech 1549 až 1564 generální kapitanát Nová Granada. Zlom nastal v roce 1819, kdy byl španělský vliv zcela potlačen. Území dnešní Kolumbie se stalo součástí tzv. Velké Kolumbie pojmenované na počest objevitele Kryštofa Kolumba. V roce 1830 se federace rozpadla na Ekvádor, Venezuelu a Novou Granadu, kterou tvořila Kolumbie a nynější Panama. Nová Granada se prohlásila v roce 1831 republikou, ale až do roku 1861 tu zuřila občanská válka. Po vyhrané válce s Ekvádorem byla země po roce 1863 přejmenována na Kolumbii a na začátku 20. století přišla o území Panamy. Nový stát kolumbijské úřady dlouho neuznávaly a brousily si zuby na opětovné sjednocení, k tomu však už nikdy nedošlo. V letech 1932 až 1934 zemi poškodila válka s Peru. Během druhého světového konfliktu vyhlásila Kolumbie válku Německu. Poválečné období poznamenaly roztržky mezi liberály a konzervativci. Ani po konci střetů nečekalo zemi období klidu, protože od osmdesátých let roste vliv narkomafie a rozsáhlé oblasti Kolumbie ovládají ozbrojená povstalecká hnutí.VSTUPNÍ PODMÍNKYCestovatel potřebuje cestovní pas s platností alespoň šest měsíců počítaných od vstupu do této země. Nutné je také platné vízum, které vydává velvyslanectví v ulici Washingtonova 25, Praha 1 (02/21674200, 216744 00, fax: 24225538, úřední hodiny ve všední dny od 9 do 17). Na jiném velvyslanectví nebo přímo na hranicích není v žádném případě možné vízum získat. Při žádosti o vízum je potřeba předložit mimo jiné kopii rezervace letenek. Při převzetí pasu s uděleným vízem se předkládá kopie letenek, potvrzení o zaměstnání, případně živnostenský list, a prokazuje se finanční solventnost, například kreditní karta. Pokud se žadatel nemůže na zastupitelský úřad Kolumbie dostavit osobně, musí vystavit pověřené osobě plnou moc, a to ověřenou notářem. Lhůta pro vydání turistického víza je patnáct pracovních dnů. Často se ale na vízum čeká i pět týdnů. Při vstupu do země se vyplňuje statistický lístek, který se vrací při odjezdu. Při opuštění země leteckou cestou se hradí letištní poplatek ve výši 50 USD. Tento poplatek se platí vždy, tedy i v případě, že je v ceně zakoupené letenky leteckou společností deklarován jako její součást. Přihlašovací povinnost neexistuje. Bez cla je možné dovézt věci osobní potřeby a obvyklé množství tabákových výrobků i alkoholu. Při příjezdu do země vás čeká přísná antinarkotická kontrola, protože obchod s narkotiky se v Kolumbii přísně potírá, byť neúspěšně. Celní orgány požadují nestandardní záležitosti, například fotokopie bankovek, protože se snaží zamezit praní špinavých peněz. Při dovozu a vývozu domácích zvířat se vyžaduje přeložení mezinárodního očkovacích průkazu a osvědčení zvěrolékaře. Platí zákaz vývozu exotického zvířectva a rostlin, což je kontrolováno i pokutováno. Povinná směna valut není stanovena.PODNEBÍNejpříjemnější dobou k návštěvě Kolumbie jsou měsíce v suchém období, ale prohlídka zdejších památek je možná i během dešťů. Hodně cestovatelů sem přijíždí v prosinci a lednu, kdy si také mnoho Kolumbijců sjednává dovolenou, takže doprava je v těchto měsících velmi hustá, autobusy přeplněné a hotely rychle nabírají hosty.Kolumbie má celkem čtyři mezinárodní letiště. Největší z nich leží zhruba patnáct kilometrů od Bogoty a dvakrát do týdne sem létají přímé linky z Evropy, především z Londýna. Let trvá necelých třináct hodin. Další způsob dopravy do Kolumbie, ačkoliv podstatně zdlouhavější, je námořní spojení, které funguje například mezi Nizozemím, Francií či Itálií a kolumbijskými přístavy. Po souši se dá do země dostat po Panamerické dálnici z Panamy. Autobusy jezdí do Kolumbie z Venezuely.DŮLEŽITÉ KONTAKTYZastupitelský úřad ČR v Bogotě: Embajada de la República Checa, Avenida 7, No. 113-16, Edificio Santa Barbara, 4. Piso, Bogotá, tel.: 00571-2150633, 6218081, fax: 00571-6128205. Důležitá telefonní čísla: ambulance Červeného kříže 132, policie 112, civilní obrana 2126951.