396ZOBRAZENÍ

Rusko je největším státem na světě a pyšní se dlouhou a bohatou minulostí. Vzhledem k tomu, že Ruská federace leží na dvou kontinentech - v Evropě i Asii - zasáhly do její historie významné starobylé říše - Řekové obsadili některé oblasti v Černomoří, Perská říše si přisvojila regiony u Kaspického moře, své si řekla i Římská říše. 

Velký význam má Rusko i pro historii České republiky a vlastně veškerých evropských zemí, ve kterých žijí potomci Slovanů. Právě v rozlehlých ruských stepích se totiž Slované zrodili, aby se v 6. století vydali na dlouhou pouť za novým domovem. Kromě Slovanů obývaly ruské území i další kočovné kmeny - Skytové, Hunové, Sarmati, Gótové, Avaři, Bulhaři nebo Maďaři. 

Ve druhé polovině 9. století vznikl první slovanský stát - Kyjevská Rus, která se rozkládala na území dnešního Ruska, Běloruska a Ukrajiny na řece Dněstru. Znesvářené slovanské kmeny byly ke sjednocení přinuceny sílícím tlakem vikingských nájezdníků. 

V 10. a 11. století zaznamenala Kyjevská Rus značnou expanzi a významné územní zisky, ale už ve 12. století se rozpadla na celou řadu drobných samostatných územních celků. Dílo zkázy dokonali ve 13. století Tataři (krutí mongolští nájezdníci), kteří poměrně snadno rozvrácenou zemi dobyli a obyvatelům Ruska přinesli teror a smrt. Západní a severní oblasti Ruska Tataři nedobyli, a proto tady vzniklo Veliké knížectví litevské. 

Postupem času začalo sílit především Moskevské knížectví, jehož vliv se brzy přelil do dalekých krajin. Právě Moskva měla největší zásluhu na definitivním zlomení tatarské nadvlády, formálně od roku 1480. 

V 16. století začalo Moskevské knížectví expandovat na východ a jihovýchod, kde se knížectví zmocnilo mimo jiné okolí Kazaně a velké části Sibiře. Snahy o expanzi na západ a k Baltskému moři přivedly Moskevské knížectví do permanentních srážek s Polskem a Švédskem. Expanze na jih zase vyvrcholily střety s Tureckem. V průběhu 18. století zaznamenala Moskva prakticky na všech frontách významné úspěchy. Získala část Ukrajiny, Estonsko, Livonsko a některé oblasti, které původně drželo Turecko. V průběhu napoleonských válek si navíc Rusové přivlastnili také Finsko a Besarábii. Polské království fakticky ovládal ruský car. Rozmach Ruska pokračoval i ve století devatenáctém, kdy Rusko získalo i další državy na Dálném Východě. 

Snahy o nezávislost většiny neruských národů vyvrcholily po ruské revoluci v roce 1918, kdy se osamostatnilo mnoho států, mimo jiné Finsko, Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Ukrajina apod. Mnoho států se v nejbližších letech dostalo zpět pod nadvládu Ruska. V roce 1922 vznikl SSSR, v němž mělo Rusko dominantní úlohu. 

Rok 1939 se do dějin Evropy zapsal velmi silně, protože nacistické Německo začalo nejkrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva. Územní zisky však nezaznamenali jen nacisté, ale i Rusové, kteří obsadili části Běloruska a Ukrajiny, které v té době drželo Polsko. V roce 1940 navíc Rusko anektovalo pobaltské republiky, část Rumunska a Finska. Tento stav byl potvrzen i po ukončení války. Následovala dlouhá desetiletí sovětského teroru a spuštění tzv. železné opony mezi rudým komunistickým východem a "prohnilým" kapitalistickým západem. K rozpadu Sovětského svazu došlo až v roce 1991, kdy se osamostatnila celá řada sovětských republik.

PODNEBÍ
Klimatické podmínky: Rusko je největším státem na světě, který se rozkládá na území dvou kontinentů - Evropy a Asie. Vzhledem k obrovské rozloze je velmi složité popsat v krátkosti podnebí země, protože se mění region od regionu. 

