337ZOBRAZENÍ

Zpočátku to byla suchá krajina plná chudých beduínů, kteří lovili perly, pěstovali plodiny a také přepadávali lodě v zálivu. Díky tomu také pobřeží získalo přezdívku Pirátské. Britským silám však došla na přelomu 18. a 19. století trpělivost a všechny pirátské lodi během jedné krvavé akce zničily. V porobené zemi umístili svou posádku, která tu vytrvala až do 20. století, kdy byla na území emirátů nalezena ropa. Obyvatelé zbohatli a v roce 1971 utvořili z původních devíti emirátů sedmičlenné Spojené arabské emiráty. Ze zbývajících dvou, Kataru a Bahrajnu, jsou samostatné státy. Dnes jsou Spojené arabské emiráty bohatou zemí, spíše než tradiční domy tu najdete supermoderní mrakodrapy a všudypřítomný luxus.

VSTUPNÍ PODMÍNKY
Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní pas platný minimálně dva měsíce od data vstupu do země a fotokopie víza vystaveného imigrační policií SAE nebo na zastupitelském úřadu SAE ve Vídni, Peter Jordanstrasse 66, tel.: 00431-3681455, fax, 00431-3684485, úřední hodiny od 9 do 14.30 hodin (originály víz jsou deponovány místním sponzorem na hraničním přechodu, který cestující použije ke vstupu do země). Žádost musí obsahovat cestovní pas platný minimálně dva měsíce, tři fotografie, vyplněné žádosti o vízum, dopis zaměstnavatele ve trojím vyhotovení, telex od sponzora (tj. místní organizace nebo občana, který dává za návštěvníka finanční záruku na dobu pobytu v zemi). Většině občanů ČR, přijíždějícím do SAE na pozvání osob, které mají v SAE trvalý pobyt, místních cestovních kanceláří nebo místních státních či soukromých firem, zařizuje vystavení víz při příletu do SAE na letišti zvoucí osoba (sponzor) formou žádosti na imigrační policii SAE. V žádosti o vystavení víza na letišti je nutné uvést kromě osobních údajů a čísla pasu i přesné datum, čas, číslo letu a místo příletu do SAE a přiložit čitelnou fotokopii datové stránky pasu žadatele. Vystavení tohoto víza trvá minimálně 14 dní od data podání žádosti. Originál víza je deponován na letišti a fotokopii víza, kterou je nutno žadateli předem doručit, žadatel předkládá při příletu na letišti pasové kontrole. Toto opatření platí i pro zastupitelský úřad, který víza pro delegace, kurýry, pracovníky ministerstva zahraničních věcí (MZV) a jiných státních institucí notifikací přes MZV SAE a imigrační policii SAE je schopen vyřídit ve lhůtě stanovené MZV SAE a to jsou rovněž dva týdny. V případě zájezdů s cestovními kancelářemi (CK) vyřizují veškeré formality spojené se vstupem do SAE české CK přes místní kooperující CK nebo ubytovací zařízení. Transitní víza, s platností od několika hodin, maximálně 1 až 2 dny, vyřizuje pro cestující na letišti ta letecká společnost, která cestujícího přepravila do SAE. Podmínkou je, že cestovní doklad cestujícího je deponován na letišti u imigrační policie, která mu vystaví doklad o tranzitu, na který mu bude umožněno na několik hodin opustit letiště. Tento doklad se při návratu odevzdává policejnímu úředníkovi zpět a ten vrací cestujícímu originál cestovního dokladu. Turistická víza do SAE jsou platná 60 dnů (za poplatek 100 dirhamů) s možností jednoho prodloužení o dalších 30 dnů za poplatek 500 dirhamů. Při vstupu do země se vyplňuje bílá vstupní karta, která se odevzdává pasové kontrole na letišti. Při výstupu ze země se vyplňuje červená výstupní karta. Další přihlašovací povinnost není zavedena.
Osobám, které hodlají navštívit Izrael nebo z jejich cestovního pasu vyplývá jakákoliv souvislost s touto zemí, je vstup do SAE zakázán! Osobní věci podléhají celní kontrole. Kvantitativní omezení pro osoby nemuslimského vyznání se týkají dovozu alkoholu (2 litry), pro všechny další osoby je dovoz alkoholu zakázán. Dovoz a průjezd přes SAE se zbraní, střelivem, drogami a pesticidy je povolen pouze na základě zvláštní licence ministerstvem vnitra SAE v evidovaném množství. Striktně je zakázán dovoz opia a narkotik, jakýchkoli pornografických a eroticky zaměřených materiálů (videokazet, časopisů), dovoz politicky či nábožensky citlivých materiálů a antiislámské literatury a izraelské měny. Uvedené položky podléhají přísné cenzuře a jsou okamžitě konfiskovány s patřičným postihem podle islámského práva - šaríji pro osoby, u kterých je zboží nalezeno. Pro dovoz zvířat je vyžadováno předložení veterinárního osvědčení, potvrzení o očkování proti vzteklině a potvrzení o nepřítomnosti vztekliny v domovské zemi. Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny. Tuto funkci plní finanční záruka místního zvoucího subjektu, sponzora, který musí pobírat měsíčně minimální plat 4000 dirhamů, aby vůbec mohl zahájit řízení a zvát do SAE k návštěvě osoby.

