511ZOBRAZENÍ

HISTORIE
Ve starověku bylo Rakousko včleněno do Římské říše, později ovládalo většinu území několik kočovných kmenů (Hunové, Gótové nebo Avaři). Od 6. století se na území dnešního Rakouska začaly usídlovat slovanské kmeny (východní oblasti) a kmen Bavorů (západní oblasti). Později se jednotlivé oblasti staly součástí sousedních celků, mimo jiné Sámovy říše, od 8. století pak Francké říše. 

O dvě staletí později dobyli většinu území Maďaři, ale šarvátky s ostatními kmeny pokračovaly. Významný mezník v historii země přišel v roce 955, kdy Maďaři utrpěli na řece Lechu drtivou porážku a na území bavorské Východní marky začalo vznikat jádro budoucího rakouského státu. V roce 1156 bylo toto území povýšeno na vévodství, pozdější Dolní a Horní Rakousy. Do 15. století byla k zemi připojena další území (Korutany, Tyrolsko, Kraňsko, Štýrsko a Vorarlbersko). V té době však už patřilo Habsburkům a v roce 1526 se stejně jako Čechy, Morava, Slezsko a Uhersko stalo součástí velké habsburské mocnosti. 

Na začátku 19. století bylo Rakousko povýšeno na císařství a začalo expandovat. Přišlo sice o některá území (například Habsburské Nizozemí), ale získalo četné oblasti na Balkánském poloostrově, mimo jiné Dalmácii a Istrii. Územní zisky Habsburkové zaznamenali také v severní Itálii. V roce 1867 vznikla Rakousko-Uherská monarchie, jejímž srdcem bylo Rakousko a hlavně Vídeň. 

Po první světové válce, během které stála habsburská monarchie pevně po boku Německa, se Rakousko-Uhersko rozpadlo a nástupnickým státem se stala Rakouská republika. V roce 1938 zaznamenala pověstná rakouská hrdost další ránu, když bylo Rakousko v tzv. anšlusu připojeno k nacistickému Německu. Jeho součástí bylo až do konce druhé světové války. V roce 1945 bylo vyhlášeno novodobé Rakousko v hranicích z roku 1937, ale poslední západoevropští vojáci, kteří tu dohlíželi na mír, odešli ze země až v roce 1955. Rakousko vyhlásilo neutralitu a vydalo se na cestu k prosperitě.

PODNEBÍ
Klimatické podmínky: Rakousko má podobné podnebí jako Česká republika, protože leží ve stejné klimatické oblasti. Zimy jsou v Rakousku poměrně chladné, průměrné zimní teploty se pohybují pod bodem mrazu. Obzvláště drsné zimy panují v Alpách, kde se navíc projevují nepříjemné vrtochy počasí, které mohou být extrémně nebezpečné. Změny počasí často doprovázejí mlhy. Pokud míříte do Rakouska za lyžováním, pamatujte na to, že sněžná čára leží ve výšce kolem 2600 metrů nad mořem. 

Nejteplejší částí Rakouska je okolí Vídně a Feldkirchu v nejzápadnějších oblastech země. Především v létě se tu teploty často vyšplhají nad 30 oC. V Rakousku poměrně často prší, průměrný roční úhrn srážek činí přes 1000 mm, ale v západních Alpách i 2500 mm. Jen tzv. Vídeňská pánev má štěstí na nedeštivé počasí, padne tu přibližně kolem 600 mm. Aktuální předpověď počasí se nachází na www.austrocontrol.at/weather/maps/europe/A.html. 

Nejlepší doba návštěvy: Nelze jednoznačně říci, kdy je nejlepší doba návštěvy Rakouska. Ta se odvíjí podle toho, jaké máte plány. Pro poznávání země je nejlepší období pozdního jara, léta a časného podzimu, kdy je v Rakousku příjemné teplo. Pro lyžování jsou samozřejmě nejvhodnější zimní měsíce, ale v některých zimních střediscích se dá lyžovat po celý rok, a to nejen kvůli umělému zasněžování.

