510ZOBRAZENÍ

Ve starověku bylo Německo obýváno Kelty (jižní část území) a Germány (severní část). Porýní a Podunají se staly hraničními oblastmi Římské říše jako tzv. Germánie. Přibližně ve 2. století sem začaly přicházet nové germánské kmeny, zejména Alamanové. V 5. století se na území dnešního Německa vytvořily první kmenová vévodství, která však byla postupně včleněna do Francké říše. Po jejím rozpadu v roce 843 se území Německa stalo součástí Východofrancké říše. Její rozpad nastal na začátku 10. století. 

Jednotlivé německé územní celky sjednotilo Sasko, které navíc začalo expandovat do všech čtyř světových stran. V roce 962 byl německý král Ota I. papežem korunován na císaře Římské říše, později Svaté říše římské. V 11. století se však říše fakticky rozpadla a jednotlivé části (mimo jiné i České království) byly samostatné, podřízené Svaté říši římské pouze formálně. To pokračovalo také v následujících staletích, snad jen s výjimkou vlády českého krále a římského císaře Karla IV., který poměry v říši upevnil. Za jeho nástupců se však situace v říši opět destabilizovala. 

V 16. století se na území dnešního Německa odehrál velký počet bitev. Rozpad území dokončila Třicetiletá válka. Po tzv. Vestfálském míru v roce 1648 bylo Německo roztříštěné na 300 malých státečků, z nichž většina zanikla v době Napoleonských válek. V roce 1806 éra Svaté říše římské definitivně zanikla. 

Po porážce Napoleona byly paradoxně posíleny nejsilnější německé státy, zejména Prusko, které začalo s novým sjednocováním Německa. Po sérii válek s Rakouskem a Francií, v nichž Prusko (respektive Německo) získalo významné územní zisky, bylo roku 1871 vyhlášeno tzv. Německé císařství. Expanze Německa pokračovala i v následujících letech, což Německo vehnalo do první světové války. Na konci války bylo poražené Německo redukováno o některá území, mimo jiné části Slezska ve prospěch nově vzniklého Polska. 

V roce 1918 rovněž vznikla republika, ve které se v roce 1933 dostali k moci nacisté. Nejdříve se krvavě vypořádali s vnitřní opozicí a pod vedením diktátora Adolfa Hitlera začali expandovat do sousedních zemí, mimo jiné do Československa. Se souhlasem západních mocností si Německo v roce 1938 připojilo Sudety. 

Roku 1939 rozpoutalo Německo nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva, druhou světovou válku. Nacistická armáda se v prvních letech zmocnila mnoha území, mimo jiné Francie, pak se situace obrátila. V roce 1945 nacistické Německo kapitulovalo a Adolf Hitler spáchal sebevraždu. Země byla rozdělena na čtyři okupační zóny - americkou, anglickou, francouzskou a sovětskou. Roku 1946 se americká a anglická zóna spojila v tzv. Bizonii. O dva roky později přibyla francouzská zóna a vznikla Trizonie. V roce 1949 se hrátky o mocenský vliv v bývalém Německu rozjely na plné obrátky. Západoevropské mocnosti začaly na území Trizonie podporovat vznik parlamentní demokracie a vytvořily Spolkovou republiku Německo. Sovětský svaz na to reagoval vytvořením loutkového socialistického státu Německá demokratická republika. Tento stav, tedy rozdělení na dva samostatné státy, vydržel až do roku 1989 a byl poznamenán mnohými konflikty. 

Revoluce v Německé demokratické republice v roce 1989 znamenala konec sovětské vlády nad východním Německem. Svobodní lidé rozbořili symbol tzv. studené války a rozdělení Německa, Berlínskou zeď. O rok později se obě německé země spojily v nynější Německou republiku.

PODNEBÍ
Klimatické podmínky: Německo má mírné klima, které je na severu výrazně oceánské a na jihu kontinentální. Vyznačuje se horkými léty a studenými zimami, přičemž teplotní rozdíly mezi oběma obdobími jsou značné. Prudké změny počasí jsou výjimečné, přesto byste neměli zapomenout na deštník. Průměrná teplota v zimě je 1,5 °C v níže položených oblastech a - 6 °C na horách. Bavorsko patří mezi chladnější oblasti (teploty pod nulou), zatímco severní regiony a údolí Rýna bývají teplejší a i v lednu je tu nad nulou. Počítejte s tím, že v zimních měsících velmi často sněží a v kotlinách jsou inverze. 

