319ZOBRAZENÍ

HISTORIE
Bulharská historie je úzce provázaná s antikou. V době okolo 8. století před naším letopočtem zakládali Řekové významné osady na černomořském pobřeží, mimo jiné v dnešním letovisku Nesebru. V místním muzeu je ostatně mnoho památek na toto období. 

Významným mezníkem v historii Bulharska bylo 4. století před naším letopočtem, kdy velká část území připadla zásluhou Alexandra Velikého Makedonii. O 300 let později se Bulharsko stalo součástí Římské říše. 

V 6. století vstoupila na území dnešního Bulharska první slovanská noha. Až kočovní Bulhaři vedení chánem Asparuchem však zemi sjednotili. V roce 681 vznikla 1. bulharská říše, která neměla dlouhého trvání, protože ji v 10. století pohltila Byzantská říše. Ve 12. až 14. století tu existovala 2. bulharská říše, ale její osud byl velmi podobný té první. Krátce po založení padla do rukou Turků. V 15. a 17. století sice na území Bulharska propuklo několik vzpour proti turecké nadvládě, ale bez úspěchu. Každé povstání bylo doslova utopeno v krvi a Bulharsko zůstalo i nadále nesamostatné a nesvobodné. 

Ve druhé polovině 19. století propukl bulharský odboj v plné síle. Vasil Levski (1837 - 1873) připravil půdu pro definitivní vzpouru proti turecké diktatuře, ale zradili ho nejbližší přátelé. Levski se dostal do tureckého vězení a byl popraven. Až v roce 1878, na Berlínském kongresu po rusko-turecké válce, bylo Bulharsko uznáno jako na Turecku závislé knížectví. 

Ani první novodobé období samostatnosti však Bulharům mnoho dobrého nepřineslo. V roce 1912 propukly tzv. Balkánské války, v nichž Bulharsko nakonec podlehlo. V roce 1915 navíc vyhlásilo válku Srbsku, a tak se dostalo do víru první světové války. V době mezi světovými válkami se car Boris III. snažil o demokratickou vládu, ale v roce 1923 se stal terčem pokusu o atentát. Zároveň se komunisté pokusili o státní převrat. Později car v zemi vyhlásil carskou diktaturu. 

Na začátku druhé světové války vyhlásilo Bulharsko neutralitu, ale nakonec i přes odpor cara vstoupilo v roce 1941 do válečného konfliktu jako spojenec Německa. Car Boris III. sice ještě stačil odmítnout nabídku Adolfa Hitlera na opravdové partnerství v boji proti SSSR, ale roku 1943 za záhadných okolností zemřel. Po okupaci sovětskou armádou o rok později byl v zemi nastolen komunistický režim. Přetrval až do roku 1989, kdy se z Bulharska stala demokratická země.

PODNEBÍ
Klimatické podmínky: V Bulharsku vládne mírné podnebí se studenými vlhkými zimami a horkými suchými léty. Klima se dále mění v závislosti na nadmořské výšce. Během jarních a podzimních měsíců jsou časté dešťové srážky. V létě je v Bulharsku velmi příjemně, ale pláže na pobřeží Černého moře doslova praskají ve švech. Pro přímořskou oblast jsou typické denní teploty od 25 do 30 stupňů Celsia, minimum srážek, kolem 260 slunečních dnů v roce a moře s teplotou kolem 23 stupňů Celsia. 

Nejlepší doba návštěvy: Míříte-li do některého z turistických středisek na pobřeží a chcete-li si užívat slunce a moře, pak se do Bulharska vydejte v červnu, červenci či srpnu. V této době na vás čekají tradičně nejvyšší teploty a nejvyšší počet slunečních hodin během dne. Jedete-li do Bulharska poznávat krásy a přírodní bohatství, zvolte raději duben, květen nebo září.