NEBEZPEČÍ
Charakteristika: Bezpečnostní situace v Rakousku je velmi příznivá. V zemi je minimální násilná kriminalita a i krádeže jsou poměrně vzácné. Při porušení rakouských zákonů jsou stanovené sankce vždy realizovány. Týká se to zejména dopravních přestupků. Nemá-li cestující dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, je mu zadržen jakýkoliv cenný předmět. Ve vysokohorských oblastech je bezpodmínečně nutné se před túrami seznámit s předpovědí počasí a varování dodržovat. 

Drogová kriminalita: Za nedovolené držení drog, jejich přechovávání za účelem prodeje, rozšiřování, vývoz, dovoz a výrobu hrozí tresty odnětí svobody až na 5 let. V případě rozšiřování, dovozu a vývozu omamných a psychotropních látek obzvláště velkého množství až na 15 let. Trestní sazby se rovněž zvyšují v případě organizovaného nebo opakovaného páchání této trestné činnosti. Samotné požívání drog není trestné.

ZDRAVOTNICTVÍ
Charakteristika zdravotnictví: Zdravotnická péče i vybavení zdravotnických zařízení je na velmi vysoké úrovni. Rakouské zdravotnictví patří mezi nejlepší na světě. Kvalitní nemocnice najdete ve větších městech, v menších fungují soukromé kliniky nebo praktiční lékaři. Čeští turisté mají od 1. července 2001 nárok na zdravotní péči bez placení. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskem předpokládá, že náklady za ošetření uhradí jejich česká zdravotní pojišťovna. Rovněž Rakušané mají v České republice v akutních případech nárok na ošetření bez přímé úhrady. Přesto doporučujeme kvalitní cestovní pojištění. 

Lékaři a lékárny: Perfektně vybavenou lékárnu najdete v každém městečku. Lékárny jsou obvykle otevřené ve všední dny od 8 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin, v sobotu jen od 8 do 12 hodin. Mnoho lékáren má otevřeno nonstop, především ve Vídni. Pokud narazíte na zavřené dveře, najdete na nich kromě otvíracích hodin také přesnou adresu nejbližší nonstop otevřené lékárny. Permanentně otevřené lékárny navíc snadno najdete v telefonním seznamu, v němž jsou uvedeny podle městských čtvrtí (ve velkých městech) či podle konkrétních sídel (mimo velká města). 

Lékárníci jsou ochotní a většinou umí anglicky, takže se s nimi bez potíží domluvíte (pokud zvládáte němčinu či angličtinu). Léky jsou v Rakousku o hodně dražší než v České republice, proto doporučujeme nakoupit dostatečné množství potřebných léků před cestou. 

Další rady: Pro cestu do Rakouska není předepsané povinné očkování. Voda z vodovodního řadu je pitná, mléko pasterizované a jídlo bezpečné. V zemi se sice vyskytuje vzteklina, ale možnost setkání s nemocným zvířetem není příliš veliká. Přesto není zcela od věci očkování proti vzteklině. Rovněž očkování proti klíšťové encefalitidě doporučujeme, a to především v případě cestování do přírody.

OBCHODY A SLUŽBY
Obchody: Rakouské obchody jsou všeobecně skvěle zásobené a koupíte v nich prakticky cokoliv. Nakupovat můžete v malých obchůdcích i supermarketech, které se nacházejí na okrajích všech větších měst. Oficiální otevírací hodiny obchodů jsou ve všední dny od 6 do 19.30 hodin a v sobotu do 17 hodin, ale skutečná otevírací doba se může měnit. Většinou je od 9 do 18 hodin, ale větší obchodní domy mají otevřeno už od 8 hodin, v sobotu do 13 nebo 17 hodin. V turistických oblastech a na nádražích a letištích jsou obchody otevřené až do 23 hodin. 