Nejteplejším měsícem je červenec. Průměrné teploty se pohybují okolo 20 °C. V Hornorýnském úvalu, který je nejteplejším místem Německa, bývá pochopitelně větší vedro. Nejvyšší počet slunečních hodin je v květnu, červnu a červenci. Vyhlášeným slunečným regionem je kromě Hornorýnského úvalu také okolí Drážďan. 

Srážky se na většině území pohybují mezi 600 a 1000 milimetry ročně. Platí, že sever a západ je deštivější, zatímco na jihu prší nepravidelně. Extrémně deštivé jsou Alpy, německá strana Šumavy, Harz i Schwarzwald. Aktuální počasí v Německu najdete na internetové adrese www.mc-wetter.de, ale bohužel jen v němčině. 

Nejlepší doba návštěvy: Nejlepší dobou pro návštěvu Německa jsou měsíce od května do října, kdy je zde poměrně teplé počasí. V tomto období, podobně jako v průběhu celého roku, je však zapotřebí počítat s poměrně častými srážkami, což je pro tuto zemi typické. V zimě je mnoho památek zavřeno a turisty mířící do Německa lákají zejména dobře vybavená lyžařská střediska.

NEBEZPEČÍ
Charakteristika: Bezpečnostní situace v Německu nevybočuje ze standardu západní Evropy. Nutné je dodržovat standardní bezpečnostní opatření - neukazovat hotovost, nezdržovat se na tmavých a opuštěných místech, střežit osobní předměty a ve vozidlech nenechávat nic, co by mohlo lákat zloděje. 

Drogová kriminalita: Za nedovolenou výrobu, držení, užívání omamných a psychotropních látek a jedů a šíření toxikomanie hrozí uložení peněžitého trestu a nebo trest odnětí svobody. Trestní právo týkající se oblasti drogové problematiky se v jednotlivých spolkových zemí v některých aspektech liší.

ZDRAVOTNICTVÍ
Charakteristika zdravotnictví: Zdravotnická péče i vybavení zdravotnických zařízení je na velmi vysoké úrovni. V každém německém městě existuje pohotovostní lékařská jednotka, která je připravena okamžitě zachraňovat lidské životy. 

Mezi Českou republikou a Německem neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. První pomoc a následná lékařská péče je poskytována bez problémů v závislosti na zdravotním stavu postiženého. Uhrazení nákladů je poté vyžadováno obvyklým způsobem, tj. vystavením faktury. Separátně se účtují náklady na poskytnutou první pomoc. Náklady na léčení jsou v Německu značně vysoké. Doporučujeme proto před cestou sjednat především pojištění léčebných nákladů pro pobyt v zahraničí. 

Léky a lékárny: Lékáren je v Německu velmi mnoho a poskytují bezchybný servis - kromě toho, že disponují veškerými potřebnými léky mají i jazykově vybavený personál, se kterým se bez problémů domluvíte anglicky. Běžná otevírací doba lékáren je ve všední dny od 8 do 18 hodin, v sobotu do 16 hodin. V každé lékárně najdete adresu nejbližší nonstop otevřené lékárny. Počítejte s tím, že léky jsou velmi drahé. Proto je lepší se na cestu předzásobit. Bližší údaje o lékárnách naleznete na stránkách německého lékárenského sdružení (www.abda.de). Stránky jsou jen v němčině. 

Další rady: Pro cestu do Německa není předepsané povinné očkování. Voda z vodovodního řadu je většinou pitná, mléko je pasterizované a jídlo je bezpečné. V zemi se sice vyskytuje vzteklina, ale možnost setkání s nemocným zvířetem není příliš veliká. Přesto není zcela od věci očkování proti vzteklině. Rovněž očkování proti klíšťové encefalitidě doporučujeme, a to především v případě cestování do přírody.

OBCHODY A SLUŽBY
Obchody: Německá města a vesnice jsou plné obchodů. Nabízejí veškeré zboží, po jakém jen zatoužíte. Zamířit můžete do malých krámků i do gigantických supermarketů, které stojí na okraji každého většího města. Cenová hladina je oproti České republice vyšší. Někdy je však možné ve speciálních akcích nakoupit levněji než u nás. 