NEBEZPEČÍ
Charakteristika: Bulharsko je zemí s přijatelnou bezpečnostní situací, především v turistických oblastech. České úřady však turisty varují před individuální turistikou, protože v roce 1998 došlo k mnoha velmi bezohledným krádežím za použití násilí, a to i za bílého dne. Zločinci se zaměřili na české turisty cestující vlastním vozem a na skupinu sportovců, která bivakovala v horách. 

Proto se doporučuje cestovat pouze s cestovní kanceláří, která zajistí přepravu přímo do letoviska (Varna, Burgas apod.) letecky. Ani tak se ale český turista nevyhne krádežím v hotelu, drobným kapsářům a zlodějům v Sofii nebo na plážích u Černého moře. Doporučujeme cennosti zanechat v hotelovém sejfu a na pláže si nebrat nic cenného nebo tyto předměty alespoň neponechávat bez dozoru. 

Vzhledem ke stále rostoucí kriminalitě je také třeba varovat před častými krádežemi automobilů, peněz a cestovních pasů. Řidičům se doporučuje maximální pozornost a opatrnost. Především při noční jízdě by si měli uvědomit, že neosvětlené vozidlo, špatně značená silnice a chodci a cyklisté v neosvětlených ulicích měst nejsou ničím neobvyklým. 

Drogová kriminalita: Nedovolená výroba, získání, přechovávání a nebo převoz narkotické látky určené k prodeji či jinému šíření jsou trestány odnětím svobody až na 10 let a peněžitým trestem do výše 100.000 BGL. Trestní postih se zpřísňuje v případě přitěžujících okolností. 

Nedovolená výroba, získání, přechovávání nebo převoz narkotických látek, které nejsou určené k prodeji nebo jinému šíření, jsou postihovány trestem odnětí svobody až na dva roky nebo prací v nápravném zařízení. 

Šíření toxikomanie (například navádění jiné osoby k požití narkotických látek nebo organizování užívání těchto látek) se trestá odnětím svobody až na 5 let. V případě přitěžujících okolností je trestní sazba vyšší. Trestné je také nedovolené pěstování rostlin určených pro výrobu omamných nebo psychotropních látek.

ZDRAVOTNICTVÍ
Charakteristika zdravotnictví: Úroveň bulharského zdravotnictví není špatná, ale ovlivňuje ji žalostný stav zdravotnických a nemocničních zařízení a nedostatek léků. Soukromá zařízení jsou podle zahraničních zdrojů na trochu vyšší úrovni. Mezi Českou a Bulharskou republikou je podepsaná dohoda o poskytování první pomoci a nutného ošetření zdarma. To se však týká pouze státních zdravotnických zařízení, soukromá provádějí ošetření proti úhradě. 

Při cestách do Bulharska není povinné žádné očkování. Doporučuje se ovšem očkování proti tetanu, okrajově i proti hepatitidě A a B. Vhodné je také očkování proti klíšťové encefalitidě. Pro návštěvu Bulharska je vhodné mít uzavřené kvalitní cestovní pojištění. 

Lékárny: Nacházejí se zejména v turistických oblastech (Slunečné pobřeží, Albena, Nesebr), kde je jich dostatek. Ve větších městech jsou některé lékárny otevřeny i non-stop. Lékárna se pozná podle kulatého štítu s typickým křížem a nápisem APTEKA. Mnohé léky jsou k dostání i bez lékařského předpisu. 

Další rady: Voda z vodovodního řadu je v turistických střediscích pitná a bezpečná. Českým turistům však přesto může přivodit zdravotní problémy - nevolnosti, průjmy a zvracení. Proto doporučujeme pít kupovanou balenou vodu, která je levná, chutná a zdravá. Vodu z kohoutku užívejte jen k vaření nebo po převaření. Pití vody mimo oficiální rozvodné sítě se doporučuje až po její sterilizaci. 

Turisté bývají v Bulharsku stiženi průjmem přesto, že pijí pouze balenou či převařenou vodu. Spouštědlem mohou být i místní potraviny a jídla z restaurací. Důvodem není špatná kvalita, ale bakterie, na které nejsou turisté zvyklí. Průjmy obvykle zmizí do tří dnů. Na místě je však střídmost v jídle a používání protiprůjmových léků. Doporučujeme také pečlivě omývat ovoce a zeleninu z obchodů. 