Hlavní nákupní lokalitou Rakouska je Vídeň, ve které se nacházejí tradiční obchody i butiky mezinárodních firem a módních salónů. Exkluzivní obchody jsou soustředěné na pěší zóně v srdci Vídně, především pak v oblasti mezi chrámem sv. Štěpána a Operou. Levné obchody a krámky drobných řemeslníků se zase nacházejí na Uhelném trhu (Kohlmarkt) a v ulicích Graben a Kärtner Strasse. 

Zajímavou nákupní možností ve Vídni je tzv. bleší trh, který se koná každou sobotu poblíž Vídeňské říčky (Am Naschmarkt za stanicí metra Kettenbrückengasse). Zkušení obchodníci, kterým se začalo říkat Fetzentandler (něco jako překupníci starého zboží, často Jugoslávci a Turci) tady až do setmění nabízejí veškeré možné zboží - od zaručeně pravých značkových kalhot až po staré hrnce nebo suvenýry. Dalším slavným vídeňským trhem je Trh umění a kultury (Kunstmarkt a Kulturmarkt). Koná se v létě o víkendech mezi mosty Marienbrücke a Salztorbrücke. Seženete tu od malovaných kýčů až po předměty, které se dají považovat za umělecké. A samozřejmě také staré knihy, sošky a hodinky. 

Pošty: Rakouské pošty jsou precizní a poskytují perfektní služby. Obvykle jsou otevřené ve všední dny od 8 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin. Pokladny zavírají v 17 hodin. Některé hlavní pošty jsou v provozu i v noci stejně jako o víkendech a svátcích, ale poskytují pouze omezené služby. Z Rakouska je možné poslat poštu dvěma způsoby: prioritně a obyčejně, což je levnější, ale pomalejší. Známky koupíte na poštách nebo v trafikách (Tabak Trafiken), poštovní schránky jsou žluté. Bližší informace získáte na stránkách rakouské pošty (www.post.at). 

Telefony: Mobilní i klasická "pevná" telekomunikace je na špičkové úrovni. Pevné telefony obhospodařuje převážně Jet2Web Telekom a poplatky jsou rozdělené do dvou časových pásem (businnes, free-time). Pro volání z veřejných telefonních automatů neexistuje žádné časové rozlišení. Podrobnosti najdete na stránkách Telecom Austria (www.telekom.at). 

Suvenýry: Rakouští řemeslníci byli vždy vyhlášení svou fortelností, a tak mezi nejtradičnější suvenýry z Rakouska patří hlavně různé rukodělné výrobky. Krásné jsou například předměty z keramiky, dřevořezby, výrobky z kovu, ale i tradiční oblečení, šperky a výrobky ze skla. Typickými suvenýry jsou rakouské kroje, nejznámější pocházejí z oblasti Tyrol, Salcburku. Známé jsou i výšivky z Voralbergu, keramika a porcelán z Vídně a mnoho dalších zajímavých předmětů z celého Rakouska. 

Elektřina: 220 voltů, 50 Hz.

AKTIVITY

Kultura: Rakousko je zemí, která hraje ve světové kultuře prim. Bohatou a dlouhou historii má rakouská hudba. Hlavní roli na hudebním poli má opera, opereta a balet. Operní sezóna trvá od září až do konce června a taková Vídeňská státní opera (www.wiener-staatsoper.at) má ve světě skvělý zvuk. Kromě Vídně má vlastní operní domy každé větší město. Četná vystoupení se konají i v divadlech s operními a koncertními halami. Světově proslulý je symfonický orchestr Vídeňská filharmonie, který jednou ročně vždy na Nový rok vystupuje ve Velké síni Vídeňské hudební společnosti, odkud je záznam přenášen do celého světa.

