350ZOBRAZENÍ

Už ve starověku vznikaly na území Vietnamu různé státy, ale všechny velmi silně ovlivňovala Čína. Počátkem 19. století došlo ke sjednocení země dynastií Nguyen, ale poté nastala kolonizace Francií. Na konci století vznikla Francouzská Indočína. Během 2. světové války země odolávala japonské okupaci, po skončení války vyhlásil Vietnam nezávislost a vznikla Vietnamská demokratická republika. Poté musel Vietnam čelit tlaku Francie, v krvavé válce na přelomu 40. a 50. let zvítězil a Francouzi museli odejít ze země. Jih země se stal nezávislým a byla vyhlášena Vietnamská republika, která však podlehla komunistickému severu notoricky známou válkou, do které byly zapojeny i vojenské síly Spojených států. V roce 1976 došlo ke sjednocení obou částí země a vznikla socialistická republika.

VSTUPNÍ PODMÍNKY
Cestuje se na platný cestovní pas ČR. Je zavedena vízová povinnost. Turistická víza mají platnost jeden měsíc a nejsou zásadně prodlužována. Víza na letišti nejsou občanům ČR udělována. Při soukromých cestách je nutné, aby zvoucí osoby (známí, příbuzní) vyřídily na správě pasů a víz Ministerstva vnitra VSR (tzv. Správa A/18) pozvání k návštěvě. Velvyslanectví VSR, které sídlí na adrese Plzeňská 214, Praha 5 (02/57211540, 57211792, úřední hodiny od 8 do 12, od 13 do 16 hodin), pak na základě vyplněného vízového dotazníku vyžádá od Správy A/18 souhlas k udělení víza. Při organizované turistice tyto formality vyřizuje cestovní kancelář. Na hraničních přechodech je nutné vyplnit pasovou průvodku, jejíž ztráta může vést ke komplikacím při výjezdu. Ve lhůtě dvou pracovních dnů je nutno provést policejní registraci pobytu (formuláře lze obdržet v hotelu). Pohyb po území VSR je volný s výjimkou zakázaných zón, k nimž jsou přístupové cesty označeny výstražnými tabulemi. Možnost bezcelního dovozu zboží pro osobní potřebu v objemu (počítáno na jednu osobu starší 15 let) 2 l lihovin či vína, 3 l piva, 400 ks cigaret, 100 ks cigár, 500 g tabáku, 5 kg čaje a 3 kg kávy. Elektroniku, valuty nad 7.000 USD, cenné kovy, drahokamy (i ve špercích) a videokazety je nutné deklarovat v celním prohlášení v zájmu bezkonfliktního odbavení při výjezdu z VSR. Platí zákaz dovozu zbraní a munice, výbušnin, petard, pornografických a "politicky závadných" materiálů, cigaret nad povolený limit, starožitností, drog a toxických materiálů. Zakázán je vývoz starožitností, vietnamské měny, chráněných živočichů, plazů a opeřenců. Pojištění pro cestu a pobyt je nutné uzavřít v ČR.

PODNEBÍ
Není jednoduché říci, která doba je pro návštěvu Vietnamu nejlepší, protože počasí je jiné na severu a jiné na jihu. V jižních oblastech vládne období dešťů od května do listopadu a sucha od prosince do dubna, kdy je také největší horko. V severních oblastech přichází horko od května do října, zatímco od listopadu do dubna tu panují studené sychravé větry. Hornaté oblasti jsou studenější než příjemné přímořské nížiny.
Mezinárodní letiště jsou v Hanoji a Ho Či Minově městě. Do Vietnamu se létá přes významná asijská letiště, nejčastěji přes Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong, Manilu a Singapur. Cesta z Londýna s dvouhodinovou přestávkou v Bangkoku trvá přibližně 17 hodin.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Zastupitelský úřad ČR v Hanoji: Ambassade de la République Tcheque, Chu Van An J13, Hanoi tel.: 00844/8454131-2, fax: 00844/8233996; Generální konzulát ČR v Ho Či Minově Městě: Consulate General of the Czech Republic, 176, Nguyen Van Thu, Q.1, Ho Chi Minh City. Důležitá telefonní čísla: a) Hanoj - 115 záchranná služba, 112 policie, 8255798 Správa pasů a víz MV (A/18), 8252464 klinika při ZÚ Švédska, 8430748 klinika úřadovny OSN, b) Ho Či Minovo město - 8292071 emergency Center, 8554137, 8554138 Cho Ray Hospital.