Většina území Ruska se pyšní mírným podnebím, ačkoliv velká část země je složena z polární tundry, lesní tundry a lesů, lesostepí a polopouští. Průměrná lednová denní teplota v evropské západní části Ruska se pohybuje v rozmezí 0 až 5 °C, ale ve východním Jakutsku jsou běžné mrazy kolem minus 40 až minus 50 °C. Průměrná červencová teplota se pohybuje od 1 °C na severním sibiřském pobřeží až po 25 °C v kaspických nížinách. Podnebí v severní a střední evropské části Ruska je velmi proměnlivé, nejmírnější oblasti jsou podél baltského pobřeží. Letní slunce zde svítí i devět hodin denně, ale zimy jsou tady velice chladné. Vůbec nejchladnější zimy jsou na Sibiři, kde běžně dosahují hodnot mnoha desítek stupňů Celsia pod nulou. Možná se to bude zdát k nevíře, ale léto na Sibiři může být poměrně příjemné, i když poněkud krátké. 

V jižní evropské části Ruska jsou kratší zimy než na severu. Jihovýchodní stepi mají horké, suché léto a velmi ledovou zimu. Severní a severovýchodní pobřeží Černého moře má mírnou zimu, ale po celý rok je zde velice deštivo. Bližší informace o podnebí v Rusku, a to o jednotlivých regionech, můžete najít i na internetu. Na adresách http://meteo.infospace.ru nebo www.meteo.ru se nacházejí nejen kompletní data, ale i aktuální předpovědi počasí. 

Nejlepší doba návštěvy: Červenec a srpen jsou všeobecně nejteplejší měsíce, a proto nejvíce turistů přijíždí do Ruska právě v této době. Stinným faktem je ovšem to, že v létě v Rusku často prší. Pokud se tedy chcete vyhnout dešti a návalu turistů, měli byste tuto zemi navštívit v květnu a červnu nebo až v září a říjnu. Začátek jara je převážně deštivý, blátivý a nepříliš příjemný.

NEBEZPEČÍ
Charakteristika: Bezpečnostní situace v zemi zůstává nadále neutěšenou. Proto doporučujeme nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech je rozumné ihned uvědomit místní policii a konzulární oddělení zastupitelského úřadu ČR v Moskvě. 

Častým jevem je okrádání, přepadávání turistů a neoprávněné vymáhání poplatků. Doporučuje se nepohybovat zbytečně v noci na neznámých místech, v okrajových čtvrtích měst. Při cestě automobilem se doporučuje jízda jen po určených a bezpečných trasách a k odpočinku využívat stanoviště GAI či, v nejhorších případech, hlídaná parkoviště. Důrazně varujeme před návštěvou některých autonomních oblastí Ruska, jako jsou Čečensko, Ingušsko, Dagestán apod. Situace v těchto regionech je nestabilní, politicky i nábožensky motivované únosy i vraždy cizinců jsou bohužel poměrně častým jevem. 

Drogová kriminalita: Nedovolená výroba, nabytí, držení a prodej omamných či psychotropních látek jsou postihovány trestem odnětí svobody až na 10 let s možností uložit i trest zabavení majetku. Trest odnětí svobody na 6 až 15 let se zabavením majetku se ukládá v případě, že jde o opakované nebo organizované spáchání této trestné činnosti nebo jde-li o velké množství těchto látek. 

Nedovolená výroba, nabytí či držení drogy bez úmyslu dalšího odbytu, tedy pro vlastní potřebu, jsou postihovány trestem odnětí svobody až na 3 roky nebo výchovnými pracemi v délce dvou let. Šíření toxikomanie je podle stupně nebezpečnosti postihováno tresty odnětí svobody až na 10 let. Trest odnětí svobody až na 5 let hrozí při pěstování či setí zakázaných rostlin (opia a konopí). Za pašování omamné nebo psychotropní látky přes celní hranici Ruské federace je možné stanovit trest odnětí svobody na 3 až 10 let a rovněž zabavení majetku.

ZDRAVOTNICTVÍ
Charakteristika zdravotnictví: Rusko je zemí extrémů, což se projevuje i ve zdravotnictví. Většina zdravotnických zařízeních je hluboko pod našim standardem, hlavně kvůli totálnímu nedostatku financí ve zdravotnictví. Chybí kvalifikovaní lékaři, potřebné vybavení i léky. Na druhou stranu můžete v Rusku narazit na vysoce profesionální zařízení, která poskytují velmi kvalitní služby místní politické garnituře a významným podnikatelům. Tato zařízení jsou však extrémně drahá. Obecně lze říci následující: pokud budete v Rusku potřebovat zdravotnickou pomoc, obraťte se na český zastupitelský úřad, který vám vytipuje kvalitní zařízení. 