Vyhlášená jsou rakouská muzea, která jsou skvělou příležitostí k osvětě mládeže. V minulosti byla velká část muzeí soukromá a tudíž pro veřejnost nepřístupná. Od 18. století však začalo být stále více sbírek přístupných lidem. Největší zásluhu na tom měl později císař František Josef I. Důsledkem toho je, že jen ve Vídni je kolem 125 muzejních expozic, z nichž některé jsou skutečnými raritami. Do této kategorie patří například Muzeum skla a zvonů, Muzeum slepectví, Muzeum ortopedie kopytníků nebo třeba Muzeum pohřebnictví. Praktického průvodce kulturní scénou v Rakousku najdete na internetu, konkrétně na adresách www.austriaculture.net a www.events.at.

Svátky a dny pracovního klidu: 1. leden - Nový rok, 6. leden - Tři králové, Velikonoční svátky, 1. květen - Národní svátek, Svátek Krista, 15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie, 26. říjen - Národní svátek, 1. listopad - Svátek svatých (dušičky), 8. prosinec - Den vzniku, 25. a 26. prosinec - Vánoce.

Zábava: Bouřlivá zábava se v Rakousku odvíjí většinou v noci, kdy naplno propuká kolotoč nočního života, různých party, popíjení, tance a legrace. Rakušané se nejčastěji se baví tak, že navštěvují festivaly, opery, divadla nebo koncerty a vše završují výbornou večeří. Mnoho lidí se chodí bavit také do kasin, ve kterých vyhrávají, ale spíše prohrávají obrovské částky peněz. Láká vás to také? Pak navštivte internetovou adresu www.casinos.at, na které najdete základní informace o síti dvanácti nejznámějších rakouských kasin.

Zábava ve městech se soustředí do kaváren, restaurací a barů, ale samozřejmě nechybějí ani diskotéky a hudební kluby. Tanec v rytmu moderní hudby je běžný i na rakouském venkově. V létě jsou například velmi oblíbené a hojně navštěvované diskotéky a otevřené bary u mnoha rakouských jezer.

A pokud jste milovníky poklidného sezení nad sklenkou vína, můžete zamířit do tradičních vináren, například ve Vídni, jižním Rakousku či Burgenlandu. Oblíbeným pitím je G-spritzn, míchaný nápoj víno a soda, tedy cosi jako náš vinný střik.

Turistika: Je v Rakousku velmi rozmanitá. V zemi se nachází 50 tisíc kilometrů stezek, které vedou podél rakouských jezer i vysokohorskými partiemi Alp. Všechny trasy jsou dobře značené a skvěle udržované. Mezi nejzajímavější patří Solná stezka, po níž v dávné minulosti kráčeli obchodníci se solí. Vede ze solných dolů v Salzkammergutu přes Muhlviertel, mnoho historických městeček až ke hranicím s Českou republikou. Známá je také Štýrská dřevařská stezka, která dává turistům příležitost nahlédnout do tajemství užívání a těžby dřeva. Velkou náročností při zdolávání turistických tras je známý Národní park Hohe Tauern.

Pro vysokohorskou turistiku je v Rakousku mnoho příležitostí a existují speciální trasy, které jsou rozepsané v průvodcích. Mnohé z nich jsou i v češtině a koupíte je ve specializovaných prodejnách. Proslavené vysokohorské trasy vedou mimo jiné Ötztalskými a Kitzbühelskými Alpami a masivem Dachsteinu.

Rafting, kanoistika a další vodní sporty: Jsou doménou rakouských řek. Ty se vyznačují nejen křišťálově čistou vodou, ale i úžasnou přírodní scenérií v okolí. Komerční rafting se většinou provozuje ve 14 kilometrů dlouhém kaňonu řeky Inn s peřejemi a až dva metry vysokými vlnami. Proslavený je i bouřlivý úsek ledovcové řeky Ötztaler Ache.

