Belize

BELIZE

Od počátku 16. století tu probíhala španělská kolonizace a severní část Belize se stala součástí místokrálovství Nové Španělsko. Anglické, především pirátské osady začaly vznikat v polovině 17. století a od druhé poloviny 18. století bylo území definitivně britské. ..