PODNEBÍ
Celé pobřeží Spojených arabských emirátů je pro krásnou dovolenou jako stvořené. Úžasný bílý písek, modré moře, čistý svěží vzduch. Nejvhodnějším obdobím pro cestování jsou jarní měsíce březen až květen, eventuelně podzim od října do prosince, kdy teploty a vlhkost vzduchu nedosahují tak extrémních hodnot. Průměrná teplota se totiž v emirátech pohybuje kolem 25°C, maximální teploty jsou v červenci. Zvýšené srážky přicházejí na řadu od června do září. Určitě doporučujeme používat ochranné prostředky proti vysoké intenzitě slunečního záření (sluneční brýle a opalovací krémy s kvalitním UV filtrem).
Do Spojených arabských emirátů je nejlepší letět, a to přes švýcarský Curych. Přímá linka, například Praha - Dubaj, je totiž v nedohlednu. Určitou naději skýtají také charterové lety předních cestovních kanceláří, které při nenaplnění letadla do emirátů poskytují cestovatelům alespoň nějaké slevy.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Zastupitelský úřad ČR v Abu Dhabi: Plaza Tower, P. O. BOX 27009, Corniche Plaza Building, tel: 009712-782800, fax: 009712-795716. Důležitá telefonní čísla: hasiči 997, policie 999, ambulance 998, záchranná služba 214666.

NEMOCNICE, SLUŽBY
Zdravotnická péče je v SAE na dobré úrovni. Převažují soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení. Poplatek za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních je od 100 dirhamů a cena lékařského ošetření závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE neexistují. Turistům doporučujeme, aby do SAE necestovali bez zdravotního pojištění.
Služby jsou v emirátech na velmi vysoké úrovni, čemuž odpovídají ceny. V obchodech, které jsou denně otevřené do pozdních nočních hodin, je velký výběr zboží z celého světa. Je třeba počítat s poměrně vysokou finanční náročností dovolené v SAE, zejména v případě, že není předem zajištěna přes CK a uskutečňuje se v rámci individuální turistiky. Z hlediska hygieny se při dodržování základních hygienických pravidel není třeba obávat nákazy z potravin. Vodu je lepší užívat pouze kupovanou v originálních uzavřených PET lahvích. Rozhodně nedoporučujeme užívat alkoholické nápoje na veřejnosti nebo dokonce přijít podnapilý. Ani v nejlepších hotelech alkoholické nápoje neseženete, k dostání jsou jen ve specializovaných obchodech. SAE je země s relativně liberálním přístupem k prosazování zásad islámského náboženství. Je tu částečně povoleno sledovat satelitní TV programy, u žen se toleruje běžný, evropský způsob oblečení. Poštovní i telekomunikační systém je výborný, většina poštovních zásilek doputuje do Evropy do jednoho týdne. Známka na pohled stojí kolem dvou dirhamů. Elektrické napětí je 220/240 V.