Hodně adrenalinový canyoning (mimochodem v některých zemích pronásledovaný kvůli své nebezpečnosti) je populární v horských soutěskách mezi Imstem a Haimingem. Pořádají ho i některé české cestovní kanceláře. Jachting a windsurfing je populární na jezerech Neusiedl, Constance a Wolfgangsee.

Cyklistika: Rakousko disponuje perfektní infrastrukturou cyklistických stezek. Všechny trasy jsou velice dobře značené, a to ve městech i na venkově. Turistické kanceláře nabízejí detailní mapy. Cyklistika je v Rakousku velmi podporována, prakticky všechny vlaky umožňují přepravu kol v zavazadlovém prostoru. Rakouské železnice také nabízejí pronájem kol ve 100 železničních stanicích. Na všech cyklistických stezkách uvidíte u hotelů a dalších ubytovacích zařízení zamykatelné stojany na kola a další zařízení a vybavení pro cyklisty.

Podrobnosti o cyklistice v Rakousku získáte u organizace Radtouren in Österreich, c/o Salzburger Land Tourism Gmbh, 5300 Hallwang POB 1, tel: (662) 6688, fax: (662) 668 866, e-mail: info@sztour.co.at. K dispozici máte i internetové stránky www.radtouren.at.

Lyžování: Je v Rakousku velmi oblíbené, a to nejen mezi Rakušany, ale i mezi turisty. Do Alp přijíždějí lyžovat hosté z Německa, Slovenska, Maďarska, ale i České republiky. Existuje tu celá řada skvěle udržovaných lyžařských středisek, kolem 20 tisíc kilometrů lyžařských tratí a téměř 10 tisíc vleků a lanovek.

Nejznámější lyžařská střediska jsou Kaprun-Zell Am See, Kitzbühel, supermoderní Hintertux, Pitztaler Gletscher (Pitztalský ledovec), Bad Gastein nebo Stubai. Podrobnosti o lyžování na rakouských svazích najdete v zimních měsících v rubrice Zima serveru BONGO BONGO.

Ostatní sporty: Poslední dobou získává na popularitě jezdectví. Mnoho hotelů a penzionů proto zpestřuje pobyty nabídkou jezdeckých kurzů. Koně si lze pronajmout na kratší i delší výlety. Dlouhodobě je v Rakousku oblíbený golf, který je možné provozovat na celé řadě golfových hřišť. Pokud zrovna není golfová sezóna, je možné trénovat v halách s trenažéry. Bližší údaje jsou na internetové adrese www.golfinfo.at.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA


Graz
Druhé největší město Rakouska, česky nazývaný Štýrský Hradec, leží v údolí řeky Mur. První zprávy o něm pocházejí z 12. století. Během své bohaté historie zažil Graz doby slávy i úpadku. Byl v obležení tureckými vojsky, prošel reformačním hnutím. Dnes je sídlem mnoha důležitých institucí i univerzity. 

Středem města je Hauptplatz s krásnou kašnou a radnicí z 19. století. Najdete tu také Malovaný dům s freskou z 18. století i mohutný zemský dům s pamětní deskou Johanna Keplera. Nedaleko leží zbrojnice se sbírkou zbraní i farní kostel. Městský park z 19. století skýtá možnost oddechu, Pavelská brána je zase vstupním místem do centra města. V jeho srdci leží hrad z 15. století, který byl o sto let později přestavěn. Jižně se nachází dóm sv. Jiljí s krásnou klenbou a barokní výzdobou. Hned vedle je mauzoleum císaře Ferdinanda II. ze 17. století. 

Na náměstí Zvonkové hry si můžete denně v 11 hodin poslechnout krásnou zvonkohru. Kousek od Neutorgasse stojí komplex budov Joanneum se starou galerií - sbírkou mincí, antických památek i knih. Za řekou najdete významný minoritský klášter a klášter milosrdných bratří. Nad městem se klene Zámecký vrch s lanovkou. Původně tu stával hrad, později mohutná pevnost, kterou však nechal Napoleon I. zničit. Dnes je tu park s návštěvnicky velmi zajímavou hodinovou věží z 16. století, sto metrů hlubokou tureckou studnou a zvonicí s muzeem. V bývalém protileteckém krytu je půl kilometru dlouhá Pohádková dráha. 