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče v Kolumbii je na dobré úrovni především ve velkých městech, podstatně horší je na venkově a mimo turistická střediska. Za ošetření je třeba platit ihned v hotovosti, proto doporučujeme kvalitní cestovní pojištění. Vhodné je i očkování proti žluté zimnici pro cestovatele, kteří hodlají navštívit níže položené oblasti s typicky tropickým podnebím. Také je dobré pořídit antimalarika. Od cestujících, kteří pokračují letecky z Kolumbie do Brazílie, vyžadují letecké společnosti mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným platným očkováním proti žluté zimnici.V Kolumbii jsou poskytovány veškeré turistické služby. Je třeba počítat s obrovskými rozdíly, protože na venkově je situace často katastrofální. Ceny základních potravin a služeb jsou také podstatně vyšší než v ostatních jihoamerických zemích, přesto není Kolumbie příliš drahou zemí. Cestovatelé musí počítat s denní útratou kolem deseti dolarů, pokud vyhledávají lepší hotely a stravují se v restauracích, vyjde je pobyt zhruba na dvojnásobek. Nároční turisté musí počítat s osmdesáti dolary denně.Většina bank bez problémů vyměňuje valuty nebo cestovní šeky, ale v Kolumbii je stále ještě mnoho peněžních ústavů, které tyto služby neposkytují. Ochota bankovních úředníků se však mění od pobočky k pobočce. Bankovní služby mohou být komplikované i dalšími faktory, finanční ústavy například často zavádějí jednorázové denní poplatky a limity. Turisté se musí připravit i na to, že banky obvykle směnárenské služby nabízejí bez jasně stanovených otvíracích hodin, většinou jen jednu či dvě hodiny denně. Největší šance "ulovit" ochotného bankovního úředníka, který směnu valut provede, je po ránu. Variantou je pouliční směna dolarů v hotovosti, kterou však rozhodně nedoporučujeme, protože hrozí nebezpečí podvodu nebo nabytí falešných bankovek. V poslední době také v Kolumbii evidujeme stále rostoucí počet bankomatů, které přijímají karty Visa a Mastercard a vyplácejí zdejší měnu. Kreditní karty je možné použít v půjčovnách aut, prodejnách letenek a zájezdů nebo v lepších hotelech a restauracích, kde užijete nejčastěji karty Visa. Při troše štěstí můžete platební karty využít také při nákupech spotřebního zboží a platbě za služby ve velkých závodech a státních obchodech. Co se týče ubytování a stravování, po celé Kolumbii vyjma některé mimořádně chudé nebo neobydlené oblasti seženete mnoho hotelů, hotýlků či apartmánů a restaurací. Pokud si však zvolíte levnější zařízení, počítejte s horší kvalitou poskytovaných služeb. Elektrické napětí je 110 V, 60 Hz.DOPRAVA, ČASPro řízení osobního vozu potřebujete náš i mezinárodní řidičský průkaz. Tento způsob pohybu po zemi však nedoporučujeme, protože půjčovny poskytují nekvalitní vozový park a silnice tu jsou ve velmi hrozivém stavu. Navíc na nich vládne chaos a nerespektování ani nejnutnějších dopravních předpisů. Služby motoristům jsou značně nespolehlivé a řídké, cestování vozem je nebezpečné i kvůli možnosti přepadení nebo zastřelení na menších silnicích. Úředníci vybírají dálniční poplatky, ačkoli v Kolumbii dálnice našeho typu vůbec neexistují. Platí se i za úseky, které v našich podmínkách odpovídají silnicím třetí třídy.Používat je možné také železnice nebo