Moldavsko

MOLDAVSKO

HISTORIEPrvním historickým útvarem na území tohoto východoevropského státu bylo knížectví Moldávie, které si v 16. století přisvojila Osmanská říše. V jejím držení bylo Moldavsko celá dvě staletí. Po rusko-tureckých válkách připadla země v letech 1791 - 1812 k Rusku ..