Významné památky najdete i v okolí města. Pět kilometrů západně například leží krásný zámek Eggenberg ze 17. století, jehož součástí je i fenomenální park a lovecké muzeum. Ve Stubingu je zase skanzen se stovkami historických chalup. Podrobnosti o Grazu najdete na internetové adrese www.graztourism.at. 

Innsbruck
Město proslulé především zimními sporty a skoky na lyžích. Dnešní důležitá dopravní tepna se může pyšnit historií dlouhou tisíce let. Postupem času se tu usídlovaly barbarské kmeny, římské legie i středověká vojska. Největší slávu Innsbruck zažil v 15. století, kdy byl povýšen na sídelní město s mohutnými hradbami. Sídlila tu univerzita, významné státní instituce, bohatí měšťané a šlechtici. 

Na nejvýznamnější dobu upozorňuje Vítězná brána u Leopold Strasse, která byla postavená v 18. století u příležitosti svatby císaře Leopolda II. Odtud přímo do centra směřuje Maria-Theresia-Strasse s řadou půvabných staveb - servitským kostelem, Zemským domem, Anenským sloupem, Starou radnicí, palácem Fugger-Taxisů, Ottoburgem. Pozorný návštěvník tu dále najde mnoho významných soukromých paláců - Helblingův dům, dům U zlatého orla, v němž bydlela řada osobností včetně slavného Goetha, nebo dům Goldenes Dachl s krásným arkýřem. Hojně navštěvovanou památkou je také innsbrucký zámek z 18. století. Jeho nejzajímavějším místem je zřejmě slavnostní sál. Vedle zámku stojí kostel s náhrobkem císaře Maxmiliána I. z 16. století, který považován za vrcholné dílo německé renesance. 

Útroby Nového kláštera z 18. století na Univeritatsstrasse dnes využívá Tyrolské muzeum lidových umění, přístupný je i kapucínský a jezuitský klášter. Zemské divadlo najdete hned vedle dvorního parku, nedaleko je i kostel Tří svatých. Při svých toulkách městem určitě nezapomeňte na klášter Wilten ze začátku 12. století ani na některou z mnoha vyhlášených hospůdek a restaurací. 

Linz
Třetí největší město Rakouska má počátky už ve druhém století, kdy tu stál římský tábor Lentia. Největší rozkvět Linzu však nastal až na konci 15. století, kdy tady vyrostla řada krásných staveb a mohutné městské hradby. Za velké selské války Linz utrpěl mnoho ztrát, které se však během staletí podařilo zacelit. Dnes je městem historie, ale i žhavé současnosti. 

Cestovatelé tu mimo jiné najdou jedno z nejkrásnějších náměstí v Rakousku Hauptplatz s řadou výstavních měšťanských domů. Uprostřed rynku stojí sloup Nejsvětější trojice z 18. století, nedaleko leží městská radnice s charakteristickou fasádou a věží. Jižnímu konci náměstí vévodí jezuitský chrám, neboli Starý dóm ze 17. století. V jeho útrobách si žádají pozornost nejen krásné nástěnné malby, ale i bohatě zdobený oltář a kazatelna. V nedaleké ulici Klosterstrasse je minoritský kostel z 18. století, který zaujme bohatou rokokovou výzdobou. Hned vedle je zemský dům, opodál zase budova, ve které skládal slavný Mozart. 

