Papua - Nová Guinea

Papua - Nová Guinea

Západní část země byla nejdříve v državách Nizozemí, poté byla od šedesátých let 20. století součástí Indonésie. Jihovýchod ostrova byl na přelomu 19. a 20. století pod svrchovaností Británie, poté ho získala Austrálie a nazvala jej Papua. Severovýchodní část patřila ..