Při cestách ve volné přírodě a v lesích by se turisté měli pečlivě chránit před klíšťaty, protože hrozí klíšťová encefalitida.

OBCHODY A SLUŽBY
Obchody: Většinou jsou otevřené ve všední dny od 10 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 14 hodin. Soukromé obchody nabízejí pestrý výběr rozličného zboží tuzemské i zahraniční výroby. Hlavní nákupní oblastí Sofie je bulvár Vitoša. Nachází se tady známé zahraniční butiky i tradiční firmy, které v Bulharsku fungují už desítky let. Nakoupit tu můžete i zajímavé suvenýry nebo předměty umělecké hodnoty. 

Turisté si z Bulharska mohou přivézt celou řadu suvenýrů. Když odmyslíme tradiční vína a tvrdý alkohol, zbývá ještě krásná keramika, předměty ze dřeva, mušle, voňavky ve dřevěných obalech a napodobeniny prastarých ikon. 

Telekomunikační a poštovní služby: Bulharské telekomunikační služby jsou na dobré úrovni. Telefonovat je možné z hotelů, pošt a telefonních automatů, které jsou na každém rohu. Fungují na karty (BETCOM). Cena karty je přibližně 4 leva, hovor do ČR trvá kolem tří minut. Chcete-li volat do ČR, kód je 00420 + číslo obce bez 0 + zvolené telefonní číslo. 

Pošt je v Bulharsku dostatek. Obvykle jsou otevřené ve všední dny od 8.30 do 17.30 hodin, často ještě déle. Odeslat poštu je možné i v sobotu. Hlavní pošta v Sofii (ulice Gurko 4), má otevřeno celý týden non-stop. Poštovné činí 0,3 leva za pohlednici a 0,45 leva za dopis. 

Elektrické napětí: 220 V, 50 Hz.

AKTIVITY

Kultura: Většina velkých měst má vlastní národně-historické a etnografické muzeum. Jejich návštěva turistům nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do bohaté historie Bulharska a jeho kulturních tradic. Významnou roli v bulharské kultuře hrály i kláštery, v čele s nejslavnějším Rilským klášterem. Celá řada bulharských památek se díky své historické a umělecké hodnotě ostatně skví na listině fondu světového dědictví - UNESCO.

Bulharské svátky: 1. leden - Nový rok, 3. březen - Den osvobození od Otomanské nadvlády, 6. květen - Den sv. Jiří, 24. květen - Den bulharské kultury, 6. září - státní svátek (Bulharské sjednocení), 22. září - Vyhlášení bulharské nezávislosti, 1. listopad - Den národního osvícení, 25. a 26. prosinec - Narození Krista.

Zábava: Řada restaurací v zemi nabízí návštěvníkům úžasný zážitek v podobě místní tradiční hudby a tance. Pokud preferujete vážnou hudbu, zamiřte do Domu opery v Sofii. V hlavním městě země a stejně tak prakticky ve všech velkých městech a turistických střediscích můžete navštívit taneční kluby, diskotéky a také noční kluby. Největší výběr pochopitelně budete mít v turistických střediscích a letoviscích, například Slunečné pobřeží je vyhlášené diskotékami a bary.

Sport: Bulharsko je rozvíjející se lyžařská destinace. V zemi jsou tři hlavní střediska, jejichž technická vybavenost se v poslední době velice zlepšila a dnes jsou srovnatelné s tuzemskými lyžařskými středisky. V Bulharsku sněží od prosince až do dubna. Co se týče rozlohy a délky sjezdovek, Bulharsko se samozřejmě nemůže srovnávat s alpskými regiony. Pro začínající či průměrné lyžaře však poskytuje vynikající podmínky. Stále větší oblibě se těší i běh na lyžích, protože řada tratí vede překrásnou přírodou a tichými borovicovými lesy. Detailní informace o bulharských lyžařských střediscích najdete od října do dubna na stránkách serveru BONGO BONGO v rubrice ZIMA.