autobusy, jde však o velmi nekvalitní možnost pohybu, navíc je také nebezpečná. Ve vlaku více než jinde hrozí možnost okradení a oloupení s nožem v ruce. Relativně nejbezpečnějším dopravním prostředkem jsou vnitrostátní letecké linky, byť jsou na latinskoamerické poměry poněkud drahé. Jednotlivá letadla přitom nejsou udržovaná, o čistotě na palubě nemluvě. Taxislužba není příliš pohodlná, není vhodné svěřit se do rukou neznámého řidiče, protože je často členem pouličního gangu a jízda může skončit i smrtí. Čas je v Kolumbii minus šest hodin.NEBEZPEČÍKolumbie patří mezi země světa držící nechvalný rekord co do počtu únosů, v roce 1999 jich tu zaregistrovali téměř tři tisíce. Více než polovina je připisována marxistickým povstalcům, kteří kontrolují čtyřicet procent území. Bogota zase patří mezi nejnebezpečnější města světa, těsně ji ale následuje i Meddelín a Cali. Důrazně doporučujeme nenosit cenné předměty nebo vyšší hotovost, po setmění se raději vyhněte temným městským čtvrtím. Nejlepší však zůstává nevycházet vůbec. Dobré je využívat hotelových bezpečnostních schránek pro bezpečnější uložení cenností, cestovních dokladů a letenek. Vhodné je pořídit si fotokopii příslušných stránek cestovního pasu a originál uložit na bezpečném místě. Vážná bezpečnostní rizika na převážné většině kolumbijského území vyplývají z ozbrojeného konfliktu mezi povstalci a ozbrojenými složkami státu. Při cestách českých turistů do odlehlejších oblastí se doporučuje konzultovat s naším velvyslanectvím v Bogotě aktuální bezpečnostní situaci v jednotlivých oblastech.

Pokračovat na článek


KOSTARIKA

Území objevil Kryštof Kolumbus v prvních letech 16. století a od začátku jej kolonizovali Španělé. Od poloviny 16. století až do počátku 19. století byla země součástí Guatemaly, poté si ji přivlastnilo Mexické císařství. Ve čtyřicátých letech 19. století obnovila po prvním neúspěšném pokusu svou nezávislost jako republika a dodnes patří k relativně nejstabilnějším středoamerickým státům.VSTUPNÍ PODMÍNKYCestovatel potřebuje při cestách do Kostariky cestovní pas ČR platný nejméně šest následujících měsíců po datu vstupu do země. Dne 11. listopadu vstoupila v platnost dohoda mezi ČR a Kostarickou republikou o zrušení vízové povinnosti. Na základě této dohody mohou občané ČR vstupovat na území Kostariky za účelem turistického pobytu a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů bez víza. Pokud hodlají setrvat na území Kostariky po dobu delší než 90 dnů nebo tam chtějí vykonávat výdělečnou činnost, musí si předem opatřit víza nejlépe na velvyslanectví Kostariky v polské Varšavě, ulice Kubickiego 17 m, 2602-954, tel.: 004822-8409112, fax: 004822-6427832, e-mail: embajada.cr@supermedia.pl, úřední hodiny od 9 do 15 ve všední dny. Prodloužení víza je možné na imigračním úřadu v San José, maximálně však o třicet dnů.Bezcelně se smí dovážet zboží, které nemá obchodní charakter a je určeno k uspokojování potřeb cestujícího, případně k výkonu jeho povolání (vše v přiměřeném množství), například svršky, léky, potraviny, zdravotní a hygienické potřeby, videokameru, fotoaparát, počítač a podobné věci. Kromě toho 500 g tabákových výrobků, 3 litry alkoholických nápojů a parfémy k osobní spotřebě. Dovoz a vývoz flory a fauny podléhá zvláštním předpisům.PODNEBÍKostarika je vyhlášená svými dlouhými bělostnými plážemi, které se táhnou od Bahía Salinas až po Punta Burica. Nejlepší dobou pro příjezd do Kostariky je období mezi lednem a dubnem, kdy tu panuje teplé a hlavně suché počasí. Doba dešťů trvá od května do listopadu.Do Kostariky je možné se dostat letecky