452ZOBRAZENÍ

Ke sjednocení země došlo v 6. století. Výboje Japonska v 16. století. byly neúspěšné, poté byla země izolovaná až do poloviny 19. století. Na jeho konci po vítězství ve válce s Čínou získalo Japonsko Taiwan, po válce s Ruskem část Sachalinu, protektorát nad Koreou a navíc posílilo své pozice v Číně. Všechna svá dobytá území ztratilo Japonsko po porážce ve druhé světové válce.

VSTUPNÍ PODMÍNKY
Cestuje se na platný cestovní pas ČR. Vízum uděluje Velvyslanectví Japonska, které sídlí na Maltézském náměstí 6, Praha 1 (02/57320561). Zpravidla je vyžadováno předložení zpátečních letenek nebo lodních lístků. Pokud se žadatel nevrací po ukončení návštěvy Japonska zpět do ČR a pokračuje do třetího státu, musí prokázat, že má do tohoto státu právo vstupu (vízum). Dále je vyžadováno, aby žadatel přesvědčivě doložil zajištění dostatečných prostředků pro svůj pobyt v Japonsku (minimálně 50 USD na den), případně předložil garanční dopis japonského ručitele (firmy).
Turistické vízum nelze v Japonsku prodloužit. Pobytový statut (Temporary Visitor) je vyznačován imigračním úředníkem do cestovního dokladu na hraničním přechodu v tzv. vstupním povolení společně s uvedením doby jeho platnosti, která se počítá ode dne následujícího od data vstupu. Víza jsou použitelná do tří měsíců ode dne jejich udělení. Délka pobytu v Japonsku je omezena na dobu 15 nebo 90 dní. Před příletem/příjezdem do země je třeba vyplnit imigrační dotazník, který cestující obdrží od palubního personálu dopravce. V případě, že návštěvník Japonska je ubytován v hotelu nebo podobném zařízení, přihlašuje ho k pobytu ubytovatel.
Bezcelně lze dovézt věci osobní potřeby (do hodnoty 200.000 JPY): 400 cigaret nebo 100 doutníků nebo 500 g tabáku, 3 lahve (1 láhev - 760 cl) alkoholických nápojů na osobu, 50 g parfému. Do uvedené hodnoty se nezahrnují jednotlivé věci, jejichž cena v cizině nepřevyšuje 10.000 JPY. Náramkové hodinky, zlatá plnicí pera, obrazy, jiná díla výtvarného umění, golfové náčiní a osobní počítače jsou sice osvobozeny od cla, ale je vyměřována spotřební daň ve výši tři procenta.
Platí zákaz dovozu narkotik, omamných a psychotropních látek, zbraní a střeliva bez povolení či pornografie. Není dovoleno dovážet maso a masné výrobky z Evropy (včetně salámů, šunky a dalších uzenin), ovoce, zeleninu, vlašské ořechy apod. Je zakázán vývoz národních kulturních památek, včetně japonských mečů, starožitností, zbraní a střeliva, narkotik a jiných omamných a psychotropních látek, pornografie, vojenského materiálu a jiného druhu zboží dle zvláštních předpisů (například superpočítačů apod.).
V hotovosti je možné vyvážet bez povolení Bank of Japan nejvýše 5.000.000 JPY na osobu. Povinná výměna valut při pobytu v Japonsku neexistuje. Každé dovážené zvíře musí mít platné zdravotní osvědčení vydané příslušným veterinárním orgánem státu původu a očkovací průkaz s údajem o datu posledního očkování a druhu vakcíny proti vzteklině. Doba karantény činí 14 či 30 dnů podle toho, zda jsou k dispozici oba stanovené doklady či pouze očkovací průkaz, nebo 31 až 180 dnů v ostatních případech.