Otevírací hodiny obchodů jsou různé. Většina obchodů má otevřeno ve všední dny od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 až 14 hodin. Obchody s potravinami a supermarkety mají otevřeno od 7 do 20 hodin nebo déle. Velké supermarkety mají otevřeno i o víkendech. Ve velkých městech najdete obchody otevřené nonstop. Po zavíracích hodinách lze nakoupit u čerpacích stanic, které jsou vybaveny malými obchody. 

Pošty: Německé pošty jsou velmi kvalitní. Obvykle mají otevřeno ve všední dny od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Na železničních stanicích a na letištích jsou poštovní úřady otevřené déle a také v neděli. 

Telefony: Pokud budete potřebovat telefonovat, můžete využít mnoho veřejných telefonních automatů, které najdete na železničních i autobusových stanicích, na ulicích nebo v barech. Telefonování na nouzové linky je z nich zdarma. Ze všech lze provádět mezinárodní hovory. Veřejné telefony fungují na telefonní karty, které jsou k dostání na každé poště za 6,14 nebo 25,56 eur. 

Suvenýry: Mezi oblíbené suvenýry z Německa patří porcelán, národní kroje, ručně broušený křišťál, výrobky z kůže a sklo, zejména pak proslulé pivní tupláky. 

Elektřina: 220 voltů, 50 Hz.

AKTIVITY
Kultura: Popsat možnosti kulturního vyžití u tak kulturně bohaté a rozlohou velké země jako je Německo je velmi těžké. Proto přijměte jen stručné uvedení. Dalo by se říci, že milovníci umění si u našeho západního souseda přijdou na své. Od severu k jihu je roztroušeno přibližně pět tisíc uměleckých výstavních expozic. Mezi nejznámější patří Galerie současného umění v Hamburger Kunsthalle (www.hamburger-kunsthalle.de). 

Pokud milujete muzea, budete si v Německu připadat jako v ráji. Mezi nejslavnější muzea patří Shloss Moyland (www.moyland.de), Pinathotek v Mnichově (www.pinakothek.de), frankfurtský Städel (www.staedelmuseum.de) a Kurhaus Kleve (www.kleve.de). Kompletní adresář mnoha německých muzeí najdete na adrese www.museen.de (stránky jsou jen v němčině). Zapomenout nesmíme na německé památky, kostely, chrámky, hrady i zámky, které jsou vlastně dokonalými muzei své doby. Německo je na tato historická dědictví neuvěřitelně bohaté. Turisté se na mnohých hradech i zámcích navíc mohou v letních měsících setkat například s oblíbenými rytířskými turnaji nebo hudebními a divadelními představeními. Zamířit můžete do divadel, kterých je v Německu na 160. Mezi nejkrásnější scény patří Národní divadlo v Mnichově. Bližší informace naleznete na stránkách Německé divadelní asociace (www.buehnenverein.de). 

Hudebními přestaveními se to v Německu jen hemží, vždyť koncertní halou se chlubí každé větší město. Stále většímu zájmu se těší muzikály, které se staly hojně navštěvované. První vlaštovkou bylo uvedení muzikálu Cats v Hamburku, další díla následovala a následují. Diváci si tak mohou užívat muzikál Vlasy nebo Mozart! Po celém Německu se nachází více než 120 operních domů a okolo 150 profesionální orchestrů. Mezi nejznámější a nejpopulárnější soubory patří Berlínský filharmonický orchestr a Mnichovský filharmonický orchestr. Více údajů o vážné hudbě se můžete dozvědět na stránkách německého hudebního koncilu (www.deutscher-musikrat.de). 

Pokud patříte mezi ctitele populární a rockové hudby, která je oblíbená především mezi mladými lidmi a nejedna německá skupina je ve světě široce známá, můžete zamířit do celé řady zajímavých klubů a diskoték. Často v nich účinkují místní interpreti. Mezi nejznámější patří Scorpions, Die toten Hosen nebo H-Blocky. Ideálního průvodce kulturní scénou v Německu, který vám poradí kdy a kam zajít, naleznete na internetové adrese www.kultur.zeit.de. Bohužel, stránky jsou pouze v němčině. 

Svátky a dny pracovního klidu: 1. leden, 6. leden, Velikonoční svátky, 1. květen, 15. srpen, 3. říjen, 31. říjen, 1. listopad, první středa po 15. listopadu, 24. až 26. prosinec, 31. prosinec. 

