406ZOBRAZENÍ


Původně románské jádro hradu vystavěli pravděpodobně bavorští páni z Hirschbergu po roce 1200 na obchodní cestě, která procházela nedalekým Pomezím. Ve druhé polovině XIII. stol. získala hrad s panstvím třeboňská větev českých Vítkovců a velkolepé přestavby dávají tušit velkému významu, který hrad měl. Když však v polovině XIV. století upravil Oldřich z Hradce v lesích novou obchodní cestu, která se hradu vyhýbala, ztratil Landštejn strategický význam a jeho majitel zdroj příjmů. Roztržka, která pak mezi oběma rody vznikla dostala podobu drobné války, pustošila celý kraj a když nepomáhal ani zásah Karla IV., skončila o 2 roky později smrtí Viléma z Landštejna roku 1356, po kterém zůstalo šest synů a hrad zdědil Leitold z Landštejna .

 

Hrad po něm patřil i Václavu IV., který ho roku 1381 prodává pánům z Krajku, kteří na hradě provedli rozsáhlé úpravy a vtiskli mu konečnou renesančně-gotickou podobu s románským jádrem. Po smrti posledního z rodu - Zdeňka II. r. 1577 střídal hrad rychle majitele a stavební historie hradu skončila. Roku 1618 se zde několik měsíců bránila přesile císařských vojsk stavovská posádka. Zkázu hradu dovršil požár po zásahu bleskem roku 1771, kdy zcela vyhořela velká věž a hrad zůstal od té doby opuštěn. Po roce 1972 zde proběhli záchranné a konzervační práce, o jejichž rozsahu svědčí například skutečnost, že na opravu románské věže bylo spotřebováno 550 tun materiálu.