PODNEBÍ
Japonsko je zvláštní zemí se zvláštní mentalitou a zvláštní přírodou. Na jeho území leží jedna z nejznámějších světových hor Fudži, vysoká více než 3777 metrů. Drsná země je sužována asi sedmdesáti stále činnými sopkami, často tu zuří zemětřesení. Japonské ostrovy navíc leží v cestě tropických tajfunů, které ovlivňují životy lidí na přelomu léta a podzimu. V této době proto nedoporučujeme cestování po Japonsku. Sever země je také chladnější, příznivější počasí vládne spíše na jihu. Nejvhodnější dobou pro návštěvu vysoce vyspělé asijské země je na začátku léta, kdy tu vládnou příjemné teploty a přírodní živly teprve procitají k životu.
Do Japonska není možné letět přímo z ČR, musí se přestupovat buď přes Londýn, Frankfurt nad Mohanem, Vídeň, Helsinky nebo přes Curych. Variantou je také let do Bangkoku a odtud dál do Japonska. Jiná cesta než letecky je samozřejmě možná, ale velmi zdlouhavá.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Zastupitelský úřad ČR: 2-16-14 Hiro-o, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012 (9 - 17 hodin), tel.: 81-3/3400-8122/3/5, mobilní tel. po pracovní době: 81-3/ 09035-154503, fax: 81-3/ 3400-8124. Honorární konzulát ČR: 4-2-12, Isobe-dori, Chuo-ku, Kobe, 6510084 (9 - 12 hodin, pondělí), tel.: 078/252-2820, fax: 078/ 252-2810. Důležitá telefonní čísla: 110 policie, 119 požárníci, záchranná služba. V naléhavých případech poskytuje rady v anglickém jazyce 24 hodin denně Japan Helpline, tel.: 012046-1997. Turistické informace v angličtině poskytuje Information for tourism, tel.: 32013331. Česká centrála cestovního ruchu a zastoupení ČSA, 3-9-17-301 Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107, Telefon: /81-3/ 3409-7414, Fax: /81-3/ 3409-7417.

NEMOCNICE, SLUŽBY
Zdravotnická péče odpovídá západoevropskému standardu, je na výtečné úrovni. Vzhledem k vysokým nákladům i za drobná ošetření doporučujeme uzavřít zdravotní pojištění včetně nákladů repatriace. Například jedna návštěva lékaře s běžným onemocněním horních cest dýchacích s předepsáním léků v laciném zdravotním středisku Japonského červeného kříže stojí kolem 10.000 JPY. První pomoc je však poskytnuta zdarma.
Služby jsou v Japonsku na velmi vysoké kvalitativní úrovni. Ceny služeb, jakož i ostatně všeho zboží v Japonsku, jsou v porovnání s ostatním světem jednoznačně nejvyšší. Je potřebné uvažovat s průměrnými denními náklady cca 25.000 JPY, z čehož 15.000 JPY činí náklady na ubytování a 5.000 JPY na stravu.
Ubytování za rozumné ceny, ovšem v japonských poměrech, nabízí Japan National Tourist Organization (JNTO). Prostřednictvím rezervační neziskové organizace Welcome Inn Reservation Center nabízí business hotely, ryokany (ubytování v japonském stylu), pensiony a minshuku (ubytování v japonských rodinných hotelech), kde ceny za osobu a noc činí od cca 4.000 do 8.000 JPY bez snídaně.
Co se týče stravování, počítejte s vyššími cenami. Typickým jídlem v restauraci je rýže, zelenina, polévka z bobové pasty, ryba a maso. Častým doplňkem je sojová omáčka. Nevynechejte tradiční suši - plátek syrové ryby na válečku z rýže s octem. Oblíbené jsou i jakitouri, což je kuřecí maso na jehle. Nejpopulárnějším nápojem Japonska je zelený čaj. Japonci také poměrně často pijí alkohol, v poslední době je pro ně nutností chodit po práci popíjet s nadřízenými. Obvyklé spropitné by se mělo pohybovat kolem deseti procent z účtenky. Elektrické napětí je 100 V, 60 Hz na západě, 100 V, 50 Hz na východě a v Tokiu.