Zábava: Možností zábavy je v Německu mnoho, ale samozřejmě záleží na tom, co považujete za zábavu. Turisté zřejmě nepohrnou četnými vyhlídkovými trasami v mnoha městech. Oblíbené jsou také noční projížďky, mystikou nabitá historická centra jsou velkým lákadlem. Populární zábavou mladých i starších Němců jsou in-line kolečkové brusle. Večerní projížďky se staly doslova společenskou událostí a mnohá města mají pro bruslaře speciální prostory. Najdete je například ve Frankfurtu nad Mohanem. Brusle si přitom vždy můžete půjčit. 

Každé větší město i městečko má vlastní kino, všude najdete kvalitní restaurace, kavárny i bary. Navštívit je možné řadu diskoték, tanečních, rockových a nočních klubů. Během letních měsíců se v zemi koná řada open-air festivalů. Jedním z největších hitů je každoroční techno festival Loveparade, který se koná v Berlíně a kterého se účastní milióny lidí. Bližší informace o této zbožňované i nenáviděné akci najdete na adrese www.loveparade.de. 

Zdravotní turistika: V Německu se nachází více než 300 léčebných středisek, ať už státních či soukromých. Nejedná se přitom pouze o přímořská střediska na písčitých plážích Baltu, ale také o klimatické a minerální lázně ukryté hluboko v lesích nebo vysoko v horách. Téměř každé větší německé město navíc disponuje vodními parky, tedy místy zábavy a spousty vody. Podrobnosti o vodních parcích nejen v Německu najdete na internetových stránkách Asociace vodních parků (www.freizeitbad.de). 

Sport: Chtělo by se říci, že Němci jsou sportem posedlí. Ať vás napadne jakýkoliv sport, mají v něm své zastoupení, jsou v něm dobří nebo ho alespoň navštěvují jako diváci. Jednoznačně nejpopulárnějším sportem v zemi je fotbal. Není německého muže nebo chlapce, který byl fotbal nehrál nebo nebyl alespoň fanouškem. Německá Bundesliga (www.bundesliga.de) je jednou z nejlepších soutěží Evropy a těší se na naše poměry nevídanému diváckému zájmu. Bližší informace o německém fotbalu najdete na stránkách Německé fotbalové asociace (www.dfb.de). 

Populárním sportem je i tenis. Neuvěřitelný jeden milión Němců je sdruženo ve zdejší tenisové asociaci (www.dtb-tennis.de), ve více než 10.000 klubech. Za úspěchem tohoto sportu stojí i sláva tenistů Borise Beckera a Steffi Grafové. V zemi je pět tisíc krytých kurtů a bezmála padesát tisíc venkovních areálů. Turistům se samozřejmě nabízejí veřejné kurty, které jsou často součástí hotelů. Za mírný přípatek si lze zpravidla připlatit i kurzy tenisu. 

Stále většímu zájmu se těší lední hokej, v němž německá reprezentace začíná dosahovat úspěchů i na mezinárodním poli. Motoristické sporty jsou velmi oblíbené, mimo jiné i díky sourozencům Schumacherovým na poli Formule 1. Ve vyšších vrstvách je populární golf. Oblíbeným sportem je rovněž cyklistika, která je zároveň skvělým způsobem jak poznat Německo. V zemi je mnoho velice dobře značených cyklistických tras, kompletní mapy lze zakoupit v knihovnách a turistických kancelářích. Při dálkových trasách lze přitom přepravovat kola bez problémů vlakem, na mnoha nádražích si lze kola vypůjčit. 

Velkému zájmu se těší také pěší turistika. Mezi nejoblíbenější místa patří mimo jiné Alpy (stezka Deutsche Alpenstrasse, www.german-alpine-road.com), Allgäu (turistická stezka Sennalptour) nebo Bavorský les (www.balderschwang.de). V zimních měsících je samozřejmě sportem číslo 1 lyžování a snowboarding ve zdejších skvěle vybavených lyžařských střediscích.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Baden-Baden
Jedno z nejvýznamnějších evropských lázeňských měst leží nedaleko Stuttgartu. Léčivých účinků zdejších pramenů si byli dobře vědomi už Keltové, kteří území v minulosti obývali. První lázně však byly vybudovány až za vlády Římanů, kteří tady v 1. století založili lázeňské město, po celém obvodu obehnané hradbami. Z tohoto města, které nemělo dlouhého trvání a v polovině 3. století bylo zničeno, se dochovaly jen zříceniny bývalých lázní, jedna z hlavních turistických atrakcí města. 