DOPRAVA, ČAS
Pro řízení osobního vozu cestovatel potřebuje český i mezinárodní řidičský průkaz a musí být starší jedenadvaceti let. Tuzemské i renomované mezinárodní společnosti najdete ve velkých městech a na letištích. Pokud si chcete půjčit vůz, musíte předložit pas, dvě fotografie i platné průkazy. Silniční síť je velmi kvalitní, hlavní tahy spojují zejména jednotlivá města a emiráty. Jezdí se vpravo, nejvyšší povolená rychlost je 60 km/h v obydlených oblastech a 100 km/h na ostatních úsecích.
Autobusová doprava spojuje všechna hlavní města. Vozy jsou kvalitní, ale také poměrně drahé. Dobrým způsobem cestování jsou taxíky, které jsou vzhledem k tomu, že emiráty patří mezi ropné velmoci a pohonné hmoty stojí pakatel, levné. Stanoviště taxi najdete na každém rohu, mají typickou žlutou barvu. Vodní taxi zajišťují dopravu po velkých řekách a podél pobřeží. Pravidelné letecké linky spojují Abu Dhabi a Dubai. Pokud sáhnete trochu hlouběji do kapsy, můžete využít i malá soukromá letadla pro cestu prakticky kamkoliv. Čas je plus tři hodiny.

NEBEZPEČÍ
Bezpečnostní situace v zemi je stabilní, v zemi je nízká kriminalita. Nejnižší je v emirátu Abu Dhabi, naopak v emirátu Dubaj vzhledem k velkému pohybu cizinců a turistů kriminalita rok od roku roste a přináší s sebou problémy. V zemi, kde vládne dědičná absolutní monarchie, je každý sebemenší přestupek bedlivě policií sledován a tvrdými postihy a nekompromisním postojem úřadů vůči jakémukoli porušování předpisů trestán. Za spáchané trestné činy, za každý přestupek jsou vyměřovány velmi přísné tresty, jejichž důsledkem je vyhoštění cizince ze země. Například krádež bývá trestána useknutím ruky, za násilné trestné činy není výjimkou bičování či kamenování, což se ale několik let neprovádí na cizincích, kteří nejsou muslimové. Za vraždu je ukládán trest smrti anebo podle požadavku rodiny zavražděného vysoké výkupné od 150.000 dirhamů (tzv. blood money). Extrémně tvrdé postihy jsou uplatňovány proti prodejcům a držitelům drog, pašerákům alkoholu a erotických kazet, časopisů apod. Turisté se však na druhé straně nemusí obávat drobné pouliční kriminality (přepadení či okradení) ani ve večerních hodinách.

 

Abu Dhabi
Moderní hlavní město, v němž každá ulice a každý dům září bohatstvím. Vždyť ropa tu byla objevena už v roce 1958 a od té doby Abu Dhabi velmi zbohatlo. Metropole SAE se rozkládá na poloostrově ve tvaru T a mezi jednotlivými hlavními stavbami jsou obrovské vzdálenosti. Proto je dobré si při prohlídce města najmout taxi nebo zapůjčit vůz.
Přestože je Abu Dhabi převážně moderní město, udrželo si stále kousek ze své starobylé minulosti. Palác Al-Husn (Diwan Amiri - Bílá pevnost) pochází z konce 18. století a dodnes je častým cílem návštěvníků. Od rohu Corniche až k centru města se rozkládá několik mešit, od masivní modré až po malou štíhlou mešitu na třídě Roundabout, která je po obou stranách lemována stromy. Nejstarší částí města je čtvrť Batin, která se denně hemží rybářskými bárkami. Jejich posádky totiž každé ráno přivážejí své úlovky. Čtvrť Um al Nar je proslulá starobylým hřbitovem.
Samostatnou kapitolou Abu Dhabi jsou tržiště neboli súky. Asi nejznámějším je Zlatý trh, který má jako jediný podobu tradičního arabského bazaru. Za návštěvu však stojí také státní středisko ženských řemesel, kde můžete spatřit výrobu tkaných i jiných předmětů vyráběných ženami. Není třeba dodávat, že právě odtud pocházejí nejkrásnější suvenýry ze SAE.