Významnou památkou Linze je i zdejší zámek, který vyrostl na místě původního hradu ze 13. století. V roce 1800 vyhořel, ale díky úsilí bohatých měšťanů se mu podařilo vrátit impozantní podobu. Dnes v zámku sídlí muzeum. Nedaleko krásné stavby je možné vidět nejstarší chrám Rakouska, Martinskirche. Za zmínku stojí ještě Zemské divadlo, biskupský palác, Nový dóm nebo karmelitánský klášter. Církevních staveb je ostatně ve městě požehnaně, jmenujme ještě kapucínský klášter, voršilský klášter, klášter milosrdných bratří a sester. Pokud má být vaše návštěva kompletní, nevynechejte ani Zemské muzeum v Museumstrasse, Novou Galerii na břehu Dunaje nebo kulturní kongresové centrum. 

V sousedství Linze leží malé městečko Wels, ve kterém je úžasný vodní park. Najdete tu například velký tobogán, řadu skokanských věží nebo vířivé kolo. Klášter Sankt Florian asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Linze je postaven na místě, kde údajně v prvním století zemřel mučednickou smrtí světec Florian. Vše o Linzu najdete na adrese http://tourist.linz.at. 

Salzburg
Řím severu, tak se někdy říká Salzburgu, čtvrtému největšímu městu Rakouska. Na jeho území sídlili už lidé doby kamenné. Postupem času se město stalo důležitou křižovatkou obchodních cest. Dobou největší slávy bylo pro Salzburg 17. a 18. století, kdy si ho za svůj domov vybrala řada evropských umělců, například skladatel Mozart. 

Centrem města je náměstí Rezidenzplatz s významným dómem sv. Ruperta ze 17. století. Je bohatě zdobený a nepostrádá ani krásné sochy světců. Západní strana náměstí patří arcibiskupské rezidenci z přelomu 16. a 17. století. Útroby paláce jsou skvostně zdobené, ale největší perlou je bezesporu audienční sál, do něhož míří snad všichni návštěvníci města, aby pak vhodili hrst drobných do Herkulovy kašny na nádvoří. Další významnou stavbou Rezidenzplatz je Nová budova rezidence se zvonkohrou, kterou můžete slyšet každý den v 7, 11 a 18 hodin. Za pozornost stojí i kostel sv. Michala, který je vstupní branou k Mozartovu náměstí s pomníkem. 

Salzburg je městem nespočetného množství památek, proto jmenujme ty nejvýznamnější. Na Dómském náměstí s mariánským sloupem se v létě konají divadelní přestavení, na Kapitulním náměstí je úchvatná kašna. Klášter sv. Petra ze 7. století je mohutnou stavbou, kterou předčí snad jen pevnost Hohe Salzburg, jedna z nejmonstróznějších evropských opevněných staveb z 11. století, kterou hradní páni obývali ještě před 150 lety. Část dnes slouží muzeu, část kultuře středověkých arcibiskupů. 

Mezi další významné budovy patří klášter Nonnberg z 8. století (nejstarší ženský klášter v Evropě), Velká festivalová budova se stájemi pro dvě stovky koní nebo zámek Mirabell, který v 17. století postavil biskup Dietrich pro svou přítelkyni. Součástí zámku je i nádherný a věčně zelený park, jako stvořený pro odpočinek znaveného cestovatele. Ve městě najdete také řadu muzeí, například přírodovědné, historických sbírek, hudby a dalších zajímavostí. V uličce Getreidegasse je nejen spousta krásných hospůdek, ale i památný dům skladatele Mozarta, v němž dodnes hýčkají umělcovu památku. V okolí Salzburgu je možné vidět spoustu loveckých zámků a zámečků. Například Hellbrunn ze 17. století se světoznámou zahradou, Klessheim z 18. století nebo Leopoldskorn. Hezkým zážitkem je také návštěva skanzenu v Grosmain. 

Vídeň
Leží při Dunaji, na rozhraní Alp a roviny Moravské pole. Její dějiny se datují ke 4. století před Kristem, kdy Keltové založili rybářskou osadu Vedunia. Milovníci památek a stavebních slohů si ve Vídni přijdou na své. I když byly nalezeny i pozůstatky z římské doby, daleko četnější jsou památky středověku. Své otisky však ve Vídni zanechala i pozdější staletí. 

