Malta

MALTA

HISTORIENejstarší důkazy o osídlení Malty pocházejí z doby 4000 let před Kristem. O tři tisíce let později se ostrovy stávají terčem nájezdů Féničanů. Později sem přijíždějí Řekové, kteří s Féničany úzce spolupracují především v oblasti obchodu. V devátém ..