Norsko

NORSKO

HISTORIEVe starověku Norsko ovládly germánské kmeny, které vytlačily původní laponské obyvatelstvo. První státní útvar na území Norska vznikl v 9. století, ale království nebylo příliš pevné ani silné. To byl důvod, proč se Norsko stávalo součástí ostatních ..