NEMOCNICE, SLUŽBY
Zdravotnická péče je absolutně nevyhovující, pobyt v nemocnicích lze označit za rizikový. Zdarma poskytuje základní ošetření pouze tzv. mezinárodní nemocnice v Hanoji, léky je však třeba zakoupit. Jinde se veškeré úkony platí v hotovosti. Pokud budete nuceni vyhledat péči zdravotníků, zvolte pracoviště zahraničních lékařů. Ceny jsou sice vyšší, ale kvalitnější a také bezpečnější (návštěva 50 USD, očkování 20 USD + vakcíny). Existuje možnost využití služeb mezinárodních organizací SOS INTERNATIONAL k lékařským leteckým evakuacím do Bangkoku a Singapuru. Předpokladem je mezinárodně uznávané zdravotní pojištění, proto při jeho sjednávání zvolte renomovanou pojišťovnu. Očkování není povinné, doporučuje se však proti hepatitidě A, břišnímu tyfu, u osob starších 30 let proti obrně. Zkušení cestovatelé používají antimalarika.
Služby jsou na nízké úrovni, ale levné. Co se týče ubytování, můžete zvolit některý z mnoha hotelů a hotýlků, kempy se na území Vietnamu nevyskytují. Nocování pod širým nebem rozhodně nedoporučujeme. Platit můžete v dolarech. Potraviny kupujte jen balené, nejraději zahraniční produkce, které jsou na trhu k dostání za vyšší ceny než tuzemské produkty. Pitnou vodu převařujte, požívejte jen kupovanou v lahvích s originálním uzávěrem. Syrovou zeleninu a ovoce vždy pořádně dezinfikujte. V restauracích se stravujte minimálně, když už bude chtít ochutnat typické jídlo, dejte si nem - vepřové maso s nudlemi, vejci a houbami zabalené v rýžovém papíru, smažené a podávané horké. Doporučujeme však zvolit dražší a od pohledu lepší podnik. Oblíbeným nápojem je zelený čaj, nikdy však nevíte, z jaké vody je uvařen. Poměrně dobrým pivem je Bia Hoi. Elektrické napětí je 110/220V, 50 HZ.

DOPRAVA, ČAS
Co se týče automobilové dopravy, potřebujete náš i mezinárodní řidičský průkaz a trpělivost při hledání půjčoven osobních vozidel, kterých je tu velmi málo, prakticky existují pouze ve velkých městech. Stav silniční sítě je špatný. Na silnicích panuje anarchie, nerespektuje se tu nejvyšší povolená rychlost, přednost, značka stop, předjíždí se na nepřehledných úsecích a za volantem se objevuje alkohol. Mýtné na mostech a dálnicích se platí ve směšné výši. Při jízdě ve městě doporučujeme maximální opatrnost, cesty mimo velká města jsou především v noci velmi nebezpečné. Jezdí se vpravo.
Využít můžete autobusovou dopravu, ale autobusy nejsou v nejlepším stavu a jezdí přeplněné pasažéry. Minibusy často jezdí mezi turistickými hotely v hlavních městech. Poměrně kvalitní dopravu zajišťují vietnamské železnice. Vlaky na dlouhé trati a rychlíky jsou sice dražší, ale rychlejší, spolehlivější a pohodlnější. Kvalitní lodě operují mezi velkými přístavy. Letecká doprava je možná mezi mnoha obydlenými místy, například mezi městy Hanoj, Ho Či Minovo Město či Da Nang. Městskou hromadnou dopravu v Hanoji a Ho Či Minově Městě zajišťují minibusy a tramvaje. Využít můžete i služby rikšů, taxíků nebo mototaxíků. Čas je plus šest hodin.

NEBEZPEČÍ
Zvýšenou pozornost je žádoucí věnovat osobní hygieně. Bezpodmínečně nutné je převařování pitné vody (minimálně 20 min.) a dezinfekce syrové zeleniny a ovoce. Individuální cesty do odlehlých oblastí se nedoporučují z bezpečnostních důvodů. Vietnam se stále více stává rizikovou oblastí z hlediska výskytu AIDS. Při cestování v terénu hrozí onemocnění malárií, horečkou Dengue a japonskou encefalitidou. Výroba, přechovávání a šíření omamných a psychotropních látek jsou ve Vietnamu zakázány. Trestní zákon ukládá za výrobu, přechovávání, obchod, přepravu omamných a psychotropních látek všech druhů v rozporu s vietnamskými předpisy trest odnětí svobody na 2 až 7 let. Při přitěžujících okolnostech (např. členství v organizované skupině) se zvyšuje trestní sazba odnětí svobody na 5 až 10 let. Ve zvláště závažných případech může být osoba, která se dopouští uvedených trestných činů, potrestána trestem odnětí svobody na 12 až 20 let, trestem doživotního odnětí svobody či trestem smrti. V minulých letech byl za pašování drog trest smrti vykonán i na cizincích.