402ZOBRAZENÍ

Země byla po pádu starověké, velmi kultivované a vzdělané civilizace, často pod nadvládou sousedních říší, Persie, Římské říše a Byzance. Od počátku 16. století se Egypt stal součástí Osmanské říše s určitou mírou autonomie, ve 30. letech 19. století byla jeho závislost na Turecku už jen formální. Po rostoucím vlivu Velké Británie a následné okupaci byl nad Egyptem vyhlášen protektorát. I přes vyhlášení nezávislosti země v roce 1922 si Británie udržela vliv v zemi až do 50. let. Poté následoval konflikt, tzv. druhá arabsko-izraelská válka, která byla ukončena na nátlak USA a SSSR. V 60. a 70. letech utrpěl Egypt porážku ještě ve 3. a 4. arabsko-izraelské válce. V současnosti roste v zemi islámský fundamentalismus.

VSTUPNÍ PODMÍNKY
Cestuje se na cestovní pas ČR, jehož platnost převyšuje nejméně o tři měsíce platnost víza. Existuje vízová povinnost. Velvyslanectví Egyptské arabské republiky, které sídlí na adrese Pelléova 14, Praha 6-Bubeneč (02/24311506, fax: 24311157, úřední hodiny ve všední dny od 9 do 16 hodin), uděluje víza na základě potvrzení turistické kanceláře či předložení pozvání. Pobytová víza se vydávají maximálně na 30 dní. Lze je však v Egyptě prodloužit. V poslední době jsou udělována rovněž vícenásobná víza, která jsou používána zejména při turistických cestách z Egypta do Izraele. Do odvolání byla pro české občany zrušena možnost získat egyptské vízum na káhirském letišti.
Ministerstvo vnitra Egypta v roce 1996 zrušilo povinnost registrace při pobytu přesahujícím sedm dní. Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholických nápojů, pornografie, zbraní a drog. Je zakázán vývoz starožitností a zlata v nezpracované podobě. Povinná směna valut neexistuje. Egyptské devizové předpisy umožňují legálně směněné a nevyužité EGP směnit zpět na konvertibilní měnu. Doporučuje se provádět směnu valut v místech k tomu určených.

PODNEBÍ
Cestovatelé Egypt vyhledávají kvůli krásným památkám kdysi velmi rozvinuté civilizace, ale i kvůli pobytu u Rudého moře. Jeho hlubiny jsou ostatně vyhlášené bohatstvím korálových útesů, často těsně pod hladinou. V Egyptě vládne celý rok suché, slunečné a teplé počasí, po západu slunce však teploty rapidně klesají. Ve vaší výbavě proto nesmí chybět i trochu teplejší oděv. Nejlepší dobu pro návštěvu Egypta není možné jednoznačně určit, záleží na oblasti, do které se chystáte. Nejčastěji se do země faraónů jezdí v létě, kdy je tu horko a i moře je velmi teplé. Ale pozor! Pokud jsou cílem vaší cesty severní oblasti Egypta a pokud se chystáte poznávat, budou vás letní měsíce od června do září stát hodně sil, protože vedro je pro poznávání velmi zničující. Proto je lepší vypravit se do těchto oblastí v zimě. Měsíce leden a únor však mohou být nečekaně studené, to platí například pro Káhiru. V jejím případě udávají zahraniční zdroje jako nejlepší dobu návštěvy jaro a podzim. Pro návštěvníky, kteří jedou do Egypta především za krásnými plážemi, máme tuto radu: v teplých vlnách u pobřeží se můžete koupat prakticky v každé roční době. Pokud se však chcete vyhnout davům turistů, zvolte duben nebo začátek května, kdy jsou mořské vlny téměř liduprázdné.
Do Egypta se létá. Mezi Prahou a Káhirou funguje přímé spojení, letouny letí dvakrát týdně. Je samozřejmě možné využít i další evropská letiště. Let například z Londýna do Káhiry trvá necelých pět hodin, do Luxoru ještě o 45 minut déle. Cílovým městem nemusí být Káhira či Luxor, mezinárodní letiště je i El Nouzha u Alexandrie.
Do Egypta je možné přicestovat i po moři, a to z různých měst. Hlavní egyptské přístavy jsou Alexandrie, Port Said a Suez. Třikrát týdně pluje trajekt z Benátek do Alexandrie. Automobil je možné přepravit na lince Janov - Alexandrie. Kvalitní spojení funguje také mezi Suezem a Jiddah v Saúdské Arábii. Milovníkům romantických plaveb doporučujeme cestu ze Súdánu, kterou zajišťují parní lodi - plují po Nilu ze súdánského Wádí Halfa do Aswanu. Občas jsou plavby pozastavené. Do Egypta se můžete dostat i pravidelnou námořní linkou z Oděsy.
Silniční spojení má země s Libyí. Z Izraele vede do Káhiry hlavní silnice přes El Arish a Port Said, Suez nebo Ismailia. Zahraničním vozům přijíždějícím na Sinajský poloostrov z Izraele bude zakázán vjezd, pokud povezou více než sedm osob. Terénní vozy potřebují ke vstupu do Egypta z Izraele speciální propustku. Taxíky, minibusy a karavany se přes tuto hranici běžně nepouštějí. Nejsnazší je proto využít pravidelnou licencovanou autobusovou linku, která jede časně ráno z Tel Avivu a Jeruzalému v Izraeli přes El Arish do Káhiry. Jednosměrné jízdné je 25 až 30 USD, jízdné tam a zpět přijde na 45 až 50 USD.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Zastupitelský úřad ČR: Embassy of the Czech Republic, 4. Dokki Street, 125 11 Giza, Cairo, Arab Republic of Egypt, tel: 00202/3485531, 3485469, 3486550, 3485833, KO 3315209, 3315252, fax: 00202/3485892, obch. odd. 3608089, e-mail: cairo@embassy.mzv.cz. Důležitá telefonní čísla: 122 a 757987 a 3470182 stálá služba policie, 126 a 3906028 turistická policie, 123 první pomoc, 770230, 770527 ambulance - káhirská centrála.