Černé moře a jeho příjemné vlny lákají do Bulharska milovníky vodních radovánek i vodních sportů. Velkou část z celkových 370 kilometrů pobřeží pokrývají písčité pláže, které do moře klesají jen velmi povlovně a jsou tedy vhodné i pro rodiny s malými dětmi. Kromě plavání je na bulharském pobřeží oblíbené vodní lyžování, plachtění a surfování. U vody ještě na chvíli zůstaneme - řeky Struma, Arda, Ossam a Stackevka totiž během jarních měsíců lákají ctitele raftingu, kanoistiky a kajaků. Kanoisté mohou zamířit i na klidné vody Dunaje.

Stále většímu zájmu sportovců se těší dlouhé pěší túry do panenské přírody Bulharska. Řada cestovních kanceláří se specializuje na jedno až dvoutýdenní pobyty v divokých horách, kdy turisté nocují v horských boudách, penzionech a kempech.

Velmi populární jsou i horské túry a horolezectví v oblastech Vratsa, Veliko Tarnovo, Trojan, Maliovica a Roussenskij Lom. Příkré stěny horských velikánů Rila, Pirin a Stara Planina jsou pak výzvou pro horolezecké labužníky.

Další možností k příjemným výletům jsou bulharské pozoruhodné jeskyně. Je jich tu mnoho a nabízejí fantastické pohledy do útrob podzemí. V některých z nich jsou také starověké kresby. Oblíbená je rovněž turistika na hřbetu koní, která má v Bulharsku dlouhou tradici. Tradičními cíli jedno až dvoutýdenních cest jsou údolí Dunaje, Balkan, Rila a pohoří Stara Planina.

Lázně: Bulharsko má mnoho minerálních pramenů, o které je momentálně stále větší zájem a řada cestovních kanceláří vozí turisty na rekreační a zdravotní pobyty právě sem. Je tady více než 500 pramenů a řada lékařských kapacit potvrzuje, že zdejší voda má blahodárné účinky na srdeční činnost, revma, astma a na problémy jater a ledvin.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Albena a Zlaté Písky
Moderní letovisko, které poskytuje mimořádně výhodné podmínky pro rodinou rekreaci. Přesně tak se prezentuje Albena, prázdninové středisko vzdálené asi 40 kilometrů od města Varna. V Albeně najdete zejména velké hotelové komplexy, charakteristické terasovitou architekturou. Většina hotelů je v soukromých rukou, jsou nově opravené a pobyt v nich je velmi příjemný. Také pláže jsou skvělé, ostatně o hlavní z nich se říká, že je nejkrásnější v celé Evropě. 

Zlaté Písky jsou jedním z nejznámějších bulharských přímořských letovisek. Leží mezi Albenou a Varnou. Když bylo Bulharsko v tureckém područí, říkalo se jim Uzun Kun, tedy Dlouhé Písky. Dnešní Zlaté Písky jsou ideální pro rodiny z dětmi, které tu najdou čtyřkilometrovou pláž. Je ale třeba počítat s tím, že se do moře svažuje trochu příkřeji. Pokud se návštěvníci dostatečně nabaží koupání v moři, mohou se osvěžit v komplexu volně přístupných bazénů se sladkou vodou hned vedle pláží. 

Letovisko zároveň uspokojí i mladé návštěvníky, kteří tu najdou rozličné možnosti vyžití - bary, restaurace a diskotéky, které jsou stranou od hotelů a zajišťují hotelovým hostům klidný spánek. 

Burgas a Slunečné pobřeží
Město Burgas je významným dopravním uzlem a hospodářské centrum Bulharska. Burgas vznikl sice až v 17. století, ale okamžitě si získal oblibu zdejších obyvatel i zahraničních návštěvníků, a to díky významným lázním. V blízkosti města je několik jezer, z nichž nejzajímavější jsou jezera Atanasovské, Burgaské a Mandrenské, která obývají vzácné druhy fauny i flóry. Na mysu Atija poblíž Mandrenského jezera se nachází klášter Sveti Anastasija. Pokud se návštěvníci rozhodnou vystoupit na pohoří Buyuk Mahya, čeká na ně úchvatná podívaná na řadu hradů, chrámů, mohyl a jeskyň. 