Možná nejvýznamnějším lázeňským komplexem současnosti jsou proslulé Fridrichovy lázně z poloviny 19. století, kterému v popularitě šlape na paty Lázeňský dům s nejstarším německým kasinem a Augustiny lázně. Z dalších památek stojí za návštěvu zřícenina gotického hradu s trochu zavádějícím názvem Starý zámek a renesanční Nový zámek s expozicemi, které se týkají především dějin města a nálezů s doby římské. Hojně navštěvovaná je i řecká kaple postavená v klasicistickém stylu a klášter, v němž se nachází muzeum uměleckých řemesel a sakrálního umění. Chcete-li vědět více o Baden-Badenu, doporučujeme internetovou adresu www.baden-baden.de. 

Berlín
Hlavní město Německa a centrum kulturního, společenského a polického života země vzniklo na místě dvou slovanských osad. Původně trhová osada se jako křižovatka mnoha obchodních cest rychle rozvíjela. Berlín byl v průběhu staletí sídlem několika králů a císařů. Dnes, po sloučení západního a východního Berlína, má čtyři miliony obyvatel a smutnou kapitolu jeho historie dokumentuje už jen malá část nechvalně proslulé Berlínské zdi. 

Jednou z nejznámějších budov Berlína je objekt někdejšího Říšského sněmu na okraji parku Tiergarten. Dnes je sídlem německého sněmu a parlamentních úřadoven. Monumentálním dojmem působí nedaleký Německý dóm a Francouzský dóm, ve kterém je umístěno Muzeum hugenotů. 

Muzea v Berlíně jsou kapitola sama o sobě. Nachází se tady řada rozličných muzeí nabízejících desítky či spíše stovky jedinečných expozic. Mezi nejdůležitější patří Muzeum hudebních národů v budově Filharmonie, Muzeum německých dějin v bývalé zbrojnici u Paláce republiky, Staré a Nové muzeum, Egyptské muzeum, Botanické muzeum u Botanické zahrady a samozřejmě světoznámé Uměleckoprůmyslové muzeum. K významným památkám patří zámek Charlottenburg ze 17. století v barokním a rokokovém stylu s bohatě zdobenými interiéry nebo barokní zámek Bellevue z konce 18. století. České exulanty, kteří tu v první polovině 18. století založili osadu, dnes připomíná Český hřbitov, Betlémský kostel a několik ulic nesoucích jména významných postav české historie. Ve městě se také nachází jedna z největších evropských zoologických zahrad s obřím akváriem. Zajímají-li vás bližší informace o Berlínu, navštivte internetovou adresu www.berlin.de. Pokud se chcete v metropoli hlavně dobře pobavit, máte k dispozici adresu www.berlinfo.com, na které najdete vše o Berlínu (dopravu, zaměstnání, zábavu apod.). 

Drážďany
Hlavní město republiky Sachse v labském údolí, jehož nejslavnější historie se začala psát ve 13. století, kdy bylo povýšeno na město. Později se stalo sídlem míšenských markrabat a dokonce německých králů. Před koncem 2. světové války ale bylo zničeno nálety amerických a britských letadel. 

Ve starém městě na levém břehu Labe je pomník krále Jana a Semperova opera. V obrazárně starých mistrů jsou výstavy malířství a v přízemí budovy pak muzeum se sbírkami brnění. K obrazárně přiléhá Zwinger, impozantní areál. Úžasným objektem je katedrála se sousedícím renesančním zámkem. Nedaleko od ní je muzeum minerálů, Vysoká škola výtvarných umění, Albertinum s uměleckými sbírkami, dopravní muzeum, památník Panny Marie, muzeum dějin, prehistorické muzeum a barokní chrám sv. Kříže. Na pravém břehu Labe pak můžete najít zámek s pozdně barokním palácem a palác v klasickém stylu. Chvilku oddechu po pouti městem skýtá botanická a zoologická zahrada s vláčkem nejen pro děti. 