DOPRAVA, ČAS
Co se týče automobilové dopravy, potřebujete český i mezinárodní řidičský průkaz. Půjčoven osobních aut a motocyklů je dostatek, nabízejí kvalitní stroje většinou japonské produkce. Při půjčování zvolte nejvhodnější pojistku pro vaši cestu. V Japonsku se jezdí vlevo. Provoz je velice hustý a hektický, avšak korektní. Problémem zůstává, že je mnoho dopravních značek v japonštině. Silniční síť je kvalitní, spojuje všechna důležitá místa země. Ceny pohonných hmot jsou vysoké, stejně i dálniční poplatky (kolem 25 japonských jenů za kilometr).
V zemi existují na vysoké úrovni všechny způsoby dopravy, tedy jak autobusové, tak železniční spoje (známý super expres Šinkansen spojuje největší města země). Pro turistické cesty je nejlepší zakoupení tzv. Japan Rail Pass na 7, 14 nebo 21 dní, zahrnující i trasy Šinkansenu či autokaru Japan Railways. Tento druh jízdenek se však neprodává v Japonsku a je potřeba ho zakoupit v zahraničí. Rovněž existuje hustá síť vytížených leteckých vnitrostátních linek za ceny srovnatelné s Šinkansenem. V tokijské dopravě (vlaky a autobusy) platí tarifní pásma, je lepší se na nejlepší spojení informovat v centrech turistického ruchu. Čas je plus osm hodin, v létě plus sedm hodin.

NEBEZPEČÍ
Japonsko, jako jedna z nejvyspělejších zemí světa, poskytuje velmi dobré podmínky pro cesty a pobyt. K těmto podmínkám se řadí i tradiční japonská zdvořilost, jakož i nízká úroveň kriminality a všeobecná bezpečnost v zemi. Cesty a pobyt mimo Tokio či Osaku mohou být ztíženy především jazykovou bariérou v důsledku malé rozšířenosti angličtiny. Drogová kriminalita je v Japonsku tvrdě postihována. Problematika omamných a psychotropních látek je upravena v několika právních normách, které stanoví rovněž sankce. Samotné držení drogy pro vlastní potřebu je v Japonsku trestné. Ačkoliv v Japonsku není stanoven trest smrti za pašování drog, názorným příkladem tvrdosti opatření je trest nucených prací až do 7 let za pouhý ilegální dovoz "měkké" drogy - konopí. Vyšší sazby jsou stanoveny, pokud jsou drogy předmětem ilegálního obchodu. V tomto případě lze trestat pachatele u "měkkých" drog až deseti lety nucených prací, u "tvrdých" drog až doživotním odnětím svobody.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Fukuoka
Jedno z nejdůležitějších měst ostrova Kjúšú. Historie města se začala psát už v 7. století, kdy tu vyrostl důležitý přístav. Z pozdějších dob pochází hrad, z něhož se však do dnešních časů zachovaly jen obvodové zdi. Turisté tak míří především do parku Ohori a městského muzea umění. K dalším významným cílům patří chrám Sófukudži a zelené parky.
Na Kjúšu jsou i další zajímavá města, například Arita s významným muzeem porcelánu nebo Karacu s hradem, který byl postaven podle dobových pramenů a dnes jsou v něm historické exponáty a pořádají se tu zajímavé výstavy. Nagasagi je druhým městem, které na konci druhé světové války téměř kompletně zničila atomová bomba. Historické cennosti jsou dnes soustředěny v Muzeu atomové bomby. Ze zachovaných staveb jmenujme například chrám Sofokudži, svatyní Suwa nebo čísnkou čtvrť. Město Beppo je proslavené horkými prameny, za kterými se sem sjíždějí obyvatelé z celé země.
Kagošima je nejjižnější velké město Japonska, které čas od času sužuje nedaleké sopka. Součástí města je řada památek, například velká zahrada Iso. Najdete tu i řadu muzeí - lidového umění, kultury, historie. Nedaleko Kagošimy se nachází národní park Kirišima s mohutným vodopádem. Jižně od města pak leží vesnička Čiran se zachovalými domy samurajů.