například přes Frankfurt nad Mohanem či Londýn. Variantou je také let do USA, odkud létají přímé linky do měst San José a Liberia, eventuelně odtud také jezdí autobusy. Po souši je možné se do Kostariky dostat ze sousední Nikaraguy (jeden hraniční přechod) nebo Panamy (tři hraniční přechody).DŮLEŽITÉ KONTAKTYZastupitelský úřad ČR: Embajada de la República Checa, 75 m oeste de la Entrada Principal, del Colegio Humboldt, Apartado Postal: 12041-1000, město San José, tel: 00506-2965671, fax: 00506-2965595. Důležitá telefonní čísla: záchranná služba 911, hasiči 118, policie 117, dopravní policie 222-9330, 222-9245.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče je v Kostarice velmi kvalitní, ale zároveň také drahá a většina plateb je vyžadována v hotovosti. Proto se vám vyplatí dobré cestovní i zdravotní pojištění. Služby jsou na poměrně slušné úrovni. V obchodech většinou dostanete dobré zboží, v restauracích chutné jídlo, protože obyvatelé Kostariky jsou skvělí kuchaři. Kostarická kuchyně v sobě obsahuje prvky francouzské, mexické, čínské a americké kuchyně, v restauracích Sodas najdete hlavně místní speciality, například polévku z hovězího masa s banány. Velmi rozšířeným nápojem jsou ovocné džusy, dobrá je káva i pivo. Obyčejnou vodu doporučujeme kupovat jen balenou, protože voda z kohoutků může přivodit žaludeční potíže. Co se týče ubytování, na Kostarice najdete vedle kempů také desítky hotelů, většinou ale neposkytují služby, na něž jsme zvyklí. Telefonních automatů je poměrně dost, pohlednice i známky jsou k dostání na mnoha místech a zásilka putuje do Evropy necelé dva týdny. Elektrický proud je 110 V, 60 HZ.DOPRAVA, ČASCo se týče automobilové dopravy, k půjčení osobního vozu potřebujete sice jen český řidičský průkaz, ale lepší bude, když se vybavíte i mezinárodním průkazem. Stav většiny silnic včetně těch v hlavním městě je špatný. Některá místa jsou navíc přístupná jen vozy s náhonem na všechna čtyři kola. Půjčovny aut včetně terénních vozů nebo motocyklů jsou ve všech větších městech, nejvíce jich však je v San José.Většina obyvatel nevlastní auto, takže veřejná doprava je v zemi velmi rozvinutá. Hlavním dopravním uzlem je San José, odkud vyjíždějí autobusy do většiny částí země. Systém může být chaotický a autobusy nepříliš komfortní, zato jsou neuvěřitelně levné. Pokud tedy zvolíte tuto dopravu, procestujete celou Kostariku bez problémů a za směšný peníz. Autobusy, které obsluhují hlavní turistické lokality, jsou navíc většinou vysoce kvalitní.Po Kostarice se můžete pohybovat také taxíkem, protože hodně taxikářů se za malý poplatek nechá najmout i na dlouhou cestu. Taxi si můžete pronajmout na celý den, půlden či hodinu. Standardní poplatek za jízdu taxíkem mezi letištěm a centrem San José je 10 USD. Železniční síť v Kostarice byla téměř kompletně zničena při velkém zemětřesení v roce 1991. Je proto nepravděpodobné, že bude v nejbližších letech opět zprovozněna. Pro cestování po Kostarice můžete využít i hustou leteckou síť, protože domácích aerolinky (SANSA a Travelair) létají do všech turistických koutů země. Čas je minus sedm hodin.NEBEZPEČÍVysoká kriminalita je průvodním jevem především v centru San José. Doporučuje se uschovat pas a další cenné věci včetně letenek v hotelovém trezoru a cestovat pouze s fotokopií pasu. Na cestách je dobré mít jen minimum financí. Dále se doporučuje nenosit šperky, pečlivě si hlídat důležité věci, například fotoaparáty, parkovat jen na hlídaném parkovišti a v autě nikdy nenechávat žádné drobnosti. Nedoporučuje se brát stopaře. Jakýkoliv styk s drogou je přísně postihován.