 

 
   Buraymi
Oáza na hranicích mezi SAE a Ománem, která slouží jako častý hraniční přechod. Na straně SAE leží Al Ain - karavanní zastávka v oáze na obrovské náhorní planině. Najdete tu velbloudí trh, zoologickou zahradu a muzeum s výrobky z Mezopotámie. Impozantní pohled je nejen z pevnosti Al-Chandak, ale také z hory Hafit, na kterou je možné při troše odvahy vystoupat.
Pozoruhodné je však i okolí Al Ain. V Ain Faidhal se nacházejí léčivé prameny. V Hilli se rozkládají důležité archeologické vykopávky. Kamenné stavby, z nichž nejznámější je Obrovská hrobka, jsou více než 5000 let staré. V Um Al Nar a Badi Bent Saud je mnoho dalších starodávných míst.

 

 
   Dubaj
"Perla zálivu" se rozkládá v neobyčejném zákoutí, přírodně chráněné části pobřeží. Je arabskou verzí Hong Kongu, a proto oplývá vysokými mrakodrapy, honosnými domy a vznešenými třídami plnými zeleně.
Dubaj jsou vlastně dvě města Bur Dubai a Deira, oddělaná hlubokou zátokou. Bur Dubai je oblastí starobylých staveb, působivých alejí a tržišť. Známé je tržiště Sikket-El-Kheil a místní muzeum v pevnosti Al-Fahidi z 19. století. Nachází se tu i další muzeum v budově šejka Saeeda, děda nynějšího vládce města. Tady naleznete vše o těžbě ropy.
Deira je moderní část města, kosmopolitní a malebná čtvrť s velkým počtem překrásných zahrad a prvotřídních obchodů, od butiků západního stylu až po starobylá tržiště, na nichž je možné nakoupit parfémy, oblečení, starožitnosti, řemeslnické výrobky a šperky. Obzvláště působivý je především Zlatý súk, který vyrazí dech všem vyznavačům tohoto kovu. Říká se, že sem jezdí nakupovat všichni významní klenotníci světa. Pravdou však zůstává, že zdejší zlatý trh není tak působivý jako jeho konkurent v Abu Dhabi, protože jde spíše o moderní obchůdky než o krámky s duchem minulosti.
V okolí města je spousta sportovních příležitostí. Můžete tu jezdit na vodních lyžích, potápět se nebo se plavit na jachtě. Sportovní komplex Jebel Ali zahrnuje golfové hřiště, ale najdete tu i průzračná jezera plná japonských rybek. Jen několik kilometrů od Dubaje se nachází velký Golfový klub, jehož součástí je i bazén, tenisové a squashové kurty.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Abu Dhabi
Moderní hlavní město, v němž každá ulice a každý dům září bohatstvím. Vždyť ropa tu byla objevena už v roce 1958 a od té doby Abu Dhabi velmi zbohatlo. Metropole SAE se rozkládá na poloostrově ve tvaru T a mezi jednotlivými hlavními stavbami jsou obrovské vzdálenosti. Proto je dobré si při prohlídce města najmout taxi nebo zapůjčit vůz.
Přestože je Abu Dhabi převážně moderní město, udrželo si stále kousek ze své starobylé minulosti. Palác Al-Husn (Diwan Amiri - Bílá pevnost) pochází z konce 18. století a dodnes je častým cílem návštěvníků. Od rohu Corniche až k centru města se rozkládá několik mešit, od masivní modré až po malou štíhlou mešitu na třídě Roundabout, která je po obou stranách lemována stromy. Nejstarší částí města je čtvrť Batin, která se denně hemží rybářskými bárkami. Jejich posádky totiž každé ráno přivážejí své úlovky. Čtvrť Um al Nar je proslulá starobylým hřbitovem.
Samostatnou kapitolou Abu Dhabi jsou tržiště neboli súky. Asi nejznámějším je Zlatý trh, který má jako jediný podobu tradičního arabského bazaru. Za návštěvu však stojí také státní středisko ženských řemesel, kde můžete spatřit výrobu tkaných i jiných předmětů vyráběných ženami. Není třeba dodávat, že právě odtud pocházejí nejkrásnější suvenýry ze SAE.