Nepřehledná situace panuje v oblasti úhrady lékařské péče. Po delším období v devadesátých letech, kdy se oboustranně poskytovala základní péče zdarma, začala Česká republika i Rusko vyžadovat úhradu za jakoukoliv lékařskou pomoc státním příslušníkům druhé strany. Platí, že turista z České republiky musí prokázat zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v Rusku nebo musí mít garanci o úhradě léčebných nákladů od zvoucí osoby. Podle některých informací přijímají ruské konzulární úřady nebo pohraniční orgány pouze takové doklady o zdravotním pojištění, které jsou vydávány ruskými licencovanými pojišťovacími ústavy nebo zahraničními pojišťovacími institucemi, které s nimi či s asistenčními službami v předmětné záležitosti uzavřely příslušné smlouvy. 

Na základě informací jednoho z největších pojišťovacích subjektů Ruska Ingosstrach má tato instituce na území České republiky příslušné smlouvy s Evropskou cestovní pojišťovnou, Wintertour Pojišťovnou a společností ELVIA Česká republika, u nichž se lze v souladu s výše uvedeným bez problémů pojistit. Rozhodně doporučujeme před cestou kontaktovat české ministerstvo zahraničních věcí a požádat o aktuální informace. 

Léky a lékárny: Ruské lékárny jsou spolehlivé a většina lékárníků je vysoce kvalifikovaná. Převážná většina ruských lékáren je ve státních rukou a bohužel málokterý lékárník mluví anglicky. Lékárny jsou obvykle součástí dalšího zdravotnického zařízení. Ve větších městech je najdete bez problémů, mimo hustě obydlené oblasti na ně narazíte jen stěží, takže nezbývá než zamířit do nejbližšího města. Adresy místní lékáren vám poskytnou v hotelu. Získáte je i v telefonním seznamu nebo na telefonu 09 (jen v Moskvě). 

Pravidelné otevírací hodiny lékáren jsou ve všední dny od 9 do 20 hodin. Pokud v lékárnách nakoupíte léky, nezapomeňte zkontrolovat dobu použitelnosti. Některé léky v Rusku nejsou k dostání, proto doporučujeme vybavit se před cestou všemi potřebnými léky. 

Další rady: Do Ruska není povinné žádné očkování, jen turisté, kteří sem míří na dobu delší než tři měsíce, musí mít negativní osvědčení o HIV. Před cestou doporučujeme konzultovat se svým lékařem možná rizika, jimž se dá vyhnout vhodným očkováním. Například očkování proti vzteklině je vhodné, protože tato nemoc je v Rusku běžná a navíc se stále šíří. Vhodné je i očkování proti tyfu a žloutence typu A i B. Počítejte s tím že z Čečenska se do Ruska dostala dětská obrna, která hrozí v oblasti střední a východní Sibiře. Encefalitidou se můžete nakazit ve všech zalesněných oblastech po celém Rusku. 

Během návštěvy Ruska je třeba dodržovat přísná hygienická opatření. Obecně je možné říci, že jakákoliv volně šiřitelná voda je nebezpečná. Vyvarujte se pití vody z vodovodního řadu a konzumace nápojů s ledem. Vodu z volné přírody pijte pouze převařenou. Doporučujeme ke konzumaci balenou kupovanou vodu, u které vždy překontrolujte nepoškozenost uzávěru. 

Základní potraviny jsou v Rusku běžně ke koupi. Doporučujeme však kupovat a konzumovat jen balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje. V mnohých případech se jedná o pokoutně vyrobený alkohol s nepříjemnými účinky na zdraví. Rizikem je konzumovat vepřové, saláty i majonézy. Pokud přesto hodláte experimentovat a okusit místní jídla, mějte po ruce léky na průjem. 

Rusko se potýká s několika epidemiemi pohlavních chorob, bohužel jednoznačně vede HIV. Odhady se pohybují v rozmezí 350.000 až 600.000 HIV pozitivních nebo nemocných AIDS. Také syfilis je velice rozšířený. Proto doporučujeme důsledné používání prezervativů u všech sexuálních praktik. Od věci není ani úplná sexuální abstinence.

OBCHODY A SLUŽBY
Obchody: Ve velkých ruských městech se nakupuje velmi dobře, protože disponují značným počtem obchodů i dalších provozoven. Na okrajích Moskvy, Petrohradu i dalších větších měst naleznete supermarkety se stejným sortimentem zboží, na jaký jste zvyklí z České republiky, takže v nich nakoupíte videokamery, vína, alkohol, kožešiny, keramiku, sklo, šperky i hračky, prostě vše, nač pomyslíte. Zajímavým místem nákupů je také obchodní dům GUM na Rudém náměstí v Moskvě. Většina obchodů ve velkých městech má otevřeno od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin. Mnohé podniky jsou otevřené i v neděli, což se týká zejména supermarketů a velkých obchodních domů. 

