Egypt -Sharm el Sheik

Původně přístav je dnes jedním z nejnavštěvovanějších letovisek v Egyptě. Během deseti let zde vyrostlo bezpočet moderních hotelů, restaurací a obchodů i sportovní zázemí s tenisovými kurty či golfovými hřišti. Egypt Sharm El-Sheikh je stále více populárnější letovisko ..

KOMORY

Ostrovy objevili na konci 16. století Evropané, v roku 1886 se staly francouzskou kolonií. Ve čtyřicátých letech 20. století získaly statut zámořského území Francie. Nezávislost země byla vyhlášena po referendu v roce 1974, ale Komory jsou dodnes zmítány nestabilitou a pokusy o ..

LESOTHO

Po rozmachu basutských kmenů v 17. století zde vznikl v 19. století státní útvar, který byl až do konce století ve válce s Búry. Poté, co země požádala o pomoc Brity, stala se britským protektorátem s vnitřní samosprávou pod názvem Basutsko. Po vyhlášení nezávislosti v roce ..

NAMÍBIE

Území bylo objeveno v 15. století portugalskými mořeplavci. Poté se ho snažili kolonizovat Britové a Nizozemci, nakonec ho však ovládli Němci na konci 19. století. Po 1. světové válce byla země jako mandátní území Společnosti národů ve správě dnešní Jihoafrické republiky ..

RWANDA

V 15. a 16. století ovládli část Rwandy pastevečtí Tutsiové. Na začátku 19. století byla země sjednocena a vznikla monarchie, které vládli nejmocnější z Tutsiů. Od konce 19. století patřilo území k Německé východní Africe, v 1. světové válce ho obsadila Belgie. Poté byla ..

SVAZIJSKO

Území bylo poprvé kolonizováno na začátku 19. století, kdy sem pronikli první Evropané. Po Búrské válce se země stala britským protektorátem. V roce 1968 byla vyhlášena nezávislost, ale několik let nato zrušil král Sobhuza II. ústavu a nastolil absolutistickou vládu. Po smrti ..

MAURITIUS

Ve středověku bylo území součástí Ghanské říše, od 15. století tady narůstal vliv marockého sultána, území dobývali Portugalci a vzápětí Španělé. V průběhu 19. století ale získali největší vliv Francouzi. Počátkem 20. století se země stala francouzskou kolonií, ..

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Pobřeží bylo objeveno Portugalci koncem 15. století. Během napoleonských válek probíhala kolonizace Brity a Nizozemci, v 19. století vznikly na území menší samostatné státy - hlavně britské kolonie s omezenou samosprávou. Počátkem 20. století tu vznikla Jihoafrická unie. V ..

MAROKO

Nejstarší historie Maroka patří Berberům, kteří statečně čelili náporu kolonizátorů - Féničanů a Kartaginců. Začátkem tisíciletí se země zmocňují Římané, postupem doby ale území ovládají Arabové, nejsilnějším náboženstvím se stává islám. Koncem 2. století se ..

TUNISKO

Ve starověku tu bylo Féničany založeno město Kartágo, poté území ovládla Římská říše. Už v 7. století se však území zmocňují Arabové. V polovině 16. století země náleží k Osmanské říši, od poloviny 19. století o ni bojují Francie, Velká Británie a Itálie. Na ..

ETIOPIE

Původní království Habeš. Na začátku tisíciletí byla dnešní Etiopie centrem mocné Axúmské říše, později tu zapustil kořeny islám. Ve středověku se křesťanská království snažila rozšířit moc z hor i na nížiny, respektive obchodní cesty, kdy se podařilo získat ..

EGYPT

Země byla po pádu starověké, velmi kultivované a vzdělané civilizace, často pod nadvládou sousedních říší, Persie, Římské říše a Byzance. Od počátku 16. století se Egypt stal součástí Osmanské říše s určitou mírou autonomie, ve 30. letech 19. století byla jeho ..