Rumunsko

RUMUNSKO

Ve starověku bylo území dnešní Rumunské republiky doménou dáckých kmenů, které si však kolem roku 106 porobila Římská říše. Římští císařové si do mapy ovládnutých území zapsali území Rumunska pod názvem Dácie. Po rozpadu Římské říše se provincii Dácie ..