Na venkově je situace úplně jiná. Většinou tu naleznete pouze malé obchůdky nabízející jen potraviny (místy pouze základní). Když budete mít štěstí, narazíte na prodejnu se smíšeným zbožím. Proto se vyplatí nakupovat na trzích, které se ve většině městeček konají o víkendu, často v sobotu brzy ráno. Pokud budete kupovat potraviny, zaměřte se jen na kupované a balené produkty nebo řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Rozhodně nedoporučujeme nakupovat u pouličních prodejních stánků alkoholické nápoje. V mnohých případech jde o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví. Služby mají v Ruské federaci stoupající úroveň a zejména ve velkých městech jsou zahraniční turisté obsluhováni ve slušném standardu. Jedná se zejména o kadeřnické, poštovní, bankovní, poradenské a konzultační služby. Je však třeba počítat se zvýšenými finančními náklady. 

Pošty: Ruská pošta je na přijatelné úrovni, ale často dochází k otevírání obálek, které slibují lákavý obsah. Proto doporučujeme nezasílat z Ruska nic jiného než pohlednice a slabé dopisy. Na poštu narazíte ve větších městech, na vesnicích jsou maximálně poštovní schránky. 

Telefony: Ruské telekomunikační služby byly na katastrofální úrovni, prakticky se z Ruska nedalo dovolat do zahraničí. V posledních letech se ale rychle zkvalitňují. Při volání do ciziny nebo meziměsto je podle některých informací nutné vyhledat odpovídající automat, protože zdaleka ne všechny tento typ hovorů umožňují. Nejdříve je třeba vytočit 8, abyste dostali spojení. Pak je třeba čekat na nový vyzváněcí tón a teprve poté vytočit volané číslo. Pokud chcete volat do zahraničí, vytočte 8, poté čekejte na tón, vytočte 10, kód země a zbytek čísla. Při telefonování v Moskvě vám určitě přijde vhod moskevský telefonní seznam firem, který najdete na adrese www.mbtg.net. 

Veřejných telefonů je ve všech městech dostatek. V mnoha budkách se nacházejí archaické aparáty, avšak stále častěji narazíte na moderní telefony na telefonní karty. Dávejte pozor při koupi telefonní karty, protože každý automat akceptuje jiné karty. Co se týče mobilních telefonů, jsou zde standardní evropské podmínky (GSM 900/1800). Síť GSM 400/1800 bude brzy dostupná ve vybraných regionech. Pokrytí v Moskvě a Petrohradu je velice dobré, ale do menších regionů se teprve zavádí, takže v nich je situace o něco horší. Mezi ruské operátory patří Kuban (www.kubangsm.ru) a Mobile Telesystems (www.mts.ru). 

Suvenýry: V Rusku je možné koupit hezký suvenýr i vyslovený kýč. Záleží na štěstí i na tom, co preferujete. Velmi atraktivním suvenýrem je palech, lakovaná krabička na cennosti. Turisté ze západoevropských zemí horečně nakupují klasické matrjošky, ale čeští turisté většinou nad tímto suvenýrem kroutí hlavou. Pokud patříte mezi ty, které matrjošky oslovují, můžete najít inspiraci na internetové adrese www.thedollnest.com. Mezi tradiční suvenýry z Ruska patří samovary, které mohou být po návratu domů i platným pomocníkem. Na své si přijdou i pamětníci, protože například v Moskvě na slavné třídě Arbat postávají desítky stánkařů s odznaky, vojenskými řády, čepicemi a dalšími vzpomínkami na rudé časy Sovětského svazu. Při nákupu suvenýrů je lepší obejít několik obchodů s podobným zbožím, protože ceny se významně liší. 

Elektřina: 220 V, 50 Hz

AKTIVITY
Kultura: Ruská kultura je velmi vyspělá a v jistém smyslu odráží drsnost ruské historie. Velké popularitě se v Rusku těší divadlo. I v současné době, ačkoliv na tom Rusko není právě nejlépe, počet divadel stále roste a v zemi působí na 500 divadelních souborů. Dřívější omezení ohledně tvorby i vlastní interpretace některých děl naštěstí vzalo za své a dnes funguje v Rusku naprostá divadelní svoboda. Převažují díla ruských autorů, stále častěji se však objevují díla zahraničních umělců. Tradičním divadelním stánkem je Bolšoj theater (www.bolshoi.ru).V průběhu jednoho měsíce je možné vidět kolem 30 různých operních a baletních představení Bolšoj Opery a Balet Company. Populární je rovněž balet Kirov z Petrohradu (www.kirovballet.com). V celém Rusku je okolo 50.000 veřejných knihoven, z toho téměř 40.000 mimo velká města. Najdete v nich celkem přes bilión knih. Každá vysoká škola nebo větší společnost má přitom zpravidla svou vlastní knihovnu. 