Hirosaki
Krásné město, jehož počátky spadají do 16. století. Dominantou města je stejnojmenný hrad ze 17. století, který pár let po dokončení od základů vyhořel. Dnes tu tedy můžeme vidět, jak dopadl pokus o jeho vzkříšení. Součástí hradního areálu je také krásný park. Nedaleko odtud leží chrám se slavnou pagodou Godžú-no-tó, další chrám Čosodži je proslulý obrovskou vstupní bránou. Skutečným zážitkem však je návštěva samurajské čtvrti, která však bohužel vzala zčásti za své při výstavbě moderních domů. Několik samurajských paláců je však pro veřejnost stále otevřeno. V jejím těsném sousedství je skanzen Nebuta-mura.
Jižně od Hirosaki leží třistatisícová Akita s krásným parkem, zříceninou hradu a uměleckým muzeem. Východně od ní najdete město Morioka, jehož historie se začala psát v 17. století. Navštívit tu můžete park Iwate, v němž původně stával hrad. Nad městem se tyčí obrovská hora, která je častým cílem výletů. Dalším zajímavým městem oblasti je také Kakunodate se zachovalými samurajskými domy a řadou muzeí, například se zbraněmi a lidovým uměním.

Hirošima
Původně historické město známé totálním zničením za 2. světové války, kdy sem Spojené státy americké svrhly vůbec první atomovou bombu. Z památek tak nezůstalo téměř nic až na ruiny průmyslového Hirošimského dómu, které dnes slouží jako memento budoucím národům. Není bez zajímavosti, že palác projektoval český architekt.
Ostatní skvosty minulosti jsou nenávratně zničeny včetně kdysi mohutného hradu. Dnes tak v Hirošimě najdete spíše modernější stavby, turisté míří zejména do Mírového parku a Muzea atomové bomby.
V nedaleké Okajamě je červený Havraní hrad s muzeem, zahrada Korakuen a další expozice historie - Muzeum umění a Muzeum prefektury Okajama. Ve městě Iwakuni je proslulý most Kintai ze 17. století, muzeum samurajů Nišimura, park Kikkó s bránou a samurajským domem nebo hrad, kompletně postavený podle dobových pramenů teprve před desítkami let, jehož největší zvláštností je neuvěřitelně hluboká studna. V Jamaguči najdete chrám Františka Xaverského, což je vzpomínka na dobu, kdy tu tento kněz působil. Na ostrově Šikoku je hezkým městem Jašima s mohutným chrámem nebo Krvavým jezerem, v němž si údajně vítězní válečníci omývali své meče od krve. Součástí města je i skanzen Šikomura se stavbami, které sem byly dovezeny z celého ostrova.