Burgas je však především vstupní branou na Slunečné pobřeží, nejslavnější a největší bulharské letovisko. Pyšní se šestikilometrovou pláží s velmi jemným pískem, která klesá do Černého moře velmi povlovně. Je proto vhodná pro všechny návštěvníky včetně malých dětí. 

Slunečné pobřeží je plné hotelů, penzionů, barů, restaurací, pizzerií a diskoték. Přímo na pláži je možné najmout vodní skútry, vodní lyže a šlapadla nebo nasednout na loď a vychutnat si plavbu podél pobřeží. Dominantou pláže je dřevěná plachetnice, která dnes slouží jako restaurace. 

Severně od Burgasu leží malebný Nesebr, kam se často pořádají jednodenní zájezdy. Původně řecké městečko je právem zapsané do seznamů UNESCO. Svojí vůní na ohni upravených ryb, domky s historickými výjevy a památkami z 12. století láká návštěvníky k delšímu pobytu. V kostele Jana Křtitele se nachází archeologické muzeum a kvůli svým cennostem určitě stojí za návštěvu. Byzantská kultura je patrná především v kostelech sv. Paraskevny, Michala a Gabriela. Další zajímavostí Nesebru je například metropolitní chrám nebo kostel Panny Marie. Kolem města návštěvníky upoutá mohutné opevnění, které Nesebr chránilo před nájezdy dobyvatelů. 

Pirin
Vyhlášené pohoří, které vyhledávají především vyznavači horských výstupů. Na pahorcích se nachází mnoho chat, v nichž návštěvníci najdou vše potřebné, ať jde o potraviny nebo horolezeckou výstroj. 

Pirin je rozsáhlé pohoří, jenž sahá až k řeckým hranicím. Nejvyšším vrcholem je Vichren, pod který vede autobusová doprava a v jehož okolí se nacházejí vyhledávané sjezdovky s různou obtížností, ale velmi příznivými cenami. Vyhlášená jsou i malá či větší jezírka nebo vrcholy s dobře značenými stezkami. Severní část pohoří je přitom velkým lákadlem hlavně pro české turisty a horolezce shodujících se v krásách přírody, které tato krajina nabízí. 

Sofie
Hrdé hlavní město. První osada na termálních pramenech vznikla už v 5. století, brzy se jí však zmocnila vojska Římanů. Ti vystavěli jedno z nejhezčích měst celé říše, jemuž se začalo říkat Ulpia Serdica. V dalších staletích ale dnešní Sofii zpustošily hordy nájezdníků, ať už z řad barbarských národů nebo žoldáků německé říše. Jedno z nejvýznamnějších období města nastalo ve 12. století, kdy tady sídlili bulharští panovníci. Z této doby také pochází název Sofia, a to podle zdejšího chrámu Boží moudrosti, jemuž se v turečtině říkalo Hagia Sofia. 

Během pozdější turecké nadvlády prodělalo město velkou obnovu. Mnoho starobylých budov bylo zbořeno, místo nich vyrostly typické muslimské stavby. Během rusko-turecké války byla Sofie přestavěna na jeden velký vojenský tábor. Najatí válečníci bydleli téměř všude, civilní obyvatelstvo žilo v neustálé přítomnosti zakrvácených zbraní. Další smutné časy zažila Sofie na konci 2. světové války, kdy ji těžce poškodily nálety spojeneckých vojsk, neboť Bulharsko stálo na straně nacistického Německa. 

Dnešní Sofie je městem kontrastů. Vedle historických budov stojí moderní objekty, které tady vyrostly po válce. Dominantní stavbou z těchto dob je monstrózní areál autobusového nádraží nebo Národní knihovna. Pojďme se však projít po historických čtvrtích města. 