Pokud jste milovníky muzeí, můžete zamířit do více než 1.500 muzejních expozic, a to různého zaměření od historie přes etnografii, umění a přírodní věky po techniku. Mnoho etnografických muzeí je pod širým nebem. Prakticky se jedná o skanzeny, které dokumentují život ruského lidu v minulých letech, staletích. Velkou část ruských muzeí naleznete na adrese www.museum.ru. Mezi nejznámější muzea patří Petrohradská Ermitáž (www.hermitagemuseum.org), Leninovo muzeum a mauzoleum (www.aha.ru/~mausoleu), Státní Darwinovo muzeum (www.darwin.museum.ru) a Muzeum v Kremlu (www.kremlin.museum.ru). 

V zemi se rovněž nachází řada soukromých galerií, které se těší velkému zájmu. Krásné galerie najdete především ve velkých městech, vždyť jen v Moskvě je jich více než 100. Některé z nich jsou prodejní. Velké oblibě se v Rusku těší i hudba, a to klasická (http://classical.music.ru:8080), jazzová (www.jazz.ru), bluesová (www.blues.ru) nebo třeba metalová (www.rusmetal.ru). 

Svátky a dny pracovního klidu: 1. leden - Nový rok, 7. leden - Pravoslavné Vánoce, 23. únor - Den obránců vlasti, 8. březen - Mezinárodní den žen, Velikonoční svátky, 1. a 2. květen - Svátek práce, 9. květen - Den vítězství ve 2. světové válce, 12. červen - Den nezávislosti, 7. listopad - Svátek usmíření (dřívější VŘSR), 12. prosinec - Den ústavy. 

Zábava: Ať si vymyslíte jakýkoliv způsob zábavy, můžete vsadit na to, že ve velkých městech na takový zábavní podnik narazíte. Divadla, cirkusy, varieté, kina, diskotéky, taneční kluby, rockové kluby, restaurace, hospůdky, bary i noční kluby, to vše láká k návštěvě. Přes den můžete zajít do muzea nebo do zoologické zahrady. V Moskvě doporučujeme návštěvu Moskevského státního cirkusu (www.moscowstatecircus.co.uk). Zato v odlehlejších oblastech si budete muset vystačit s krásou místní přírody, vřelými lidmi a třeba nějakou místní hospůdkou. 

Pěší a vysokohorská turistika: Nezkažená ruská příroda, která má mnoho tváří (od vysokých hor přes pouště a polopouště) láká do země milovníky turistiky. Vždyť v Rusku jsou desetitisíce, možná statisíce oblastí, které stojí za návštěvu. Na jihozápadě a na jižních pobřežních hraničních oblastech je to především Kavkaz a Altaj. Obě pohoří jsou díky klimatu velice podobné Alpám či dalekým Rocky Mountains. Pyšní se širokými věčně zelenými údolími i stráněmi pokrytými divokými květy. 

Na severovýchodě je jasnou jedničkou mystické jezero Bajkal (www.baikal.eastsib.ru) pohodlně uvelebené mezi horskými údolími a chráněnými přírodními parky. Na dalekém východě mohou milovníci trekkingu zamířit k vrcholům vulkánů a doutnajícím horkým pramenům Kamčatského poloostrova (www.kamchatka.ru). Dálný ruský východ je velmi řídce obydlený, a tak se lze těšit z neporušené přírody a poklidného života jejích obyvatel, mimo jiné medvědů, orlů, losů a dnes už poměrně vzácných sibiřských tygrů. Mnoho ruských cestovních kanceláří se v posledních letech specializuje na pořádání expedic pro západní turisty. Oblíbené jsou cesty za sledováním ptactva nebo divokých vulkánů. Populární je i horolezectví a toulky rozeklanými ruskými horami. Pohoří Kavkaz, Altaj, Sajan a Stanovoj nabízejí fantastická panoramata a místa pro horolezectví, stejně jako některé vrcholky poloostrova Kamčatka. Kavkaz, který se táhne od Černého ke Kaspickému moři, odděluje Rusko od Arménie a Gruzie. Dominantou Kavkazu je hora Elbrus (5642 metrů), která nabízí velice namáhavý, leč technicky nepříliš náročný horolezecký výstup na vrchol. Dalším místem, které táhne dobrodruhy, je Sibiř, a to nejen kvůli solným dolům a věčně zmrzlé půdě, ale také díky neprobádaným oblastem na hranicích s Kazachstánem a Mongolskem. Časté jsou i botanické zájezdy, tedy cesty za krásou místní fauny, které se obvykle konají v průběhu června a července. 