Kjóto
Jedno z nejvýznamnějších měst japonské historie, symbol zdejší kultury a dědičné sídlo císařů. Jeho nejslavnějších dějiny se začíná psát v osmém století, kdy byl zvolen nejdůležitějším místem země. Ani 2. světová válka naštěstí nevzala Kjótu na významu a většina jeho zachovalých památek byla ušetřena ničivých náletů.
Středem Kjóta je císařský palác, jehož minulost byla slavná stejně jako smutná. Několikrát totiž do základů vyhořel, takže musel být mnohokrát dostavován znova. Díky tomu jde o monumentální stavbu, která obráží celou japonskou bohatou historii. Prohlídka paláce nezabere více než třicet minut, ale je třeba ji dopředu objednat. Při troše štěstí je možné tady vidět některé císařské ceremonie a slavnosti.
Mezi další úchvatné stavby patří zámek Nidžó. Jeho součástí jsou nejen impozantně zdobené útroby, ale také některé bezpečnostní speciality, například zvláštní vrzající podlaha, aby se sem nikdo nedostal potichu. Ticho a pohoda sálá ze zahrady, která komplex obklopuje.
Takřka mystickou atmosféru má ulička Pontočó, jejíž součástí jsou titěrné restaurace s terasami nad řekou, čajovny a historické bary. V Kjótu je také několik významných chrámů, například Honganši s krásnými sochami bohů, Kijomizu s několikapatrovou pagodou, Čonin s největším zvonem Japonska, Hein-džingů se zelenou zahradou, Saihódži s čajovým pavilonem, Daigodži s rozsáhlým areálem menších budov, Nadznedži s Dračí bránou, Ginkakudži a mnoho dalších. Zajímavostí může být tzv. Filmová vesnička, ve které se natáčejí samurajské filmy.
Dalším důležitým městem oblasti je Osaka, která byla už v 6. století důležitým přístavem. Její dominantou je hrad postavený na ploše více než devět kilometrů čtverečních. Vedle mnoha chrámů a svatyň tu je možné najít také muzeum přírody, muzeum krásných umění nebo etnografické muzeum. Město Kobe je vyhlášené nákupními možnostmi, jichž je tu nepřeberné množství. Zvláštní jsou například obchůdky v podzemí města.
Zato Nara je historie sama. Jedno z nejúchvatnějších měst Japonska. Původně hlavní město země ve svém středu ukrývá chrám Tódaidži s impozantní Halou Velkého Buddhy, největší dřevěnou budovou světa. Několikrát vyhořela a vždy musela být vystavěna znovu. Dnes měří 58 krát 51 metrů a je vysoká 49 metrů. To je však pouhá jedna třetina velikosti, která brala dech návštěvníkům ve středověku. Uvnitř je před zraky venkovních poutníků schována šestnáctimetrová socha Buddhy odlitá z 444 tun bronzu. Jsou tu však i další významné sochy, v areálu chrámu je možné najít i významné stavby, například pagody. Nara však skýtá i jiné možnosti, za návštěvu stojí například chrám Kofukudži s uměleckými poklady, v chrámu Šin-Jakušidži je zase svatyně Kasuga s mohutnou bránou a vstupní cestou lemovanou desítkami luceren. Národní muzeum v Naře je věnováno stovkám památek na budhismus.

Naha
Důležité město souostroví Okinawa, které se během druhé světové války stalo dějstvím krvavých bojů. Naha byla během války kompletně zničena, takže musela být postavena prakticky od základů. Dnes turisté míří především do chrámu Šógendži, parku Šuridžó a muzea, které hrůzy války popisuje. Ve vesničce Nagagusuku najdete historický zámek, ve městě Okinawa je velká botanická zahrada.

Sapporo
Jedno z nejvýznamnějších měst ostrova Hokkaidó je především moderním městem s velmi rozvinutým průmyslem. Vyrábí se tu v Japonsku proslulé pivo Sapporo Beer. Ve městě proto najdete například muzeum piva, které se tu vaří déle než sto let, speciální restaurace i bary. Mezi zajímavé stavby patří univerzita a lázně Džózankei, je tu také velká zoologická a botanická zahrada.
Ostrov Hokkaidó je vyhlášený především krásnou, divokou a zachovalou přírodou a velkým počtem termálních pramenů. Nenajdete tu mnoho pamětihodností, ale v lázních si můžete příjemně odpočinout. Nejvyhledávanějším lázeňským střediskem je Noboribecu, které leží u velkých sopek a gejzírů. Na Hokkaidó je spousta krásných přírodních parků, například okolí stále činné sopky Usu-zan, Širetoko, Akan s krystalicky průzračnými jezery a horkými prameny nebo Riširi-rebun-sarobecu s úchvatnou květenou.
Historicky zajímavým městem Hokkaidó je Hakodate, dnes velmi důležitý přístav, ze kterého denně vyrážejí rybářské bárky na lov lososů, sépií a dalších obyvatel moře. Dominantou je pevnost Gorjókaku, na níž je zřetelně znát vliv západní kultury. Dnes je tu vojenské muzeum. Mezi další významné stavby patří klášter se zelenými zahradami a mystickou atmosférou.