NEMOCNICE, SLUŽBY
Zdravotnický systém se opírá o síť státních a soukromých klinik. Ve státních nemocnicích se poskytuje léčebná péče při náhlém onemocnění bezplatně. V soukromých nemocnicích je poskytována zdravotní péče za úplatu. Cena za lůžko v soukromé nemocnici může činit až 1000 USD denně. Cizincům jsou doporučovány služby soukromých nemocnic, i když jsou nákladnější. Je v nich totiž větší čistota, bezpečí a vyšší standard pooperační péče. V Egyptě neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. Je nezbytné se pojistit v ČR, a to u dobré a renomované pojišťovny.
Služby jsou na rozdílné úrovni - v turistických oblastech většinou dobré, v ostatních místech země velmi špatné. Nenáročný turista, kterému stačí nepříliš komfortní ubytování, nehodlá se stravovat v luxusních restauracích a chodí pěšky nebo hromadnou dopravou, vyjde s 20 USD denně. Naopak náročný návštěvník, který bude nocovat v zahraničních hotelech, jíst pouze ve známých restauracích a jezdit pronajatým vozem, utratí i 250 USD denně. Vzhledem k rozvinuté turistice jsou navštěvované oblasti a větší města plné hotelů, penzionů, hostelů a soukromých bytů.
Evropskému standardu však odpovídají hotely od čtyř hvězdiček výše, nižší kategorie jsou většinou špinavé a plné švábů. Ceny v lepších hotelích v Káhiře se pohybují okolo 30 až 40 USD za den a lůžko. U horších hotelů činí cena okolo 5 USD, někdy ještě méně. Kromě špičky letní sezóny není třeba rezervace. Další informace podává Egyptian Hotel Association, 8 El Sad El Ali Street, Dokki, Cairo, tel: (2) 2854363, fax: 2854788.
Milovníkům dobrodružství je určeno několik kempinkových míst v poušti. Doporučujeme si vyžádat aktuální informaci o jejich stavu po příletu v některé turistické kanceláři. Najdete ji například na adrese 5 Adly Street, Cairo, tel: (2) 3913454. Další informační kancelář je také na letišti v Káhiře. Při využívání pouštních kempinků mějte na paměti, že cestování po poušti je extrémně nebezpečné. Pokud už se k němu odhodláte, pak jedině se zkušeným průvodcem, dostatečnou zásobou pitné vody a automobilem v dobrém stavu.
Restaurací je v Egyptě dostatek. Ceny jídel v restauracích nedosahují cenové hladiny obvyklé ve světě. Turisté se nejčastěji stravují v husté síti bister a restaurací, kde cena jídla pro čtyři osoby nepřesáhne 15 USD. Nebezpečná může být konzumace jahod, zmrzliny prodávané na ulici, tepelně nezpracované zeleniny, zejména hlávkového salátu a lusků, a vody z veřejného vodovodního řadu. Mezi tradiční jídla patří foul (fazolová pochoutka), kebab a humus (pasta). Nejčastěji se pije čaj, limonády západní provenience jsou běžně k dostání. Ačkoliv je Egypt arabská země, cestovatelé tu bez problémů seženou alkoholické nápoje, nejčastěji v barech či dobrých restauracích. Elektrické napětí je 220 V, 50 HZ. V odlehlejších oblastech je ale stále používán proud o napětí 110 až 380 V.