Vodní sporty: Jezero Bajkal v centrální Asii, někdy nazývané Modré oko Sibiře, nabízí skvělou příležitost pro kanoistiku a kempink. Stejně velké oblibě se těší i potápění. Řeky na Kamčatce jsou cílem milovníků raftingu i kanoistiky. 

Rybaření a lov: Rybaření (www.fishing.ru) a lov jsou velice oblíbené a rozšířené sporty, které do Ruska lákají četné zájemce ze západní Evropy. Mnoho turistů i bohatých Rusů se však věnuje nelegálnímu lovu v zakázaných oblastech, při němž nemilosrdně vybíjejí i vzácné druhy zvěře. Policie se tomuto trendu snaží zabránit, ale zatím marně. 

Lyžování a snowboarding: Lyžařských středisek alpského lyžování v Rusku zatím není příliš mnoho, i když jejich počet a vybavenost stále stoupá. Podle expertů je otázkou jen několika let, než v Rusku budou velice kvalitní a špičkově zařízené lyžařské regiony. Prozatím patří mezi ty nejznámější kavkazská střediska v okolí Dombaje na západě a na severu v Baksan Elbrus. Kavkaz je také populární díky lyžování s pomocí vrtulníků, které vozí nadšené lyžaře a snowboardisty na vrcholky místních velikánů. Kavkaz se v tomto směru stává silným soupeřem amerického Colorada. V Moskvě je možné zavítat na závody ve skocích na lyžích ve vysočině Vorobjevi. Stejně tak je možné vypustit duši při běhu na lyžích. Bohatí Rusové ale většinou míří za kvalitním lyžováním do Evropy. 

Ostatní sporty: Oblíbeným sportem široké ruské veřejnosti je bruslení, ve kterém ruští sportovci sklízejí na mezinárodním poli velké úspěchy. Mnoho měst má vlastní umělé bruslařské stadiony, které fungují i během léta. V zimních měsících se ale bruslí prakticky na každém jezeře, rybníku, řece nebo dokonce na umělé ploše na Rudém náměstí, jako tomu bylo v roce 2000. Nejznámější bruslařský ráj je centrální park rekreace v Petrohradě. Pokud vás zajímá ruské krasobruslení, pak navštivte internetovou adresu www.skate-central.com. 

Mezi divácky nejoblíbenější sporty patří lední hokej. Především mezinárodní hokejový turnaj Izvestia má obrovskou návštěvnost. Ruský hokej je přitom velmi bohatý, a tak do zdejších klubů často míří i hráči ze západní a střední Evropy. Za ruské týmy už hrají i někteří Češi a manažeři klubů pokukují i do zámoří, konkrétně do americké NHL. Kopaná je rovněž velice oblíbená, a to nejen první liga, jejímž nejslavnějším zástupcem je Spartak Moskva. Slušnou diváckou návštěvnost mají také oblastní soutěže a různé turnaje. Vše o fotbalu v Rusku najdete na adrese www.soccer.ru. Populární je také tenis, především pak Kremlin Cup.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Moskva
Metropole ruské federace leží uprostřed evropské části Ruska, na soutoku řeky Moskvy a Jauzy. Obyvatele města odjakživa trápily drsné přírodní podmínky, protože první sníh se tu objevuje už na konci září a vydrží často do začátku května. První osadníci se na tomto území objevili už v 10. století. První písemné zmínky pocházejí z 12. století, kdy už osada nesla jméno Moskva, podle starých letopisů zřejmě transkripce slov močálovité místo. Právě tady se křížily důležité obchodní stezky. Jejich ochranu zajišťovala dřevěná tvrz na Borovickém kopci, základy dnešního Kremlu. Už o sto let později však do Moskvy vtrhli mongolští nájezdníci, kteří veškerou zástavbu vypálili a srovnali se zemí. 