Pokračovat na článek


PANAMA

Území bylo objeveno Španěly a stalo se jejich kolonií, během času bylo součástí kapitanátu Guatemaly, do počátku 18. století patřilo místokrálovství Peru. V dalších letech se Panamy zmocnila Nová Granada, pod kterou země spadala až do počátku 19. století. Panama vyhlásila svou nezávislost v roce 1903. Dosud napjaté vztahy s USA se vyhrotily na konci 80. let, kdy ozbrojené americké jednotky zasáhly proti generálu Manuelu Noriegovi.VSTUPNÍ PODMÍNKYCestovatel potřebuje cestovní pas, jehož platnost končí minimálně šest měsíců po ukončení pobytu. Nutná je vízová povinnost, vízum je možné získat na velvyslanectví Panamy, které je v Rakousku: A-1010 Vienna, Elisabethstrasse 4/5/4/10, tel: 00431-5872347, 5873182, telefax: 00431-5863080, úřední hodiny od 10 do 16 ve všední dny. Informace je možní získat také na pražském konzulátu se sídlem v Korunní 63, Praha 2 (02/24251411, 254509, úřední hodiny od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin). Přihlašovací povinnost pro turisty není zavedena. Základní podmínky bezcelního turistického dovozu a vývozu jsou podobné podmínkám platným pro Spojené státy americké. Není zavedena povinná směna valut.PODNEBÍPanama leží velmi blízko u rovníku a těší se z příjemného tropického klimatu. Teplota kolísá mezi 25 a 30 °C, vlhkost vzduchu je velmi vysoká. Panama má dvě základní klimatické sezóny. Suché období tvá od ledna do středu dubna a doba dešťů od konce dubna do prosince. Lepší je tedy přicestovat během suchých měsíců.Do Panamy se dostanete letecky přes některé významné evropské letiště, například z Londýna trvá cesta necelých čtrnáct hodin. Variantou je let na severoamerická letiště, odtud do Panamy létá řada pravidelných letů. Námořní cesta je možná, ale velmi zdlouhavá. Vlakem se do země dostanete kvalitním spojením z Kostariky, stejně tak autobusem.DŮLEŽITÉ KONTAKTYZájmy ČR v Panamě hájí velvyslanectví v Kostarice: Embajada de la República Checa, 75, Oeste de la Entrada principal, Colégio Humboldt, Apartado postal 12041-1000, San José, tel.: 0135-00506-2965671. Důležitá telefonní čísla: informace i případnou pomoc v nouzi turistům poskytuje Instituto Paname de Turismo, Apartado 4421, Centro de Convenciones, ATLAPA, Vía Israel, Panamá 5, Republic of Panama, tel: 2267000, 2263167, 2264614, fax 2263483.NEMOCNICE, SLUŽBYZdravotnická péče není na příliš vysoké úrovni, všechny služby se musí platit v hotovosti. Je tedy vhodné sjednat si kvalitní cestovní pojištění. Doporučuje se také očkování proti mnohým nemocím, například proti tetanu, žloutence, žluté zimnici, břišnímu typu a vzteklině.Služby jsou přijatelné spíše pro dobrodružnější povahy. Jídlo je možné koupit bez problémů za ceny, které odpovídají cenám v ČR. Restaurací je dostatek, je ale lepší vybírat lepší z nich, vyhnete se tak mnohým zdravotním problémům. Veškeré ovoce a zeleninu je potřeba pečlivě omývat, vodu doporučujeme kupovat. Vždy je nutné překontrolovat neporušenost uzávěru.Ubytování je možné zajistit na mnoha místech, s výjimkou drahých hotelů však neposkytuje příliš vysoký standard. Jde však o poměrně levný způsob ubytování. Nocování venku je sice možné, ale nedoporučuje se. Elektrické napětí je 110 V, zásuvky jsou jiného typu.DOPRAVA, ČASPro řízení osobního vozu vám postačí náš řidičský průkaz, ale mezinárodní řidičský průkaz je samozřejmě větší jistotou. Jezdí se vpravo, půjčoven je dostatek zejména