DOPRAVA, ČAS
K řízení osobního vozu v Egyptě je nutný mezinárodní řidičský průkaz a doklad o tom, že má turista uhrazené pojištění. Pokud chcete jet vlastním vozem, potřebujete buď speciální doklad Carnet de Passage nebo musíte uhradit zálohu. Všechny automobily včetně motocyklů musí být vybaveny hasicím přístrojem a výstražným trojúhelníkem. Půjčovny automobilů jsou ve všech větších městech. Nabízejí kvalitní vozový park.
Jezdí se vpravo. Nejvyšší povolená rychlost je 90 km/h na hlavní silnicí a 100 km/h na pouštní dálnici z Káhiry do Alexandrie. Policie v tomto úseku dodržování rychlosti přísně kontroluje. Kvalitní komunikace jsou v okolí Nilu a podél Středozemního a Rudého moře. Na některých úsecích silnic jsou vybírány dálniční poplatky ve výši cca 0,50 USD.
Turistická místa jsou propojena relativně hustou a spolehlivou sítí vlakového, autobusového a leteckého spojení. Státní autobusy obsluhují údolí Nilu a pobřežní silnice. Hlavní trasy vedou z Káhiry do měst St. Catherine, Sharm el-Sheikh, Dahab, Ras Sudr, El-Tour, Taba a Rafah, ze Suezu do měst El-Tour a Sharm el-Sheikh, ze Sharm el-Sheikh do měst Taba, Newiba, El-Tour, Dahab a St. Catherine. Spojení zajišťují také soukromé mikrobusy a zejména relativně levné taxíky, které jsou ve všech větších městech. Většinou mají taxametry. Využít je možné také sběrných taxíků. Jsou velmi levné a zajišťují dopravu do všech míst země. Egyptská železniční síť je velmi rozsáhlá a kvalitní, což je znát především na trati ze Sallomu na libyjských hranicích do Alexandrie a Káhiry. Udržovaná trať vede i podél Nilu do Luxoru, Aswanu a mezi Port Saidem a Suezem. Vytížené vlaky jezdí z Káhiry do Alexandrie. Spojení z Káhiry do Luxoru a Aswanu zajišťují luxusní vlaky s klimatizací a spacími a restauračními vozy. Děti do čtyř let jezdí na egyptských železnicích zdarma, děti od čtyř do devíti let platí poloviční jízdné.
Zajímavým způsobem dopravy po Egyptu jsou lodě. Především v okolí Nilu jsou nezbytným dopravním prostředkem. Parní lodě plují po jezeře Nasser na hranicích Egypta a Súdánu nebo mezi Hurghádou a Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově. Vnitrostátní letecká doprava je kvalitní. Každý den létají letadla mezi městy Káhira, Alexandrie, Luxor, Aswan, Hurgháda, Abú Simbel a New Valley. Ve městech funguje hromadná městská doprava, kterou zajišťují státní autobusy. Pro české turisty neznalých místních poměrů a jazyka jsou však autobusové spoje nepřehledné. Proto je lepší využívat taxíky. Egyptský čas je posunut o hodinu dopředu oproti našemu času. Zimní čas v Egyptě trvá od začátku října do konce dubna.

NEBEZPEČÍ
Egypťané jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání, zejména dívek, které by mělo být oproštěno od krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů. Dále se připomíná nevhodnost pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některých v Evropě běžných společenských projevů, jako vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti.
Z bezpečnostního hlediska je Egypt do určité míry problematickou zemí. Důrazně se upozorňuje na naprostou nevhodnost návštěv středního Egypta, zejména guvernorátů Minia, Malawi, Sohag, Asijút a Kena, kde hrozí nebezpečí teroristických akcí. Držení, výroba, vývoz a dovoz drog, doprava, pěstování drog nebo rostlin, z nichž se drogy vyrábějí, obchod s drogou a jeho organizování se postihuje trestem smrti a pokutou ve výši od 100.000 EGP do 500.000 EGP. K trestu smrti nebo trestu doživotí s těžkou prací a pokutě od 100.000 do 500.000 EGP mohou být odsouzeny osoby, které za úplatu zajišťují pro jiné místo, kde mohou být užívány drogy, nebo dávají jiným drogy k prodeji.
Trestem doživotí s těžkou prací a pokutou mohou být postiženy osoby, které bezúplatně provozují místo sloužící k užívání drog či bezúplatně drogy nabízejí. Trestní postih za uvedené trestné činy, ale i za jiné trestné činy spojené s omamnými nebo psychotropními látkami, je velmi přísný. Důrazně se proto varuje před jakýmkoli kontaktem s omamnými či psychotropními látkami v Egyptě.