Sendai
Významné město s téměř jedním milionem obyvatel. Staré město z 16. století bylo bohužel během druhé světové války zcela zničeno a většina památek tak jsou pouhé napodobeniny. Přesto stojí Sendai za návštěvu. Trosky původního hradu Aoba najdete v krásném parku se známou svatyní Gokoku. Nedaleko leží hrobka zakladatele města Date Masamunnehom, která byla po válce obnovena přesně podle původní předlohy. Významnou stavbou je také svatyně Osaki Hačiman nebo lázně Akiu s vodopády za městem.
Mezi výjimečná města patří Curuoka, krásné středověké město s typickým japonským hradem. Za návštěvu stojí především muzeum s uměleckými památkami a chrám z 10. století. Město Aizu Wakamazu je proslulé svými původními majiteli, šlechtickým rodem Aizu. Jeho příslušníci se postavili na odpor samotnému japonskému císaři a když byli na hlavu poraženi, spáchali všichni do jednoho rituální sebevraždu harakiri. Místo jejich krvavého činu, hřbet Iimori-jama, je stále častým místem modliteb. Významnou stavbou je šestiúhelníková budova z 18. století Sazaedó, jejíž součástí je krásná zahrada v japonském stylu. V domě samurajů je velké muzeum s exponáty, které byly součástí samurajského života. V těsné blízkosti pak leží hrad Curuga, dnes sídlo muzea zbraní a historie.

Tokio
Metropole Japonska a jedno z nejlidnatějších měst světa má velmi starou historii. První zmínky a památky na původní obyvatele jsou starší pěti tisíc let. Staré vesničky rybářů, kteří žili z darů Tokijského zálivu, vystřídaly ve 14. století domy zámožnějších velmožů. O sto let později už tu stál mohutný hrad, který byl pro všechny obyvatele Tokia bez rozdílu postavení zárukou bezpečnosti a stability. Tehdy se ještě Tokiu říkalo Edo. Zastaralý hrad během času vystřídal nynější císařský palác, který byl důstojným místem pro šóguny z rodu Tokugawa, kteří městu vládli téměř tři staletí.
Dnes je Tokio velmi moderním městem, v němž najdete především nové domy a mrakodrapy, v jejichž těsném sousedství však leží historické skvosty starého Eda. Vedle supermoderní čtvrti Marnoči s vyhlášenými bankami, obchody a zastoupeními světových firem, vedle mohutného pětipatrového nádraží, se na úctyhodné ploše rozkládá Císařský palác. Současné sídlo císařské rodiny je honosným místem, do něhož je však vstup přísně zapovězen. Turistův zrak smí pohlédnout jen na krásném zevnějšku. Je možné také zamířit do některého z parků, například upraveného Hibija Hibija s koncertním sálem, knihovnou a častými slavnostmi.
Rozporuplnou stavbou Tokia je svatyně Jasukuni, která byla postavená koncem 19. století na počest bojovníků padlých během bojů za záchranu císařství. Před druhou světovou válkou se svatyně stala baštou nacionalismu a militarismu.
Cestovatelé často míří také k vyhlídkové Tokijské věži, která je vysoká přesně 333,3 metru. Je odtud famózní pohled na záliv a některé čtvrti velkoměsta. Například na Ginzu, což je vlastně dlouhá třída plná obchodů, barů, restaurací, tanečních podniků, čajoven či kabaretů. Proslulou čtvrtí je i Cukidži, v níž najdete například známý a rozlehlý rybí trh.
Dříve samostatné město Jokohama je dnes vlastně už součástí Tokia. Její největší devizou je zřejmě čínská čtvrť, do níž se chodí především večeřet. Má typickou čínskou podobu, je plná zvláštních vůní, hudby i obrázků. Zahrada Sankeien vyrostla kolem půl tisíciletí staré pagody, navštívit však můžete také muzeum hedvábí nebo panenek.
Severně od Tokia leží krásný národní park Nikkó, jehož součástí jsou impozantní vodopády, sopky i chrámy. Svatyně Tóšogů vystřídala postupem času původní buddhistické modlitebny a dnes je často navštěvována turisty. Rozlehlý komplex stavělo několik desítek řemeslníků z celé země, nad jejichž fortelem můžeme jen nevěřícně kroutit hlavou. Za návštěvu však stojí také další kouty parku Nikkó.