ve městech Panama City a David. Silniční síť ve městech je přijatelná, venkovské silnice jsou ale v katastrofálním stavu. Řízení je často nebezpečné a náročné kvůli husté dopravě, nedisciplinovaným řidičům, špatnému značení a nedostatečnému osvětlení, které činí noční cestování velmi nebezpečným. Pojištění vozu není povinné, takže je řada automobilů nepojištěných. Pokud dojde k dopravní nehodě, musí být vůz ponechán na místě, dokud policie vše nevyšetří. Záplavy během deštivé sezóny od dubna do prosince zničí stovky silnic ve vnitrozemí a učiní je nesjízdné. Ve městě Yaviza v provincii Darien končí Panamerická dálnice, její poslední část z Chepo do Yaviza je sjízdná pouze během suché sezóny od ledna do dubna.Autobusové linky spojují řadu měst, ale může jít o pomalý způsob dopravy. Autobusy ani taxi nejsou často dobře udržované, protože tu neplatí žádné technické kontroly a řidičům za špatný stav jejich vozu nich nehrozí. V taxících nejsou taxametry. Lodě jsou hlavní dopravou v řadě oblastí, zejména mezi San Blas a Bocas del Toro. Železnice funguje mezi městy Panama City a Colón, vlaky jedou sedmkrát až osmkrát denně. Cesta skýtá krásný výhled na okolní přírodu a Panamský průplav. Cestovatelé mohou využít trať mezi Bocas del Toro a Puerto Armuelles, která protíná zdejší pole. V hlavním městě zajišťují hromadnou dopravu minibusy. Panama má také domácí letecké společnosti, které létají do mnoha míst. Čas je minus šest hodin.NEBEZPEČÍKriminalita v Panamě je na přijatelné úrovni, největší nebezpečí je v Panama City a kolem Colonu. Kriminální živly však čím dál častěji stupňují násilí - z ozbrojených loupeží se stávají únosy, přepadení a obchod s narkotiky. Řada trestných činů se stane turistům a obchodníkům, v poslední době jsou evidovány také útoky na obyvatele a návštěvníky rezidenčních čtvrtí Veracruz Beach, Chorillo, Ancon, Curundu, Panama Viejo, San Miguelito, Rio Anajo a Madden Dam. Cestovatelé by proto měli pozorně sledovat své okolí, především v noci, kdy je ostatně lepší nevycházet.Velmi nebezpečná může být cesta do oblastí u kolumbijských hranic, například za město Yarviza v provincii Darien. V této lokalitě totiž operuje kolumbijská guerilla, různé ozbrojené skupiny a narkomafie. Navíc je návštěva této oblasti limitovaná přítomností panamské policie, což se bohužel týká i zdejších národních parků včetně Darienu. Jeho návštěvu proto v žádném případě nedoporučujeme jednotlivcům ani menším skupinám. Nebezpečné je pobřeží a plavba na lodi v této oblasti, protože právě tady se po moři často pašují drogy a cestovatelé se mohou stát obětí mafiánských válek i zásahů policie.ZAJÍMAVÁ MÍSTABoqueteKosmopolitní město mnoha tváří, v němž se občas budete cítit chvíli jako v Evropě a chvíli jako v nejzapadlejší vesničce latinské Ameriky. Malebné horské městečko je pokryté barvami nejrůznějších květin, keři kávy a farmami s pomeranči. V horské části si můžete vychutnat míruplnou krásu zdejšího okolí z chatek v La Montana y El Valle s vynikající kuchyní nebo z nově postavné Villas Maritza s jednoduchou stravou. Hustá síť stezek provádí turisty mezi květinovými loukami, divokými orchidejemi, stovkami pomerančovníků, tisíců kávových keřů a panenským tropických pralesem. Při návštěvě navíc máte možnost spatřit desítky druhů exotických ptáků, zvířat, hmyzu i motýlů. V prodejním stánky se suvenýrů si můžete koupit tradiční panamské ruční výrobky, umělecké předměty i nejrůznější mapy.ColónMěsto na pobřeží Karibiku. Významný přístav je prvním místem, do něhož zamíří lodi při plavbě do Tichého oceánu. Ano, právě tady začíná, a nebo také končí Panamský průplav, impozantní dílo lidské dovednosti, které spojuje oba oceány.