Na náměstí Alexandra Něvského stojí kostel sv. Žofie, pozůstatek chrámu Boží moudrosti. Na stěnách jsou krásné fresky, i venkovní "oblouková" podoba je fascinující. Na obrovské ploše před budovou postávají prodavači drobností. V létě je tu velmi příjemně. 

Chrám Alexandra Něvského leží nedaleko odtud. Byl postaven ze sbírek obyvatel jako důkaz vděku za to, že Alexandr Něvský zemi vysvobodil z tureckého područí. V podzemí jsou četné sbírky mnoha uměleckých předmětů a ikon. Nejstarší zachovanou budovou města je kostelík sv. Jiří, dnes obklopený moderními stavbami. V okolních podloubích jsou vidět základy římských staveb, památníky, náhrobní kameny a mozaiky. Za návštěvu stojí i Archeologické muzeum s nálezy z celé země, které jsou vystaveny v historické stavbě Bujuk Džamie z 16. století. 

Chloubou Sofie jsou parky, jichž je skutečně požehnaně. Největší z nich je park Svobody se třemi stadiony, umělým kluzištěm, zoologickou zahradou i dalšími zajímavostmi. Chvíli klidu pro unavené nohy si však můžete užít i na dalších místech nebo v restauracích s terasami, které jsou v Sofii vyhlášené. 

Na jih od Sofie se k nebi majestátně tyčí vrcholky pohoří Rila. Pohoří je tradičním cílem turistů holdujících trekkingu. Oblíbenou trasou je klasický výlet napříč pohořím do kláštera Rila. Ten se tísní ve velmi úzkém údolí a během turecké nadvlády mezi 15. a 19. stoletím byl jedním z mála míst, které pomáhalo udržovat naživu bulharskou kulturu. 

Klášter byl založen v polovině 10. století a původně sloužil jako útočiště poustevníků. Poté byl posunut o necelé tři kilometry dále na současné místo, vyhořel a byl znovu vybudován ve velkém stylu. Velkolepým dojmem na turisty působí kostel s třemi velkými dómy, více než tisícem fresek a maleb z bible a života svatých. Ve zdejším muzeu se nachází expozice plné náboženství, historie kláštera a zdejšího kraje. Nedaleko je jeskyně, v níž žil a byl pohřben zakladatel kláštera. 

Varna
Město s bohatou historií a krásnými čistými plážemi. Je bohaté na archeologická, etnografická a ikonografická muzea, najdete tu i staré válečné lodě a oceánografické akvárium. V delfináriu je možné obdivovat delfíny, kteří proskakují kruhy, hrají fotbal a tancují. U přístavu se dochovaly podzemní chodby z časů římského opevnění a zbytky městských lázní. Další pamětihodností je Džanovar Tepe se zbytky chrámu z doby byzantské. 

Velkou zajímavostí je Varenské jezero a nedaleký tzv. Kamenný les s přírodními kamennými útvary v jeho sousedství. Za vidění stojí také řeka Kamčija, jejíž čistota je fantastická, a prales Langoza. 

Veliko Tarnovo
Bývalé hlavní město 2. bulharské říše se rozkládá po obou březích řeky Jantra, která protéká přímo centrem města úzkou soutěskou. K jejím strmým stráním se tisknou překrásné, především historické budovy. Jedním ze symbolů města jsou zbytky rozsáhlé pevnosti, která byla na konci 14. století dokonale vypleněna Turky. Monumentálním dojmem působí také kostel na vrcholku kopce, z něhož je překrásný výhled na téměř celé město. Mimo jiné také na zbytky královského paláce, v němž sídlilo více než dvacet carů. Nebo na skálu poprav, z níž byli dříve svrháváni zrádci do vod řeky Jantry. 

Veliko Tarnovo je univerzitním město, vhodným pro strávení krátké dovolené. Ve městě se nachází celá řada obchůdků, kavárniček a restaurací, které se tísní vedle sebe v malebných uličkách. Byl by hřích je nenavštívit.