Dlouhá dvě staletí trvalo, než se všechny rány zacelily a město opět začalo vzkvétat - rostly tu nové hradby a opevnění, do ulic se vrátil obchod a výroba. Rozvoj nezastavil ani ničivý požár, který zahubil poslední dřevěné stavby. Útok Tatarů však Moskva nevydržela, období smutku město drželo až do konce 15. století. Už v této době však vyrost Kreml do té podoby, jak ho známe dnes. Za vlády cara Ivana IV. Hrozného se Moskva stala jedním z nejdůležitějších měst Evropy. Postavil se tu mimo jiné vodovod a kamenné mosty přes řeku Moskvu. Velká rána potkala hrdou ruskou metropoli na začátku 19. století, kdy většinu města zničili napoleonští vojáci. V roce 1918 se sem přesunula sovětská vláda a o čtyři roky později tu vznikl Sovětský svaz. Během druhé světové války Moskva odolala útokům nacistických vojsk a dveře k významnému postavení jednoho z nejdůležitějších měst světa byly otevřeny. 

Nejdůležitějším místem metropole zůstává Kreml, obehnaný vysokou zdí s dvaceti vysokými věžemi, z nichž asi nejznámější je Spasská s hodinami. Uprostřed opevnění je několik výstavních paláců - Největší chrám, Uspenský chrám a další skvosty moskevské architektury. Nejvyšší budovou je téměř sto metrů vysoká zvonice Ivana Velikého. Kreml je dodnes sídlem parlamentu i senátu. 

Už za zdí Kremlu najdete několik významných náměstí, například Rudé náměstí s chrámem Vasilije Blaženého a mauzoleem V. I. Lenina. Ještě dnes, dávno po rozpadu Sovětského svazu, se tu pořádají okázalé vojenské přehlídky. Právě odtud se nejlépe dostanete ke všem dalším pamětihodnostem Moskvy, například k historické budově moskevské univerzity, ke zdejším vyhlášeným divadlům nebo do známé čtvrti Arbat. Od zdejší Arbatské brány vede pěší zóna, která je proslulá svým klidem a pohodou. V úzkých klikatých uličkách postávají pouliční umělci, drobní výtvarníci i košíkáři, u nichž si můžete koupit půvabné suvenýry. Moskva však nabízí i další pamětihodnosti, o nichž se zmiňme alespoň okrajově - kostel Nanebevzetí ze 16. století, Krutický dvůr nebo kláštery, například Vysokopetrovský nebo Sretěnský. Mezi novodobé památky patří velký sportovní areál na Lužnikách nebo areál Výstavy úspěchů národního hospodářství s obrovským obeliskem na počest startu prvního sputniku do vesmíru. Zapomenout však nesmíme na četná muzea ani na to, že z Moskvy vyjíždějí vlaky na nejdelší trať planety, Transsibiřskou magistrálu, která končí až v dalekém Vladivostoku. Oficiální průvodce Moskvou se nachází na adrese www.moscow-guide.ru. 

Murmansk
Město drsného života. Murmansk leží přibližně půli cesty mezi Moskvou a Severním pólem, necelých 200 kilometrů od polárního kruhu. Je obklopený tundrou, v prosinci i lednu zahalený neprostupnou tmou. Oblast je domovem ruských atomových ledoborců, za druhé světové války tu byla významná vojenská námořní základna. Většina obyvatel dnešního Murmansku žije ve špatně udržovaných starých obecních domech. Oblast ožívá jen na několik týdnů v roce, kdy sem míří davy turistů především ze severských ostrovů na tradiční Festival severu, který se koná poslední týden v březnu. Nedílnou součástí oslav jsou i oblíbené sobí závody a lyžařské maratóny. 

Sant Petěrburg
Město plné krásných historických památek, které bylo ještě donedávna známé jako Leningrad respektive Petrohrad. Bylo založené na začátku 18. století carem Petrem Velikým jako nové hlavní město země. Věčný rival Moskva tehdy dostala zákaz stavět kamenné stavby, aby Sankt Petěrburg nemohla předstihnout v kráse a výstavnosti. 