Údajně úplně první plány na propojení oceánů vznikly už na konci 16. století, tedy pouhých pár desítek let poté, co do Panamy připluli španělští mořeplavci. Na nejužším místě kontinentu viděl možnost, jak ulehčit obchodním lodím cestu na západní pobřeží Ameriky. Dosud museli námořní kapitáni Jižní Ameriku zdlouhavě obeplouvat přes nejjižnější cíp kontinentu, Ohňovou zemi, přes Mys Horn nebo Magalhaesův průliv. Španělská vláda však s takovým návrhem nesouhlasila, protože měla v tomto obchodu monopolní postavení, byť poněkud staromódní. Z Peru totiž incké zlato putovalo podél pobřeží do města Panama, kde se překládalo na koně a mezky a převáželo do Colónu. Teprve v polovině 19. století, kdy bylo v Severní Americe objeveno zlato a cesta z Peru vyschla, byli Španělé nuceni postavit mezi Panamou a Colónem alespoň železnici. O třicet let později založil Ferdinand de Lesseps, který postavil Suezský průplav, společnost a stavba Panamského průplavu nabrala obrátky. Ne však na dlouho, protože si stavba vyžádala desítky tisíc lidských životů. Nelidské podmínky během stavby, malárie a žlutá zimnice, to byla největší past. Říká se, že si někteří dělníci přiváželi ze své vlasti dokonce i vlastní rakve. Práce se na téměř deset let zastavily.Teprve v roce 1904 podepsala Panama se Spojenými státy dohodu, která pravila, že USA smějí průplav postavit a spravovat. Před znovuzahájením stavebních prací sem však vláda vyslala lékaře, kterým se podařilo vražedné nemoci vymítit. Přesto Panamský průplav nikdy nezískal pověst bezpečného místa, sesuvy půdy, únava, zemětřesení, to vše házelo projektantům klacky pod nohy. Přes všechny nepříjemnosti však byl nakonec Panamský průplav v roce 1914 slavnostně otevřen.Je dlouhý 82 kilometrů a obsahuje také tři zdymadla, která lodi zvedají téměř o třicet metrů. Jen tak lze překonat převýšení, které stavbařům postavila do země Matka příroda. Všechny propusti měří více než 300 metrů a jsou skutečnou ukázkou lidského důmyslu. Obrovská vrata na každém konci propusti jsou téměř 25 metrů vysoká, obchodní lodě tady táhne šestice lokomotiv. Vláda Spojených států amerických nad Panamským průplavem skončila v roce 1999, kdy přešla definitivně do rukou Panamy.Panama CityMetropole Panamy většině cestovatelů slouží jako jakési operační centrum. Samotné hlavní město je neuvěřitelně zajímavé a důkladná prohlídka trvá několik dní. Kosmopolitní město totiž nabízí dychtivým zrakům návštěvníků například pozůstatky španělských koloniálních budov, excelentní muzea, věčně zelené pohádkové parky a výhledy vyrážející dech.Jen o trochu více než tři kilometry od centra Panama City leží pozůstatky prvního městského útvaru na tomto území, které jsou známé jako Stará Panama (Old Panama) nebo také Panama La Vieja. První domy pocházejí z roku 1519. Části zdí, oblouků a sloupů zdobící prostředí nádherného parku připomíná bývalou krásu prvního španělského sídla v Pacifiku. Právě z tohoto místa byly pořádány výpravy směřující k přemožení mocné Incké říše. Všechno bohatství ukořistěné kolonizátory v Peru, Chile a v Kalifornii proudilo do Španělska také přes toto město. Obrovské množství zlata přitahovalo