VENEZUELA

Území této jihoamerické země objevil Kryštof Kolumbus na samém konci 15. století, poté nastala kolonizace Španěly. Na začátku 19. století vyhlásily Spojené státy venezuelské nezávislost, ale pak je Španělsko znovu ovládlo. Definitivní nezávislost vyhlásila Venezuela v roce ..

PARAGUAY

V první polovině 16. století dobyli území Španělé a začaly tu vznikat jezuitské misie. O sto let později byli jezuité vypovězeni a země byla spravována z místokrálovství Río de la Plata. Na počátku 19. století byla neúspěšně vyhlášena nezávislost a zavládla diktatura ..

GUYANA

Pobřeží bylo objeveno španělskými mořeplavci na konci 15. století, během 16. až 18. století si území rozdělili Nizozemci, Francouzi a Britové. Od počátku 19. století do poloviny 20. století země tvořila kolonii Britská Guyana. Vyhlášení republiky předcházelo v roce 1970 ..

TRINIDAD A TOBAGO

Ostrov objevil koncem 15. století Kryštof Kolumbus. Během Sedmileté války v polovině 18. století Velká Británie zabrala Tobago, na konci století i Trinidad, který byl o několik let později prohlášen za kolonii. Koncem 19. století se ostrovy spojily a vznikla korunní kolonie, která ..

SVATÝ VINCENC

Ostrovy objevil na konci 15. století Kryštof Kolumbus, poté se majitelé několikrát změnili. Koncem 18. století už souostroví patřilo Velké Británie jako její korunní kolonie. Na přelomu 19. a 20. století bylo součástí Návětrných ostrovů, poté přidruženým státem Velké ..

SALVADOR

Území objevili jako první Španělé v polovině 16. století, kdy založili město San Salvador. Země oficiálně náležela ke kapitanátu Guatemala. Počátkem 19. století byl stát součástí Spojených středoamerických provincií, po rozpadu federace čelil válce s Guatemalou a zemi ..

HONDURAS

Území Hondurasu bylo objeveno na začátku 16. století Kryštofem Kolumbem a stalo se španělskou kolonií. Počátkem 19. století stát vyhlásil samostatnost, ale potom se stal součástí Spojených středoamerických provincií. Po definitivním osamostatnění byla část území ..

HAITI

Koncem 15. století tento ostrov objevil Kryštof Kolumbus. V 16. až 17. století byl kolonií Španělska, která se jmenovala San Domingo. Po velkém povstání otroků na přelomu 18. a 19. století došlo k vyhlášení nezávislosti. Poté byl ostrov rozdělen na severní Haitský stát a ..

GRENADA

Ostrov objevil v polovině 15. století Kryštof Kolumbus a do poloviny 17. století byl kolonií Španělska. Poté byl ovládán Brity, které vystřídali Francouzi. Od poloviny 18. století byla země opět kolonií britskou, nejprve jako korunní kolonie součástí Návětrných ostrovů, v ..

DOMINIKA

Tento ostrovní stát objevil koncem 15. století Kryštof Kolumbus, ale od 17. století jej osidlovali zejména Francouzi. V polovině 18. století se ho zmocnili Angličané, stala se z něj britská kolonie, od konce 19. až do poloviny 20. století byl součástí federace Závětrných ..

BELIZE

Od počátku 16. století tu probíhala španělská kolonizace a severní část Belize se stala součástí místokrálovství Nové Španělsko. Anglické, především pirátské osady začaly vznikat v polovině 17. století a od druhé poloviny 18. století bylo území definitivně britské. ..