Erfurt
Město na řece Gera. V historickém jádru se nachází velký počet hodnotných staveb. Předním dílem gotiky je dóm Panny Marie, kde je přístupný chrámový poklad. Významný je i sousední gotický kostel sv. Saverina. Novogotickou radnici a renesanční sochu lze nalézt na náměstí Fischermarkt, v jehož blízkosti stojí kostel kazatelů s věží. 

Výjimečnou stavbou Erfurtu je Kramářský most a přilehlý kostel sv. Jiljí, ke kterému zamíří snad každý cestovatel. Románskou baziliku a gotické přístavby najdete ve Skotském kostele, ale pozornost si zaslouží i gotická věž a gotický kostel sv. Michala. V sousední ulici se tyčí další gotické věže a augustiniánský klášter. Drobné exponáty, které však rozhodně stojí za vidění, najdete v Muzeu národopisu a středověku, či v Muzeu uměleckých sbírek. Pokud chcete spojit návštěvu pamětihodností s nákupy, zamiřte do ulice Anger, která je plná menších i větších obchůdků prakticky se vším, co vás napadne. Podrobný průvodce Erfurtem se nachází na internetové adrese www.erfurt-guide.de. 

Hannover
Hlavní město spolkové země Niedersachsen na řece Leine, jehož historie se začala psát už na konci 12. století. Historickým centrem je Marktplatz s gotickým kostelem a pyšnými bohatě členěnými štíty. V těsné blízkosti se nachází opera, o kus dál gotický kostel sv. Kříže a bývalá míčovna, která dnes funguje jako divadlo. Jako památník obětem války slouží starý gotický kostel, který byl záměrně ponechán ve své zdevastované podobě. V nedalekém barokním zámku dnes zasedá zemský sněm. Na levém břehu řeky Leine najdete dva barokní kostely, klimentský a novoměstský. Daleký rozhled pak nabízí věž Nové radnice. 

Také v Hannoveru je řada muzeí. Například Kestnerovo je plné uměleckých sbírek starověku i renesance. Přírodopisné, národopisné i prehistorické sbírky a uměleckou galerii lze vidět v Zemském muzeu. Severozápadním směrem od centra pak je Botanická zahrada s tropickými skleníky, severovýchodním směrem zase místní zoologická zahrada. 

Jena
Město u Lipska mezi vápencovými pahorky, známé především výrobou optiky, technického skla a léčiv. Jeho dominantou je budova univerzity, dále je tu barokní radnice a kostel sv. Michala, který byl přestavěn na pozdně gotickou halu. Na okraji města se dodnes dochovala část hradeb s věží Pulvertum a s branou Johannistor. Nedaleko od hradeb stojí kostel sv. Jana a barokní hřbitov. 

Na opačném okraji města je věž Roter Turm známá také jako anatomická věž, ve které bádal samotný Goethe. Další turistickou atrakcí je Schillerova pamětní síň a Goethova síň. Opodál najdou zvídaví cestovatelé botanickou zahradu s planetáriem. Za prohlídku pak rozhodně stojí muzeum vývoje života a muzeum optiky. Nedaleko Jeny leží městečko Dornburg s trojicí zámečků z 15. až 18. století. 

Kolín nad Rýnem
Dnes velmi významné kulturní a průmyslové středisko Německa s více než jedním milionem obyvatel. Nejstarší zmínky o tomto městě se váží k vojenskému táboru, který zde vybudovali Římané. Město rychle získávalo na významu a postupem času se stalo sídlem franckých králů a později také kolínských arcibiskupů. 

Zbytky římského tábora si můžete prohlédnout ve čtvrti Deutz. Asi nejznámější historickou památkou tohoto města a jedním z jeho symbolů je monumentální stavba kolínského dómu s dlouhým pětilodím a dvěma věžemi vysokými téměř 160 metrů! V interiérech dómu stojí za zmínku pokladnice s desítkami jedinečných exponátů a schránka, v níž jsou údajně umístěny ostatky sv. Tří králů. Římskou éru města připomíná šest metrů vysoká Římská věž, zejména však Římsko-germánské muzeum. Mezi další zajímavá muzea patří Městské, dokumentující historii, styl života a bydlení zdejších obyvatelů a také Umělecko-průmyslové muzeum. Kromě bezpočtu historických památek a stavebních unikátů se v Kolíně nachází také velmi známé Divadelní centrum, čítající budovu divadla, činohry a opery. Stranou však nezůstává ani světově proslulá zoologická zahrada s více než pěti sty živočišnými druhy. Z blízkého okolí pak stojí za zmínku městečko Bruhl se zámkem Augustusburg vybudovaným v barokním a rokokovém stylu a zábavním parkem Phantasialand na téměř třiceti hektarech. 