Buraymi
Oáza na hranicích mezi SAE a Ománem, která slouží jako častý hraniční přechod. Na straně SAE leží Al Ain - karavanní zastávka v oáze na obrovské náhorní planině. Najdete tu velbloudí trh, zoologickou zahradu a muzeum s výrobky z Mezopotámie. Impozantní pohled je nejen z pevnosti Al-Chandak, ale také z hory Hafit, na kterou je možné při troše odvahy vystoupat.
Pozoruhodné je však i okolí Al Ain. V Ain Faidhal se nacházejí léčivé prameny. V Hilli se rozkládají důležité archeologické vykopávky. Kamenné stavby, z nichž nejznámější je Obrovská hrobka, jsou více než 5000 let staré. V Um Al Nar a Badi Bent Saud je mnoho dalších starodávných míst.

Dubaj
"Perla zálivu" se rozkládá v neobyčejném zákoutí, přírodně chráněné části pobřeží. Je arabskou verzí Hong Kongu, a proto oplývá vysokými mrakodrapy, honosnými domy a vznešenými třídami plnými zeleně.
Dubaj jsou vlastně dvě města Bur Dubai a Deira, oddělaná hlubokou zátokou. Bur Dubai je oblastí starobylých staveb, působivých alejí a tržišť. Známé je tržiště Sikket-El-Kheil a místní muzeum v pevnosti Al-Fahidi z 19. století. Nachází se tu i další muzeum v budově šejka Saeeda, děda nynějšího vládce města. Tady naleznete vše o těžbě ropy.
Deira je moderní část města, kosmopolitní a malebná čtvrť s velkým počtem překrásných zahrad a prvotřídních obchodů, od butiků západního stylu až po starobylá tržiště, na nichž je možné nakoupit parfémy, oblečení, starožitnosti, řemeslnické výrobky a šperky. Obzvláště působivý je především Zlatý súk, který vyrazí dech všem vyznavačům tohoto kovu. Říká se, že sem jezdí nakupovat všichni významní klenotníci světa. Pravdou však zůstává, že zdejší zlatý trh není tak působivý jako jeho konkurent v Abu Dhabi, protože jde spíše o moderní obchůdky než o krámky s duchem minulosti.
V okolí města je spousta sportovních příležitostí. Můžete tu jezdit na vodních lyžích, potápět se nebo se plavit na jachtě. Sportovní komplex Jebel Ali zahrnuje golfové hřiště, ale najdete tu i průzračná jezera plná japonských rybek. Jen několik kilometrů od Dubaje se nachází velký Golfový klub, jehož součástí je i bazén, tenisové a squashové kurty.

Fujairah
Nejmladší ze sedmi arabských emirátů je dobrým výchozím bodem pro prozkoumávání východního pobřeží, které je považováno za nejkrásnější část země. Nachází se tady muzeum s předměty ze starého města a 300 let stará pevnost. Necelých patnáct kilometrů severozápadně leží vesnička Bithnah s několika archeologickými místy, mezi které patří Velká hrobka. Bývala pohřebním místem, nyní je to působivá pevnost. Zvláštností je, že tu žije už desítky let jediný stařec, sám jako poustevník. Dalšími zajímavými místy v okolí jsou Dibbaand Fujairah s muzeem a stará tvrz Necropolis.