Slovinsko

SLOVINSKO

HISTORIESlovanská historie dnešního Slovinska se začala psát v 6. století, kdy se na území tohoto státu začali usazovat první Slované, kteří v té době osídlovali i další oblasti Balkánského poloostrova a východní a střední Evropu. Slovinští Slované však nikdy ..