Nejpůsobivější stavbou je bezesporu Petrodvorec, obrovský palácový areál vystavěný přímo pro rodinu cara Petra Velikého. Už svým pojetím je Petrodvorec famózní stavbou, protože car, jemuž byla velkým vzorem Západní Evropa, poručil vystavět palác, který předčí přední evropské stavby včetně samotného Versailles. Sám navrhl plány, sám povolal desítky architektů a tisíce stavbařů, aby se jeho sen stal skutečností. Dominantou dnešního Petrodvorce, který byl sice během druhé světové války silně poničen, ale během dalších let mu restaurátoři vrátili jeho impozantní podobu, je Velký palác. Z jeho oken se carově rodině otevíral fascinující pohled na Finský záliv a vlastně celý Sankt Petěrburg. Bohatě zdobené stěny paláce kryjí stovky komnat, většinou přístupných veřejnosti. Seznámit se tak můžete nejen s místnostmi plnými zlata, křišťálů a drahých kamenů, ale i s pracovnou Petra Velikého. V zámeckém areálu leží i další působivé stavby, například Monplaisir na pobřeží, v němž car bydlel během stavby Petrodvorce, aby mohl dohlížet na bezchybné plnění plánů. Malá Ermitáž v sobě ukrývala jídelnu, další budovy zase honosné sály a obrazárny. Všechny stavby do jedné obklopuje nádherný park plný vodních kanálů a fontán, které spotřebují 35 tisíc litrů vody za sekundu. Mnohé z nich jsou navrženy s jistou dávkou šibalství, protože obdivovatele v nečekané chvíli postříkají ledovou vodou. V oblacích vodní tříště můžete vidět desítky pozlacených soch, například delfínů, lvů, vodních nymf nebo starého ruského hrdiny Samsona. 

V okolí Sankt Petěrburgu se nalézají i další významné paláce, například bývalé Sarsoje Selo v Puškinu jižně od města. Pochází z 18. století a byl postaven pro carevny, především pro Kateřinu Velikou. Název Puškinovo nese na počest známého ruského spisovatele. Hlavní budovou zámeckého areálu je Jekatěrinský letní palác, jehož součástí byla dříve také světoznámá Jantarová komnata. Umělecké předměty nevyčíslitelné ceny odvezla nacistická vojska, aby se v krutých válečných časech ztratily bez naděje na jejich záchranu. Podle některých teorií se Jantarová komnata, rozložená do stovek beden, ocitla na českém území ve štolách u pražských Štěchovic, kde je stále hledají někteří nadšenci. Podle dalších názorů, asi reálnějších, rozkradli Jantarovou komnatu němečtí vojáci během její cesty do Německa. Tomu ostatně odpovídá i to, že se jednotlivé kousky pomalu vynořují ze soukromých sbírek. Na rekonstrukci Jantarové komnaty se v této chvíli činí ruští odborníci, kteří z jantaru podle dobových fotografií kompletují jednotlivé části úchvatného pokoje. Jen několik kilometrů od Puškina se nachází další rozsáhlý zámecký areál o rozloze 650 hektarů, Pavlovsk. Sloužil jako sídlo cara Pavla I., syna carevny Kateřiny Veliké a dnes je oblíbeným místem cestovatelů. 

Soči
Romantické černomořské letovisko je s horizontem kavkazských vrchů v zádech jakousi ruskou Oděsou. Za zdejším subtropickým klimatem, teplým mořem a překrásnými plážemi míří tisíce návštěvníků. Město si uchovává svůj zahradní ráz s mnoha mohutnými, avšak velmi krásnými venkovskými domy. V blízkém okolí navíc máte možnost obdivovat krásu nedalekých vodopádů či sledovat zdejší překrásný kraj z ptačí perspektivy alpských výhledů. V bezprostřední blízkosti Soči naleznete i několik lázeňských měst. 

Vladivostok
Proslulé přístavní město a velká námořní základna Tichého oceánu. Před 2. světovou válkou byl Vladivostok vzkvétajícím obchodním centrem Ruska, což se však záhy po válce změnilo. V letech 1958 až 1990 bylo město uzavřené všem návštěvníkům. Polohou je Vladivostok často srovnáván s americkým San Franciscem, a to díky malebným kopcům a návrším, z nichž se otevírá nádherný výhled na moře. Zdejší přístav je plný válečných lodí. Město je obklopeno rozsáhlou přírodní rezervací, v níž má svůj domov mnoho vzácných živočišných druhů, mimo jiné černý a hnědý medvěd nebo sibiřský divočák. Vladivostok je také konečnou zastávkou na nejdelší trati světa - Transsibiřské magistrále, která byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Původně jednokolejná trať je dnes rozšířená a už tu také nejezdí parní, ale elektrické lokomotivy. Přesto si ponechává punc originality. 

Spojuje dva kontinenty, Evropu a Asii, a měří téměř deset tisíc kilometrů. Stavební práce začaly současně na obou koncích železnice, v Moskvě i Vladivostoku. Největší problém tvořilo zamrzlé Bajkalské jezeru u Irkutsku. Až v daleké Anglii byl proto postaven speciální ledoborec, který sem byl dopraven rozložený na kusy a v přibajkalském Irkutsku opět smontován, aby práce mohly pokračovat i v zimních měsících. Otevření železnice znamenalo obrovskou časovou úsporu, protože původně tříměsíční cesta se zkrátila na pouhé dva týdny.