do blízkosti rovněž piráty, kteří prakticky bez ustání ohrožovali svými loupežnými útoky hlavní obchodní trasy. Když Henry Morgan v roce 1671 obsadil město, přikázal panamský guvernér vyhodit do vzduchu skladiště se střelným prachem a město tak vzplálo v plamenech. Stavby pak byly přesunuty do dnešní metropole Panama City, která byla založena v roce 1673.Jednou z nejimpozantnějších i historicky nejcennějších budov je katedrála s mohutnou věží se zvonem a Biskupský dům. Před pozůstatky starého města najdete řemeslné tržiště plné tradičních národních výrobků, malé restaurace se skvělým výhledem na pláž, kde se španělské i pirátské lodě často připravovaly na dlouhé plavby. Historickým centrem dnešního města je tzv. Casco Viejo, také známé jako Koloniální Panama. Je to tichá půvabná čtvrť s úzkými uličkami, které překypují květinami. Na samotné špičce čtvrti najdete působivý Francouzský park a v něm památník Francouzským stavitelům, kteří začali se stavbou Panamského průplavu, i malebnou budovu francouzského velvyslanectví. Při cestě kolem památníku se turistům otevírá zajímavý výhled na siluetu městských mrakodrapů. Pamětní destička na chodníku tu připomíná střely z děl vyhánějící z města kolumbijské válečně lodě a utvrzení panamské nezávislosti v roce 1903. Nedaleko odtud stojí stará španělské budova Las Bovedas, která je dnes domovem galerie umění i výborné francouzské restaurace.Ve čtvrti Casco Viejo je několik pozoruhodných muzeí, mezi něž patří Muzeum průplavu, dokumentující vše týkající se této kolosální stavby. Hned vedlejší dveře patří Muzeu národní historie a Staré katedrále s třpytícími se věžičkami. Jen o kousek dál otevírá své dveře Muzeum náboženského umění. Nedaleká katedrála San Jose se pyšní nádherným zlatým oltářem, který je dokladem řezbářského umu i vkusu. Další zajímavou budovou této čtvrti je Prezidentský dům, který je možné si prohlédnout jen jediný den v týdnu, a to v sobotu.Mnoho návštěvníků překvapí moderní vzhled některých částí města s neodmyslitelnými budovami mrakodrapů, které se vynořují k obzoru z velké dálky. Tzv. moderní Panama je domovem více než 120 bankovních domů a stovek obchodů s luxusním zbožím. Díky nízké dovozní dani a velkému množství zboží i konkurentů jsou ceny v Panama City velmi nízké. Mezi nejvýznamnější obchodní centra patří Via Espana a Avenida Central. Zdejší restaurace nabízejí snad všechna světová jídla. V mnoha hotelech se můžete směle oddávat hazardu, protože se za jejich zdmi ukrývají renomovaná kasina. Stejně jako tato čtvrť je celé město proslulé žhavým nočním životem a oblíbenými tanečními kluby. Panama City je často místem konání nejrůznějších výstav, společenských akcí a seminářů, který bývají pořádány v moderním sjezdovém centru Atlapa. Místem, které by nemělo ujít vašemu zájmu, je Mořské výstavní centrum, v němž můžete vidět naučné filmy o podmořském životě, expozice korálů, mořských mušlí a hvězdic, kterých se tu můžete klidně i dotýkat, k čemuž vás bude povzbuzovat zdejší personál. Život mořské flóry i fauny v jejich přirozeném prostředí můžete vidět v celkem šesti velkých akváriích. Pokud máte ale dost chození po lidmi zaplněném městě, navštivte okrajové části metropole, konkrétně velký tropický les Parque Metropolitano. Setkáte se s panamskými zvířaty, například s tukany, lenochody a opičkami. Obdivovat tu můžete i smyslnou krásu vznešených orchidejí. 

Pokračovat na článek