Mnichov
Hrdé město, které existovalo už v 8. století. V centru leží Karlsplatz s branou Karlstor. V její blízkosti je renesanční dům Staré akademie, kostel sv. Michala, lovecké a rybářské muzeum. Přední památkou pozdní gotiky je halový chrám Panny Marie, v jehož interiéru je mramorový náhrobek císaře Ludvíka Bavora. 

Centrem Mnichova je Marienplatz s pozdně gotickou Starou radnicí a branou Talbruckor. V severní části náměstí je Nová radnice s orlojem, opodál stojí výstavní kostel sv. Ducha a sv. Petra. Expozice prehistorie a středověkých dějin Mnichova je umístěna v Městském muzeu, jihoamerické a asijské sbírky umění v Národopisném muzeu. Aby byl výčet mnichovských expozic kompletní, zbývá ještě Německé muzeum přírodních věd a techniky a Residenční muzeum se sbírkou egyptského umění, skvosty numismatiky a klenotnicí. V Městské galerii je možné vidět sbírku obrazů z 19 a 20. století. Ve Staré pinakotéce jsou nejvýznamnější obrazy ze 14. až 18. století, v Nové pinakotéce zase díla z 19. století. Hodnotná díla skrývá také Bavorské národní museum, Dům umění a Schackova galerie. 

V blízkosti rezidenčního divadla se nachází Dianin chrám a hlavně Národní operní divadlo. Pro oddych cestovatelů slouží Anglická zahrada, parkový areál Nymphenburk se zámkem ve stylu rokoka. Na oběd lze zajít do televizní věže s otočnou restaurací v Olympijském parku. 

Norimberk
Původně kupecká osada, která postupem času získala na významu. Narodil se zde Václav IV. Pro českou historii je Norimberk významný i tím, že tu vyšlo první vydání Komenského díla Svět v obrazech. Střed města je obklopen téměř stoprocentně dochovanými hradbami s řadou věží, bran a příkopů. 

Na severozápadním okraji města leží císařský hrad Kaiserburg, který dělníci budovali rovná čtyři staletí. Nejstarší částí je Heidenturm s románskou kaplí a císařský palác. Nedaleko hradu stojí Dürerův dům, v němž je sbírka jeho grafických prací a kopií obrazů. U malířova pomníku se nachází románsko-gotický kostel sv. Schalda, gotická radnice, barokní kostel sv. Jiljí, věž Schlangturm a brána Laufer Tor. Na náměstí Hauptmarkt stojí gotická kašna, kostel Panny Marie s orlojem i muzeum hraček. Ve městě najdete i přírodopisné a dopravní muzeum, s nímž sousedí budova Opery. V jižní části stojí norimberský chrám, mezi další zajímavosti Norimberku patří také historické brány Neutor, Spittlertor a Frauentor sloužící jako orientační body. Milovníky trochu jiné zábavy zaujme delfinárium a zoologická zahrada na východním okraji Norimberku. 

Schleswig
Malé přímořské městečko v zátoce Schlei. První zmínky se datují do počátku 9. století, avšak skutečně významným se stal Schleswig až v 10. století, kdy tady bylo založeno biskupství. Město se může pochlubit několika významnými stavebními památkami a velmi zachovalými měšťanskými domy. Jednou z nejvýznamnějších budov je zámek Gottorf v renesančním stylu, který se nachází na téměř pohádkovém místě, na ostrově uprostřed jezera Burgusee. Postaven byl už v 16. století, dnes jeho interiéry slouží jako Zemské muzeum a Muzeum pravěku. Další muzeum, tentokrát vlastivědné, se nachází jen malý kousek odtud v paláci ze 17. století. 

Z pozoruhodností města rozhodně nelze nezmínit dóm Sv. Petra v gotickém stylu s více než sto metrů vysokou věží, která se majestátně tyčí nad zástavbou. Z nejbližšího okolí zmiňme alespoň vesnici Dannewerk s dobře zřetelnými zbytky dánského opevnění a vesničku Lindau, která vás na okamžik uvede do iluze, že se nacházíte v sousedním Holandsku. Její součástí je totiž krásně zachovalý větrný mlýn.