Tunisko

TUNISKO

Ve starověku tu bylo Féničany založeno město Kartágo, poté území ovládla Římská říše. Už v 7. století se však území zmocňují Arabové. V polovině 16. století země náleží k Osmanské říši, od poloviny 19. století o ni bojují Francie, Velká Británie a Itálie. Na ..