Srdcem Vídně je náměstí sv. Štěpána. Zdejší Dóm pochází z 12. století a tvoří ho několik bran a kaplí. Bohatá je i vnitřní výzdoba. Morový sloup najdete na jedné z nejživějších ulic v centru, Grabenstrasse. Je tu i několik barokních kašen. Na začátku ulice je malé náměstíčko Stock im Eisen Platz, které je pozoruhodné především dřevěným kmenem pod sklem. Podle tradice z 16. století totiž musel každý tovaryš přicházející do Vídně zatlouci do kmenu hřebík. 

Žhavou současnost reprezentuje Neues Haas Haus, který je celý obložen zrcadlovými deskami. V sousedství ulice Graben je několik dalších významných staveb, například dům, ve kterém pobýval F. Chopin, či Lamberský, Esterhazyovský a Caprara Geymüllerovský palác. Dominantou nedalekého náměstí sv. Petra je kostel sv. Petra, který patří k nejstarším církevním objektům ve Vídni. Jeho založení je obestřeno rouškou tajemství. Jeden pramen uvádí jako letopočet jeho vzniku 4. století, druhý se odvolává na zakladatele císaře Karla Velikého a století osmé. 

Za hlavní třídu Vídně lze považovat Kärntner Strasse. Začíná u vídeňské Opery a končí až na Svatoštěpánském náměstí. Zde se můžete plynule napojit na další obchodní tepnu - Maria-Hilfer Strasse. Zajímavé jsou i přilehlé uličky s paláci, kostely a obchůdky. Nedaleko dómu sv. Štěpána je Františkánské náměstí. Nejzajímavější pamětihodností je asi Mojžíšova studna a palác Pereir. Další náměstí je pojmenováno po dr. Ignáci Seiplovi. Na něm má své sídlo Stará univerzita a také Akademie věd. Na Seitenstettengasse stojí synagoga z 19. století. 

Nejstarším vídeňským tržištěm je Hoher Markt, kromě něj má však Vídeň také Veletržní palác. V sousedství leží řada významných budov - Stará radnice, Andromedina kašna, Česká dvorská kancelář, Skotský kostel, několik kašen a paláce Harrachovský, Perstelův a Kinských. V kostele Minoritů na Minoritském náměstí bylo třicet týdnů vystaveno nabalzamované tělo Přemysla Otakara II., který padl v bitvě na Moravském poli. 

Samozřejmě i Vídeň má svůj hrad. Hofburg z 13. století se nachází na Michalském náměstí. Je tvořen řadou bran, paláců (Pallavicíniovský, Pálffyovský), najdete zde i hradní kapli, Národní knihovnu a několik nádvoří. Nedokončenou část komplexu tvoří Nový hrad, jehož výstavbu překazil pád habsburské monarchie. Dnes slouží především jako muzeum s kolekcí zbraní a hudebních nástrojů. Vyhledávané ji také Efezské muzeum s exponáty z vykopávek v Efezu. Za zmínku stojí i zábavní park Prater, jehož největším lákadlem zůstává Obří kolo vysoké téměř 65 metrů. Zmiňme ještě zámek Schönbrunn, který leží dvacet kilometrů od centra Vídně. Stojí na místě loveckého sídla a nabízí vše, co má každý správný zámek mít. Výklad pro německy hovořící turisty je podáván velmi srozumitelně, takže také našinec si odtud odnese spoustu poučného. Mezi exponáty zaujmou například obrazy všech potomků Marie Terezie nebo posmrtná maska Napoleonova syna, který zde zemřel. Nenechte si ujít procházku zámeckým parkem, kde je mimo jiné i Neptunova kašna, či malá zoologická zahrada. Rakouská metropole v kostce - adresa http://info.wien.at.