Angola

ANGOLA

Původně byla Angola součástí Konžského království, v 15. století ji však kolonizovalo Portugalsko, jehož nadvláda vydržela až do 19. století. V první polovině 19. století zaznamenali Portugalci první ústupek, protože museli zastavit výnosný obchod s otroky. Na konci 19. ..